Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

tradice

26.12. | Svatý Štěpán - Druhý svátek vánoční

26. prosince : Druhý svátek vánoční - Svatý Štěpán

Svatý Štěpán ( asi 1. n.l. - asi 38 n.l. ) je církví považován za jednoho z nejvýznamnějších světců, dá se říci, že v jistých úhlech pohledu i jako světec nejvýznamnější. Štěpán byl řecky mluvícím židem ze zámoří, který se obrátil na křesťanskou víru a stal se jedním z prvních sedmi jáhnů první křesťanské komunity v Jeruzalémě. 

Syndikovat obsah