Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Vážíme si Vaší důvěry a děkujeme Vám za návštěvu.

Jako vzdělávacímu projektu financovanému pouze ze soukromých zdrojů nám dovolte, abychom Vás požádali o jakýkoliv, i drobný příspěvek na provoz.

Číslo účtu: 260 116 00 17 / 2010

IBAN: CZ2320100000002601160017

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Účet není transparentní. Všem zašleme rádi aktuální výpis z bankovního účtu na vyžádání.

DĚKUJEME VÁM !

Sibyla

Proroctví o velké povodni | Proroctví o velké vodě a nástupu nového věku lidstva 2013

 Proroctví o velké vodě v letech 2010 - 2020 se objevují napříč všemi kulturami

Nejen Mayská proroctví, sumerská proroctví, proroctví Nostradama i proroctví Sibylina, proroctví kmenů Hopi - to je jen malý výčet proroctví, která se shodují s tím, co můžeme pozorovat právě v současné době okolo sebe.

 

Proroctví - Proroctví Sibylino v deváté knize Sibyliných proroctví doplňuje proroctví o období kolem roku 2012

 Přijde doba, že mnoho lidí své peníze druhým v opatrování svěří a tito je o ně okradou, aniž by za to do žalářů temných vsazeni byli. Před každou válkou a po každé válce budou se tyto podvody opakovati. Lichvář a peněžník v Boha nikdy nevěřil a věřiti nebude, a proto pryč vždy od těch, kteří penězi obchodují, neboť oni lichvou se živí. Řekl Pán náš, že prací jest nutno živi

Proroctví - Proroctví ve svazku Devátá kniha Sibyliných proroctví obsahuje Sibylino proroctví o Evropě po roce 1600 a srovnání Sibyliných proroctví s předpověďmi na rok 2012

 V době asi 1600 let po narození Mesiáše nastanou v zemi Evropě první boje proti vládě králů.Tyto potrvají dvakrát po dvěstě let a když se bude psáti rok 2000, nebude na celém světě jediného panovníka z rodu královského. Budou vládnouti samí Josefové Egyptští, lidé, kteří z malých stanů a kmenů vyšli. Předčí svou vládou všechny pomazané, neboť vyjdou z lidu, budou mu rozuměti, bu

Sibylina proroctví - Proroctví Sibyla Kniha osmá

O dnu posledním pojednává Osmá kniha proroctví Sibyliných z celkem devíti prorockých knih sibyliných - kniha nejkratší obsahuje popis posledních dnů člověka na Zemi

V osmé knize proroctví Královny Michaldy Sábské, řečené Sibyly, nalézáme téměř detailní popis posledních dnů člověka na planetě Zemi

Syndikovat obsah