Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Gregoriánský kalendář
Gregoriánský kalendář

95 tezí Martin Luther 1517 text latinsky

 1. Dominus et Magister noster Iesus
  Christus, dicendo poenitentiam agite etc. omnem vitam fidelium
  poenitentiam esse voluit.

 2. Quod verbum de poenitentia
  sacramentali (.i. confessionis et satisfactionis, quae sacerdotum
  ministerio celebratur) non potest intelligi.

95 tezí Martin Luther 1517 text česky

Exurge Domine.

 1. Když náš Pán a mistr Ježíš
  Kristus řekl: „Čiňte pokání,“ chtěl, aby celý život
  věřícího byl pokáním.

 2. Těmto slovům nelze rozumět tak,
  že znamenala pokání svátostné, tj. vyznání (zpověď) a
  odpuštění udílené kněžími.

31.10. | 31. října 1517 - Výročí reformace 95 tezí Martina Luthera proti odpustkům

31. říjen 2017 patří mezi jedny z nejvýznamnějších dnů v dějinách lidské kultury

Martin Luther31. říjen 1517 patří mezi jedny z nejvýznamnějších dnů v dějinách lidské kultury, v dějinách náboženského cítění a vztahu k Bohu, církvi, ale zejména ke světskému životu.

Syndikovat obsah