Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

římský kalendář

Kalendáře, druhy kalendářů

Bede Venerabilis - Beda Ctihodný - zpochybnil jako první datum narození Krista a významně přispěl k výpočtu data Velikonoc  | Přesný čas online podle atomových hodinDruhy kalendářů a kalendáře vůbec je téma, kterým se historikové astronomie a astrologie, a tedy odborníci na historii kalendáře, zabývají již desetiletí. Druhů, typů kalendářů je mnoho desítek, a mnoho druhů kalendářů, které se používaly dříve jsou již nyní překonány, a některé druhy kalendářů, které dříve nebyly běžným smrtelníkům přístupné, jsou dnes volně k využití pro širokou veřejnost. Kalendář, který dnes využíváme, prošel dlouhodobým vývojem prakticky od dob založení Říma.

 

Druhy kalendářů, typy kalendářů a různorodost kalendářů na kulturním pozadí 

Na všech místech planety Země, kde se začala vyvíjet lidská kultura vznikaly různé kalendářové systémy  a tím i druhy kalendářů k zaznamenávání a výpočtu data souvisejícího většinou s počátkem lovecké, pastevecké či zemědělské sezony. Docházelo tím a tedy i k prvním měřením času a k zaznamenávání jejich výsledků. Zrodily se první kalendáře. V současnosti, dle gregoriánského kalendáře používáme kalendář křesťanské doby - výpočet kalendáře je stanoven na základě ustanovení nejvyššího představitele katolické církve, neboť žijeme na území se silnou křesťanskou tradicí.

 

Syndikovat obsah