Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Martin Luther

95 tezí Martin Luther 1517 text česky

Exurge Domine.

  1. Když náš Pán a mistr Ježíš
    Kristus řekl: „Čiňte pokání,“ chtěl, aby celý život
    věřícího byl pokáním.

  2. Těmto slovům nelze rozumět tak,
    že znamenala pokání svátostné, tj. vyznání (zpověď) a
    odpuštění udílené kněžími.

31.10. | 31. října 1517 - Výročí reformace 95 tezí Martina Luthera proti odpustkům

31. říjen 2017 patří mezi jedny z nejvýznamnějších dnů v dějinách lidské kultury

Martin Luther31. říjen 1517 patří mezi jedny z nejvýznamnějších dnů v dějinách lidské kultury, v dějinách náboženského cítění a vztahu k Bohu, církvi, ale zejména ke světskému životu.

Syndikovat obsah