Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

XII. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a větry dějin v historii světových národů

 

Počátek Mayského Velkého cyklu započaly významné události v dějinách mnoha světových civilizací

Na počátku Velkého cyklu se objevily první patriarchální civilizace ovládající písmo a schopné budovat obrovské stavby, které se zároveň vyznačovaly monarchickým zřízením a vírou v boha Stvořitele. Tato unikátní  civilizační vlna se zvedla v oblasti tzv. 'úrodného půlměsíce', která zasahuje území Egypta, Izraele, Sýrie a Iráku. 

 

Mayské časové cykly a mytické založení Říma v Mayských proroctvích

Po celou první polovinu Velkého cyklu zůstávala tato oblast v čele civilizačního vývoje. Teprve až počátkem 7. Nebe, které začalo přebírat vládu v roce 749 př. n. 1., se vyvinula vyspělá kultura v pásmu 12. poledníku. Znakem tohoto civilizačního rozmachu pod vlivem 7. Nebe bylo objevení se Etrusků v severní Itálii, kteří v 2. polovině 8. století př. n. l. vyvinuli svou vlastní písemnou soustavu. Zhruba v téže době vznikalo na pahorku Palatinum první trvalé osídlení, jehož počátky jsou spojovány s mýtickým založením Říma v roce 753 př. n. l. 
 
 

Mytické časové cykly zasáhly do dějin rozvoje vyspělých civilizací

Artaxerxes III. | Přesný čas online.cz Podle Aztéků vládl 7. nebi Tonacatecuhtlil -Tonalaciuatl, mužsko-ženské duální božstvo, které lidské pokolení zaopatřuje hojností, jindy je za vládce tohoto Nebe označován Cinteotl, bůh kukuřice a hojnosti.
 
Po založení významné historické kultury na hypotetické středové linii světa lze sledovat, jak se vzhledem k této dělicí čáře mění větry dějin se střídáním baktúnů. Další Nebe začíná rokem 355 př. n. l., tj . v době, kdy perský král Artaxerxes III. podniká výboje na západ, aby dobyl Egypt a Malou Asii a podrobil si Athény.
 

 

Vliv časových cyklů, na kterých jsou postavena mayská proroctví, na vývoj Evropy a balkánských národů

Nebe tak zahájilo pohyb z východu směrem k planetárni středové linii. Kolem počátku následující změny, na počátku 9. Nebe v roce 40 rostly v nově založené římské říši snahy o rozpínavou politiku, která v následných 20 katúnech pohltila Anglii a Wales na západě, Maroko a Alžír na jihu a Bulharsko na východě. K tomuto rozpínaní od středové dělicí linie došlo shodou okolností ve stejné době, kdy apoštol Pavel vyrazil na své první misijní cesty, aby v Řecku a Malé Asii šířil nové světové náboženství. Podle Aztéků tomuto Nebi vládne Quetzalcoatl, bůh Světla.
 

Nástup temného středověku se spojuje s vládcem aztéckého boha temnoty

Atilla - Vládce Hunů | Přesný čas online.cz V roce 434 pak začíná vládnout 10. nebe. Přesně v tomto roce se stal Attila vládcem Hunů, kočovného národa ze střední Asie, a současně nejmocnějším mužem své doby. Se začátkem nového baktúnu zaútočíl z východu na střední Evropu, podmanil si germánské kmeny a vyplenil Řím, což přispělo k faktickému zhroucení Římské říše. Západořímská říše se zhroutila přesně v okamžiku, kdy se ujalo vlády toto nové Nebe. Už ted' se tedy můžeme do značné míry domnívat, že přesun energií 13 Nebes má mnoho co do činění se vzestupy a pády civilizací. Období, které v Evropě nastalo po nájezdech Hunů, později vstoupilo do historie jako tzv. 'temný středověk', protože v průběhu několika následujících stoletích zde neexistovala žádná vyšší civilizace.  Není bez zajímavosti, že v kosmologii Aztéků vládne tomuto Nebi Tezcatlipoca, bůh Temnoty
 

Probuzení Evropy z temných hlubin středověku počátkem 9. století  po začátku II. nebeského cyklu

Karel I. VelikýEvropa se z temných hlubin středověku probudila až počátkem 9. století, několik málo let po začátku II . Nebe, kdy se z rozpadu říše Karla I. Velikého začaly rodit prvni výhonky moderních národů.
 
Vliv nového Nebe rovněž způsobil, že se civilizační vývoj přesunul na sever, což vyústilo v náhlé oživení do té doby zaostalé části světa, Skandinávie. Je to zvláště významné při sledování pohybů ve vztahu ke středové planetární linii, která rozděluje Východ od Západu. S počátkem tohoto nového Nebe se tedy započaly i výboje severských Vikingů
 

 

II. mayský cyklus třinácti nebes zavál národy od středové planetární linie

Skandinávské národy, které do té doby sídlily na jednom místě po několik tisíc let, náhle začínají smělé výpravy za své hranice a dostávají se až do Grónska a Severní Ameriky. Během tohoto rozmachu se podařilo předkům dnešních Norů a Dánů podnikat nájezdy na Britské ostrovy, až se dánský král Knut stal faktickým pánem Anglie. Na opačné straně pronikali švédští Vikingové přes Rus a v roce 839 pronikli až do Byzance. Tradiční historická věda nikdy nebyla s to uspokojivě vysvětlit, odkud se onen náhlý vikingský nápor vzal. V souvislosti s mayskou chronologií se však tento jev objevuje v novém světle, protože vikingské výboje byly zahájeny přesně v době, kdy se ujímalo vlády nové liché Nebe. Na počátku II. Nebe tedy větry dějin zavály národy od středové planetární linie.