Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

historie časových pásem

Časová pásma, historie časových pásem a definice časových pásem

Časová pásma a definice časových pásem prošla poměrně dlouhým vývojem, který můžeme datovat až do doby vzniku prvních kalendářů, tedy do počátků vzniku astrologie. Časová pásma a jejich využívání jsou pro člověka 21. století naprosto běžnou záležitostí. 

Syndikovat obsah