Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

95 tezí

95 tezí Martin Luther 1517 text latinsky

  1. Dominus et Magister noster Iesus
    Christus, dicendo poenitentiam agite etc. omnem vitam fidelium
    poenitentiam esse voluit.

  2. Quod verbum de poenitentia
    sacramentali (.i. confessionis et satisfactionis, quae sacerdotum
    ministerio celebratur) non potest intelligi.

31.10. | 31. října 1517 - Výročí reformace 95 tezí Martina Luthera proti odpustkům

31. říjen 2017 patří mezi jedny z nejvýznamnějších dnů v dějinách lidské kultury

Martin Luther31. říjen 1517 patří mezi jedny z nejvýznamnějších dnů v dějinách lidské kultury, v dějinách náboženského cítění a vztahu k Bohu, církvi, ale zejména ke světskému životu.

Syndikovat obsah