Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

V. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a čas v mayských v proroctvích

 

Mayský kalendář a mayská kalendářní soustava se zcela vymyká současnému lineárnímu chápání času

V posvátném mayském kalendáři se počítají dny jiným způsobem, nežje to obvyklé v ostatních částech světa. V tomto unikátním prastarém kalendářním systému se na jedné straně dny počítají podle čísel od 1 do 13  jako týden 'třináctidení', čili týden složený ze 13 dnů, pro nějž se používá latinské označení trecenium. Současně s tím je každému dni přiřazováno jedno z 20 znamení, která se vždy počítají ve zvláštním pořádku.

  Znázornění principu Mayského kalendáře jako soustavy dvou do sebe zapadajících ozubených kol | Přesný čas online.cz

Mayský kalendář se tedy zcela vymyká kalendářům a kalendářním systémům evropských kultur

Mayský kalendář se tedy zcela vymyká kalendářům a kalendářním systémům evropských kultur a jeho filosoficko-náboženská podstata je dodnes předmětem zkoumání. Jedno je však jisté - posvátná mayská kalendářní soustava je však podstatně blíž lidské podstatě a bytí člověka na Zemi v souvislosti s astronomickými a astrologickými událostmi - věčný koloběh stvoření, života a smrti je blízký cyklickému pohybu nejen planet, ale i celých planetárních soustav a galaxií; věčný koloběch zrození a zániku je přirozenou podstatou existence veškerenstva, ba dokonce i celého Vesmíru.

 

Mayská soustava číslic v mayském písmu neužívá čísla šest | Přesný čas online.cz

 

Vzniká 21 denní cyklus, který Mayové nazývali uinal. Tyto dva počty, lj. trecenium a uinal se vzájemně prolínají takovým způsobem, že každý den je charakterizován jednak číslem, jednak znamením. Obvykle se tento princip znázorňuje na soukolí dvou ozubených kol, jednoho s 13 zuby číslic a druhého s 21 zuby denních znamení, které se za den otočí o jedno pole a vytvoří novou kombinaci.  Protože je každý den charakterizován číslem a znamením, existuje celkem 13 x 20 = 260 kombinací jdoucích za sebou v přesném pořadí. První den je 1 Imix, druhý 2 Ik, následuje 3 Akbal, 4 Kan, 5 Chiecan, 6 Cimi, 7 Manik, 8 Lamat, 9 Mulue, 10 Oe, 11 Chuen, 12 Eb, 13 Ben a potom nikoli 14, ale I lx, protože 13 číslovek se pak opakuje nanovo.

Kombinace čísel a piktogramů se v mayském kalendáři opakuje jednou za 260 dní

Každá taková kombinace čísla a piktogramu se opakuje jednou za 260 dnů. Tabulku s těmito 260  kombinacemi 13denního počtu a 20 denních znamení, označovali Aztékové slovem tonal poullhalli a yucatéčtí Mayové tzolkin. Pro dnešní potomky Mayů je tento posvátný mayský kalendář stále odrazem procesu nepřerušovaného božského tvoření. V této souvislosti není bez zajímavosti připomenout, že průměrná délka lidského těhotenství činí právě oněch mayských 260 dní.

 
I když Mayové a Aztékové používali odlišných denních znamení, označovali je odlišnými názvy, mající v podstatě totožný význam. Například den 4 Manik na Yucatánu se u Aztéků nazýval 4 Mazati, avšak v obou kulturách znamenal totéž: 4 Jelen. Mayové věřili, že každý den ovládají jiná božstva či energie, které byly symbolizovány obrázkovými piktogramy. Každý den měl svou vlastní energii či 'denního vládce', který byl až na malé odchylky na celém území stejný. Proč počítali staří Aztékové čas právě tímto způsobem a proč i přes nátlak svých kolonizátorů, aby přijali gregoriánský kalendář, jej uchovávají až do dnešních dnů? A proč jej pokládali za posvátný?
 

Proč Mayové považovali kalendář Tzolkin za posvátný a proč si jej uchovávají až do dnešních dnů

 
Protože čas a jeho zaznamenávání jsou v naší kultuře hluchými místy, budou předkládané odpovědi na některé otázky pro někoho možná překvapující. Zpočátku jen málokdo bude přikládat význam tomu, zda se dny počítají po sedmi v týdnech a sdružují se do měsíců o 28, 30 nebo 31 dnech, jak je tomu u gregoriánského kalendáře, nebo po 13 dnech a 20 znameních jako u posvátného kalendáře. Rozdíl je zde však opravdu významný a způsob, podle něhož počítáme své dny, náš pohled na svět hluboce ovlivňuje. Ve skutečnosti se důrazně podepisuje na představě, kterou chováme sami o sobě jako o lidských bytostech.