Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

IX. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a čas v mayských v proroctvích
 

KOSMICKÉ REZONANCE VŠEDNÍCH DNŮ V MAYSKÉM KALENDÁŘI 

Stojí za povšimnutí, že dříve zmiňované třináctidení cykly, které se v posvátném mayském kalendáři  o 260 dnech opakuje 20krát, je pouze zmenšenou verzí vlnového pohybu vyvolávaného 7 lichými a 6 sudými Nebesy mnohem delšího počtu 13 baktúnů Velkého cyklu. PRAVIDELNÝ 13 DENNÍ CYKLUS TZOLKINU PŘEDSTAVUJE MIKROSKOPICKÝ ODRAZ ENERGETICKÝCH ZMĚN, KTERÉ OVLÁDAJÍ DLOUHODOBOU SPIRÁLNÍ EVOLUCI LIDSKÝCH DĚJIN. To také může vysvětlovat, proč má každý den svou duchovní energii a proč jsou některé dny považovány za příznivější pro tvůrčí činnosti než ostatní. Jak se ukáže později, právě takto pohlíželi staří Mayové na svůj posvátný kalendář.

 Třináctidenní Mayský týden lépe vyhovuje kosmickým energiím a procesu vývoje Vesmíru

 
Nabízí se na tomto místě také analogie s hudbou. Mayský týden o 13 dnech (trecenium) lze považoval za svrchní tón s frekvencí 144tisíckrát vyšší než má základní tón Velkého cyklu (který je tvořen 1 44 000 trecenii). Energelické změny běžného 13denního cyklu tak budou stejně reálné, i když mnohem méně znatelné, než je tomu u Velkého cyklu. Budou jako drobné vlnky na hladině oceánu evolučních změn. A podobně jako existují vysokofrekvenční zvuky, které není schopen téměř nikdo zachytit, mohou existovat i časové cykly s frekvencemi natolik vysokými, že si je většina současných obyvatel Země ani neuvědomuje.

 Moderní společnost se odchýlila od kosmických energií používáním čistě fyzikálně-astronomických kalendářů

 
Východ Slunce nad pyramidou v Chichen Itzá Třináctidenní cyklus kodifikovaný jako stavební jednotka posvátného kalendáře 20 x 13 dnů, je přesně takovým vysokofrekvenčním vývojovým cyklem, jehož si staří Mayové byli vědomi a k němuž se ti z nás, kteří se chtějí začlenit do kosmických procesů, mohou navrátit. Jak si ale můžeme začít tak citlivý cyklus znovu uvědomovat? Naše smysly z velké části otupil život v prostředí, které nijak nepovzbuzuje naši vnímavost k božskému toku času. Toto otupení ještě umocňuje globálně rozšířené užívání astronomických, tedy na čistě fyzikálních jevech založených kalendářů. Jakým způsobem tedy můžeme znovu získat citlivost a přizpůsobit se toku kosmických energií, které nám napomáhají ve vývoji?
 

Jak civilizace 21. století může získat citlivost a přizpůsobit se toku kosmických energií

 
Logicky nejlepší cestou je navrátit se k vnímání času klasických Quicheů, Mayů, Aztéků
a Čerokíů a jejich tzolkinu a poté je zkombinovat s túnovým kalendářem kosmických vlnových pohybů. Tímto způsobem se budeme moci znovu naladit na božské Stvoření a stát se součástí jeho vývoje.