Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Albert Einstein měl pravdu

Albert Einstein měl skutečně pravdu - pozice tělesa má významný vliv na vnímání a samozřejmě i měření času, možná změníme názor i na proces stárnutí v různých časových pásmech, tedy na různých bodech planety. 

 

Nejnovější atomové hodiny prokázaly, že Albert Einstein měl pravdu

Dne 25.09 2010 přinesl server www.novinky.cz zprávu o tom, že současné pokusy vědců se dvěma atomovými hodinami prokázal, že čas plyne v různých výškách, a tedy i na jiných místech planety rozdílně. Tuto skutečnost se ve svých pracech  snažil dokázat matematicky právě fyzik a matematik, laureát Nobely ceny za fyziku, Albert Einstein, autor Speciální teorie relativity a Obecné teorie relativity. Za života génia neumožňovalo technické vybavení a technologická úroveň fyzikálních laboratoří provádět pokusy s rozdílným plynutím času experimentálně na bázi rozdílného kmitočtu atomů. Dnes se díky těmto pokusům prokázalo, že to, co Albert Einstein o čase vypočítal, lze i experimentálně měřit a pozorovat : V různých výškách plyne čas rozdílně.