Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

2012 nostradamus proroctvi

Nostradamus, autor Proroctví, Michel de Nostredame, sepsal své předpovědi o Evropě včetně roku 2012 až do roku 3797

Nostradamus, věštec, lékař a literát, autor proslulých Nostradamových Proroctví. Po smrti svého manžela, kterou Nostradamus předpověděl do detailu, se Kateřina Medicejská vydala se svým dvorem na cestu po Francii, aby uklidnila své poddané. Královnin průvod vezený 7000 koňmi vjel také do Salone de Provence v roce 1564 a francouzská královna ihned nechala poslat pro Nostradama.

2012 Nostradamus, Nostradamus a jeho proroctví; 2012 Nostradamus proroctvi a Nostradamus a jeho předpovedi

Nostradamus je v legendách i lidových vyprávěních líčen jako rituální mág, který obcuje s duchy, démony a anděly. Pokud však poodhalíme roušku minulosti, získáme podstatně rozdílný obraz Nostradama, obraz Nostradama jako člověka pocházející z průměrné, zámožnější rodiny.

Syndikovat obsah