Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

IV. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a čas v mayských v proroctvích

Návrat posvátného Mayského kalendáře a obroda mayského kalendáře

Téměř všichni, vědci i laikové, zabývající studiem starověkých civilizací Mesoameriky, se shodují v tom, že cesta k pochopení jejich spletité kosmologie, tedy způsobu, jakým lidé nahlížejí na svět kolem sebe - vede přes jejich kalendář, tedy mayský kalendářní systém.  Mayové byli evidentně tvůrci vůbec nejvyspělejši kalendářní soustavy - soustavy unikátně astronomicky u duchovně vyspělé.

 

Posvátný mayský kalendář byl používán ve Střední Americe včetně části USA až do příchodu Španělů 

 

Přesto byl 260denní mayský posvátný kalendář až do doby porážky Aztéků používán po celé střední Americe včetně jihu dnešních Spojených států. Až do příchodu Španělů bylo celé toto rozsáhlé území duchovně sjednoceno právě používáním stejného kalendáře.  

 

 Jak může být Mayský kalendář pro současné lidstvo 21. století důležitý ?

 

Mnohým lidem připadá podivné, proč by právě mayský kalendář měl být tak důležitý. Domnívají se, že volba kalendářní soustavy je spíše otázkou konvence, která může mít na světonázor sotva nějaký vliv. Avšak možná právě proto, že se volba kalendáře jeví tak nepodstatná,jako záležitost pouhého společného zvyku, zanechalo to v našem vědomí hluché místo. Gregoriánský kalendář, který v roce 1 582 zavedl papež Řehoř XIII., a který se dnes používá prakticky po celém světě, bereme jako samozřejmost a nevidíme jediný důvod, proč jej doplňovat či dokonce měnit. Nemůže se však stát, aby tento kalendář vnucoval lidem určité záludné názory, které si ani neuvědomují, a posiloval v nich pohled na svět, který je nesprávný?

 

Mayský pohled na lidské bytí a existenci Země jako součást cyklického vesmírného soukolí

 

Poodhalme podstatu této nenápadné deformace našeho vidění a poukázat na skutečný posvátný kalendář jako na možnou alternativu. Že se mayský kalendář dnes zvedá z popela, je především proto, aby se stal protiváhou pohledu na svčt, který nám vtiskuje právě gregoriánský kalendář. Tento posvátný kalendář Mayů totiž představuje kód k Vesmíru posvátného času. Celou věc navíc  komplikuje skutečnost, že byl mayský kalendář z velké části zkreslen díky oficiálním cestovním průvodcům a učebním textům. Ve standardních příručkách se obvykle zdůrazňuje vyspělost starověkých Mayů v oblasti matematiky a astronomie.

 

Mayské kalendáře a mayská kalendářní soustava se stávají předmětem hlubokého vědeckého zájmu

 

I když to je jistě pravda, je to zcela irelevantní a samo o sobě nepředkládá dostatečný důvod k tomu, abychom vzkřísili mayskou kalendářní soustavu zpátky k životu. Astronomická měření dnešních včdců jsou nepochybně přesnější než pozorování starých Mayů a pokud by se jednalo o pouhou astronomii, nebyl by to dostatečný důvod pro vynakládání hlubšího zájmu. Pro dnešní svět však nemají příliš velký smysl astronomické aspekty mayského kalendáře, nýbrž jeho duchovní dusledky. Je na místě však připomenout, že vyspělost mayské kalendářní soustavy je pro moderní vědce doslova zarážející. Podle  mínění mnoha vědců jsou to právě duchovně založené neastronomické kalendáře tún a tzolkin, které představují opravdový a jedinečný příspěvek Mayů dnešnímu lidstvu. 

 

Obdivuhodná přesnost a neuvěřitelné zápisy dění na obloze činí Mayský kalendář stále víáce atraktivní

 

Tzolkin, 260denní cyklus, který v jazyce yucatéckých Mayů znamená 'počet dnů', je také znám jako tzv. posvátný kalendář. Příslušníci národa quicheských Mayů v Guatemale uchovávají tento posvátný mayský kalendář v nedotčené podobě již přes 500 let. Podařilo se jim to především díky nepřerušené tradici tzv. 'opatrovníků dnů', kteří měli zvláštní poslání sledovat a zaznamenávat každý den. Na základě srovnání s daty na starověkých stélách byli archeologové schopni dokázat, že se za celých 2 500 let neztratil jediný den

 

Zájem o posvátný mayský kalendář stále vzrůstá i pro svou přesnost a soulad s přírodou

 

Mayský kalendář se tedy stále používá a navíc dnes prožívá velký návrat. Zájem o něj za poslední dvě desetiletí nebývale vzrostl v celém světě a započaly již také snahy o rekonstrukci časového plánu duchovní budoucnosti lidstva. Na tomto obrození mají z velké části zásluhu badatelé, kteří se opírají o přesvědčení, že světonázor Mayů byl a je blíže k pravdě než náš současný. K obrodě dochází i mezi samotnými Mayi, kteří vychovávají mladé generace v tradicích předků, jejichž jádrem je právě mayský posvátný kalendář