Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Vážíme si Vaší důvěry a děkujeme Vám za návštěvu.

Jako vzdělávacímu projektu financovanému pouze ze soukromých zdrojů nám dovolte, abychom Vás požádali o jakýkoliv, i drobný příspěvek na provoz.

Číslo účtu: 260 116 00 17 / 2010

IBAN: CZ2320100000002601160017

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Účet není transparentní. Všem zašleme rádi aktuální výpis z bankovního účtu na vyžádání.

DĚKUJEME VÁM !

proroctvi sibyla

Proroctví - Proroctví ve svazku Devátá kniha Sibyliných proroctví obsahuje Sibylino proroctví o Evropě po roce 1600 a srovnání Sibyliných proroctví s předpověďmi na rok 2012

 V době asi 1600 let po narození Mesiáše nastanou v zemi Evropě první boje proti vládě králů.Tyto potrvají dvakrát po dvěstě let a když se bude psáti rok 2000, nebude na celém světě jediného panovníka z rodu královského. Budou vládnouti samí Josefové Egyptští, lidé, kteří z malých stanů a kmenů vyšli. Předčí svou vládou všechny pomazané, neboť vyjdou z lidu, budou mu rozuměti, bu

Sibylina proroctví - Proroctví Sibyla Kniha osmá

O dnu posledním pojednává Osmá kniha proroctví Sibyliných z celkem devíti prorockých knih sibyliných - kniha nejkratší obsahuje popis posledních dnů člověka na Zemi

V osmé knize proroctví Královny Michaldy Sábské, řečené Sibyly, nalézáme téměř detailní popis posledních dnů člověka na planetě Zemi

Syndikovat obsah