Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

papež

Advent a historie adventních oslav

Advent, historie Adventu a adventní oslavy

Jako tradičně se každým rokem setkáváme s jedinečným obdobím, které nám připomíná příchod Ježíše Krista na svět. Tento sváteční čas samozřejmě nepatří mezi výjimečné pouze pro křesťany, ale samozřejmě i pro naprostou většinu lidí, kteří žijí v zemích, jejichž kultura vychází z křesťanské tradice.

Adventní věnec

05. 11 | 5. listopad 1414 svolání koncilu v Kostnici

Právě 5. listopad 1414 se stal dnem, kdy byly, mimo jiné, položeny základy k tomu, aby byly reformovány základní principy katolické církve a došlo ke stanovení primárních pilířů křesťanské věrouky. Spolu s tím mělo být ukončeno papežské schizma a stanoven nový pořádek v katolické církvi.

Švýcarská garda - Potřebuje poslední papež Švýcarskou gardu ?

Papežská švýcarská garda

Papežská švýcarská garda oficiálně vzniká v roce 1506 a jako jediná z podobných institucí funguje dodnes. Již papež Sixtus IV. (1471 – 1484) se spojil s několika kantony tehdejší švýcarské konfederace, požádal o švýcarské vojáky a rovněž tak nechal postavit kasárna na jedné z římských ulic, Via Pellegrino. 

Syndikovat obsah