Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Čas - krátké zamyšlení o čase

 

Čas – tři písmena, která znamenají tolik, že by tento pojem vydal na samostatnou knihu

 

Znáte snad jiné slovo, které má tolik příměrů či přívlastků ?  Pokud mám čas, píši tato slova – a přitom bych právě čas mohl využít zcela jinak. Čas je nejen neúprosný, ale i marnivý, čas, podobně jako lidé, dokáže dávat i brát. Snad i proto my, Evropané máme čas jak letní, tak i čas zimní, kdy si záměrně ( jak jsme se sami rozhodli ) v čase hodinu přidáváme a nebo naopak ubíráme. S ohledem i bez ohledu na odpůrce letního či zimního času je to další ze způsobů, jakým s časem zacházíme a jak se čas snažíme obhospodařit či zkrotit.

 Čas provází lidskou bytost od okamžiku jejího vzniku, od prenatální fáze života

Čas nás provází od těhotenství, čas nás provází od vzniku života v matčině lůně, kdy devět měsíců jsme živoucí nenarozené bytosti, kterým je čas měřen přesně každou sekundou, a které čekají na to, až přijde jejich „čas“ ke vstupu do reality našeho světa.

 Rozdíly ve vnímání času s ohledem na stav, ve kterém se lidská mysl nachází

Čas je každé lidské bytosti měřen od počátků stvoření a nikdy nevíme, kolik je nám ho dáno | Přesný čas online.czKaždé ráno si uědomuji, jak mne celým životem jako tichý společník provází. Vstávám s díkem za to, že mám další den před sebou a za to, že „mám čas“. Přichází „čas snídaně“, čas oběda i večeře, obecně tedy „jídla čas“. Čas jsou rovněž peníze a tuto hodnotu zná každý z nás, kdo pracuje či tvoří hmotné statky. Čas pádí, když se bavíme, čas se vleče, ba dokonce i stojí, pokud na něco čekáme, a pokud se nám zastaví hodiny, často jsme schopni uvěřit, že se čas nepohnul, pokud se nepodíváme podruhé.

Závislost na čase může člověka výrazně ovlivnit 

Sportovní výkony či výkony na poli pracovním nám rovněž měří čas, a, uvědomíme-li si souvztažnost například s cestováním, jsme na čase jako veličině snad někdy závislí až příliš. Čas bohužel dokáže měřit i dobu, která nám škodí, dobu, kterou ukrajuje do negativních situací, které jsme si zapříčinili sami. To může být „časovaná bomba“ – její výbuch je nastaven a ovládán časem, přístrojem, který čas měří a odpočítává.

 Čas ovlivňuje člověka každým okažikem bez ohledu na to, jakým způsobem se jej snaží vnímat

Čas popisujeme jako „čas malin nezralých“ i čas hub, čas prázdnin nebo čas, který se naplnil … zkrátka, co Vás jen napadne : čas nás ovlivňje každým okamžikem a i onen „oka mžik“ je krátkou chvílí v čase, kterou se snažíme vyjádřit jiným způsobem než prostřednictvím fyzikálních veličin.

 Je čas dobrým sluhou a špatným pánem, nebo je tomu naopak ?

Čas tedy může být pomocníkem a rádcem, stejně tak nás dokáže hnát svým neviditelným bičem až za hranice našich možností. Jediné, čím si můžeme být opravdu jisti, že čas měří všem stejnou měrou a samozřejmě spravedlivě. Čas si hlídejme a žijme a prožívejme každou chvíli tak, jako by byla chvílí poslední – nikdo z nás neví, kolik času nám bylo dáno a kolik nám tedy na tomto světě ještě zbývá. Čas jsou tři písmena, co nám na tomto světě mění životy každou chvílí, kdy nejsme jeho pány. S časem se to má podobně, jako s ohněm : čas je dobrým sluhou, ale špatným pánem : a nebo je tomu naopak ?

Marcev Paskal