Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Časová pásma

Časová pásma, historie časových pásem a definice časových pásem

Časová pásma a definice časových pásem prošla poměrně dlouhým vývojem, který můžeme datovat až do doby vzniku prvních kalendářů, tedy do počátků vzniku astrologie. Časová pásma a jejich využívání jsou pro člověka 21. století naprosto běžnou záležitostí. 

Časová pásma - abecední seznam zkratek

Abecední seznam všech používaných zkratek v časových pásmech. Časová pásma a používané zkratky jsou sestaveny dle aktuálních dohod mezi státy o časových pásmech


Časová pásma, časové zóny, časové pásmo a světový čas

Časové pásmo je ta část Země, která používá stejný standardní čas. Původně používali lidé sluneční čas, který má samozřejmě tu nevýhodu, že se liší od místa k místu.

Syndikovat obsah