Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

papežské schizma

05. 11 | 5. listopad 1414 svolání koncilu v Kostnici

Právě 5. listopad 1414 se stal dnem, kdy byly, mimo jiné, položeny základy k tomu, aby byly reformovány základní principy katolické církve a došlo ke stanovení primárních pilířů křesťanské věrouky. Spolu s tím mělo být ukončeno papežské schizma a stanoven nový pořádek v katolické církvi.

Syndikovat obsah