Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

XI. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a čtyři světové strany v Mayských proroctvích

MAYSKÁ KOSMOLOGIE SVĚTOVÉHO STROMU

Jestliže je historie cyklickým vlněním lidského tvůrčího ducha, jakým způsobem jsou tyto vlny vytvářeny? Pochopení se ukrývá v kosmologii Světového stromu, která byla rozšířená po celé Mesoamerice až do příchodu Evropanů. Když Španělé poprvé v roce 1517 vstoupili na posvátnou půdu Mayů, setkali se v jejich náboženských centrech s velkými barevnými kříži.

Mayská pyramida na ostrově Cozumel s třímetrovým vápencovým křížem 

Mayská pyramida v Cozumelu v Mexiku - na jednom z jejích nádvoří dodnes stojí kamenný kříž | Přesný čas online.cz Například na ostrově Cozumel u pobřeží Yucatánského poloostrova se nachází pyramida s třímetrovým vápencovým křížem stojícím na hlavním nádvoří. Španělé se dozvěděli, že tyto kříže představují symbol Světového stromu a z toho důvodu byly natřené nazeleno. Shodou okolností mají křesťanské kříže v této lokalitě tuto barvu dodnes. Podle víry Mayů Světový strom vytváří a udržuje čtyři světové strany. Po španělském záboru splynul tento kříž s katolickým křižem, ve víře Mayů si však tento nový symbol stále uchovává svůj prastarý význam jako střed Vesmíru.

 

 Představa světa se čtyřmi světovými stranami je spojená všem původním americkým národům

 
Zelený mayský kříž, nyní jako symbol křesťanství v Mexiku. Nazeleno jsou kolorovány jako symbol čtyřech světových stran Světového stromu | Přesný čas online.cz Představa světa se čtyřmi světovými stranami a tudíž i čtyřmi úhly je společná všem původním americkým národům, jak je patrné například ze známého indiánského medicinmanského kruhu, používaného v severních částech kontinentu. Čtyři světové strany se sdružují s různými energiemi a barvami, které jim udílejí odlišné vlastnosti. Existuje také střed světa, který Mayové nazývali yaxkin, k němuž jsou tyto světové strany vztaženy. Na první pohled se to příliš neodlišuje od našeho běžného vidění, avšak význam přisuzovaný jednotlivým světovým stranám je naprosto jiný. Podle představ původních obyvatel Ameriky ztělesňují čtyři světové strany duchovní vlastnosti které ovlivňují lidský život podle toho, jaký časový cyklus právě vládne.
 

 Rozdílné chápání čtyřech světových stran v historickém měřítku

 
Zelený Mayský kříž měl původně symbolizovat čtyři světové strany a byl barevný - nazeleno jej nabarvili až Španělé | Přesný čas online.cz Duchovní větry, které tyto světové strany rozdmýchávají a tak dominují jednotlivým časovým cyklům, představují samotnou podstatu mayského pohledu, zatímco my chápeme čtyři světové strany pouze jako pasivní souřadnicový systém ve vztahu k zemskému povrchu. Přitom rozdělení světa podle čtyř světových stran, k nimž se vážou odlišné rysy, většině z nás nepřipadá zase tak nepřirozené. Každý z nás si uvědomuje povahové a duchovní rozdíly mezi Východem a Západem. Východní mentalita se vyznačuje kolektivním soužitím a meditativním přístupem k životu, zatímco pro Západ je charakteristický individualismus, soutěživost a neustálá aktivita.
 
 

Kosmické energie ovlivňují i povahy lidských kultur podle světových stran 

 
Další otázkou je, kde vlastně běží hranice oddělující Východ od Západu a kde - z čistě geografického hlediska - leží onen střed planetárního medicinmanskéhó kruhu. Předběžně lze dělící linii mezi Východem a Západem umístit na 12. stupeň východní délky, který prochází střední Evropou a střední Afrikou. Důvodem pro tuto verzi je, že právě tento poledník je dělící čárou celé zemské kontinentální masy, která se táhne od nejzápadnějšího cípu Aljašky přes Tichý oceán na jedné straně a část evropské a africké pevniny na straně opačné a dělí zemskou souši na dvě poloviny o stejném obsahu.
 

Proudění duchovních energií podle střídání Velkého cyklu v závislosti na světových stranách

 
Protože se však na tomto místě nezajímáme o fyzikální geografii ale o duchovní geografii, budeme si muset ověřit existenci takovéto středové dělicí čáry jiným způsobem - a to právě pomocí mayského kalendáře, který udává proudění duchovních větrů během střídání 13 Nebes v průběhu Velkého cyklu. Pokusme se proto sledovat důležité historické události v období přechodu z jednoho baktúnu do druhého ve vztahu k hypotetické středové dělicí čáře procházející poledníkem na 12. stupni východní délky.