Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Caesar

Kalendáře, druhy kalendářů

Bede Venerabilis - Beda Ctihodný - zpochybnil jako první datum narození Krista a významně přispěl k výpočtu data Velikonoc  | Přesný čas online podle atomových hodinDruhy kalendářů a kalendáře vůbec je téma, kterým se historikové astronomie a astrologie, a tedy odborníci na historii kalendáře, zabývají již desetiletí. Druhů, typů kalendářů je mnoho desítek, a mnoho druhů kalendářů, které se používaly dříve jsou již nyní překonány, a některé druhy kalendářů, které dříve nebyly běžným smrtelníkům přístupné, jsou dnes volně k využití pro širokou veřejnost. Kalendář, který dnes využíváme, prošel dlouhodobým vývojem prakticky od dob založení Říma.

 

Druhy kalendářů, typy kalendářů a různorodost kalendářů na kulturním pozadí 

Na všech místech planety Země, kde se začala vyvíjet lidská kultura vznikaly různé kalendářové systémy  a tím i druhy kalendářů k zaznamenávání a výpočtu data souvisejícího většinou s počátkem lovecké, pastevecké či zemědělské sezony. Docházelo tím a tedy i k prvním měřením času a k zaznamenávání jejich výsledků. Zrodily se první kalendáře. V současnosti, dle gregoriánského kalendáře používáme kalendář křesťanské doby - výpočet kalendáře je stanoven na základě ustanovení nejvyššího představitele katolické církve, neboť žijeme na území se silnou křesťanskou tradicí.

 

Juliánský kalendář

Římský císař Gaius Iulius Caesar se zasloužil o zavedení juliánského kalendáře | Přesný čas podle atomových hodin

Juliánský kalendář zavedl v roce 46 př. n. l. římský císař Julius Caesar. Délka dvanácti měsíců byla stanovena tak, aby její součet činil 365 dnů v obyčejném roce, a o přestupných letech, tedy každý čtvrtý rok, byl připočten jeden den v únoru, čímž se počet dnů v tomto roce změnil na 366. Juliánský kalendář více vyhovuje času biblickému, avšak v rámci lineárního chápání času je jeho využití pro současnou kulturu v podstatě nevýhodné.

 

Přestupný rok v juliánském kalendáři 

Přestupný rok podle římského dopředného počítání dnů následoval po 6. dnu před březnovými Kalendami, jedním z římských svátků, čímž došlo k jeho pojmenování dnem dvojšestým : dies bissextus Cal. Martiae. Protože latina tvoří prazáklad mnoha jazyků, můžeme odtud opozorovat značení v ruštině visokos a visokosnyj god, nebo ve francouzštině "bisextile". Astronomická skutečnost je od Juliánského kalendáře nepatrně odlišná, i když  je třeba podotknout, že žádný kalendář není zcela přesný. Od tzv. slunečního roku se Juliánský kalendář vzdaluje tempem přibližně 1 den za 125 let - právě tento fakt byl předmětem významné, a často i odsuzované reformy papeže Řehoře XIII.

 

Syndikovat obsah