Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví

Proroctví - Proroctví ve svazku Devátá kniha Sibyliných proroctví obsahuje Sibylino proroctví o Evropě po roce 1600 a srovnání Sibyliných proroctví s předpověďmi na rok 2012

 V době asi 1600 let po narození Mesiáše nastanou v zemi Evropě první boje proti vládě králů.Tyto potrvají dvakrát po dvěstě let a když se bude psáti rok 2000, nebude na celém světě jediného panovníka z rodu královského. Budou vládnouti samí Josefové Egyptští, lidé, kteří z malých stanů a kmenů vyšli. Předčí svou vládou všechny pomazané, neboť vyjdou z lidu, budou mu rozuměti, bu

Syndikovat obsah