Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Citáty o čase - přísloví a citáty o čase II

 Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější : čas.

Napoleon Bonaparte 
 
S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky.
 
Božena Němcová 
 
Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít.
 
Arthur Schopenhauer
 
Můžete klamat svým počínáním některé lidi nějaký čas, některé dokonce po celý čas, ale nikdy ne všechny po celý čas.
 
Abraham Lincoln
 
Čas je jediný majetek, který se nedá vlastnit, natož rozmnožit.
 
Erich von Däniken 
 
Krátký a nenávratný je pro všechny čas života.
 
Maro Publius Vergilius
 
Mnozí kapitalisté stráví třetinu života tím, jak kapitál vytvořit, třetinu času, jak jej uchránit, a poslední třetinu úvahami, jak jej odkázat.
 
André Kostolany
 
Základem úspěchu je vybrat si pravý čas. Přijít s něčím moc brzo je stejně špatné jako přijít moc pozdě.
 
Lee Iacocca
 
Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou nazývat staré zlaté časy.
 
Ernest Hemingway
 
Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada volna rozežene každý smutek.
 
Lucius Annaeus Seneca
 
Otec a matka mají mnoho práce a nemají na dítě čas..toto jsou věci, které ničí mír.


Matka Tereza
 
Nikdy nenosím hodinky, jelikož nejsem otrokem času.

Winston Churchill
 
Krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.

Marcus Tullius Cicero 
 
Někteří lidé procházejí životem spokojeni, když je sklenice napůl plná. Jiní tráví čas naříkáním, že je napůl prázdná. Pravdou je, že je zde sklenice s určitým množstvím tekutiny. Od této chvíle vše záleží jen na vás!
 
James Vuocolo
 
Nyní je čas - pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili. Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.
 
Sókratés
 
Služ svému duchu po celý svůj život, nečiň více, než se ti nařizuje, a neubírej času vyměřeného potřebám tvého srdce
 
Ptahhotep
 
Lidé, kteří nemají nikdy čas, pracují nejméně.
 
Georg Christoph Lichtenberg 
 
Dávejte si pozor co předstíráte, neboť se tím časem stanete.
 
Ernest Hemingway
 
Po práci, která oslabuje ducha, následuje obyčejně fádní volný čas.
 
Joffre Dumazedier
 
Velcí muži vždy šetřili časem.
 
Marcus Tullius Cicero
 
Čas je cosi jako řeka událostí a dravý proud. Neboť sotvaže se co objeví, už to uchvátí a už přináší něco jiného, co také odnese

Marcus Aurelius
 
Čas je onen brus, který ty surové milostné záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do náležité podoby, buď lásky nebo nenávisti.
 
Joseph Addison
 
Na velkých hodinách času je jen jediné slovo: Teď. Po ulici Potom se dojde k domu Nikdy.
 
Miguel de Cervantes
 
Ten, kdo musí chodit každý den do práce, nemá čas na to vydělávat peníze.
 
Jan Berwid-Buquoy 
 
Čas je vynález přírody jak zabránit tomu, aby se všechno událo naráz.
 
Woody Allen 
 
Jak by bylo možné zabíjet čas a neporanit přitom věčnost ?
 
Henry David Thoreau
 
Měkká voda vyhloubí během času vždy díru i do tvrdého kamene
 
Lao-c’
 
Žijeme len ten čas, v ktorom milujeme.
 
Claude Adrien Helvétius
 
V mnoha firmách je vedení lidí to, co se dělá jen když zbude čas.
 
Jack Welch
 
Nedostatkem naší doby je nedostatek času.
 
Gerhard Uhlenbruck
 
Čas je drahocenná útrata.
 
Theofrastos z Eresu
 
Vědec je člověk, který zabíjí svůj volný čas prací.
 
George Bernard Shaw
 
Déšť je smutný, protože nám připomíná čas, kdy jsme byli rybami.
 
Ramón Gómez de la Serna
 
Čas proudí z budoucnosti, která ještě neexistuje, přes přítomnost, která nemá trvání, do minulosti, jež přestala existovat.
 
Svatý Augustin
 
Nemoc našeho věku. Ztrácíme příliš mnoho času naříkáním, že žádný nemáme.
 
Anna Seghersová
 
Nejvíc času promarníme tím, že usilujeme, jak získat čas.
 
John Steinbeck
 
Staré se rozpadává, časy se mění a nový život kvete na ruinách.
 
Friedrich Schiller
 
Největší zázrak lásky spočívá v tom, že se člověk na čas přestane ohlížet za jinými.
 
François de la Rochefoucauld
 
Co je největší ztrátou času? Počítat hodiny.
 
François Rabelais
 
Nikdy předtím jsme neměli tak málo času na to, abychom stihli vše, co chceme, jako máme dnes.
 
Franklin Delano Roosevelt
 
Žádné sliby se nedodržují hůře a s větším zpožděním než ty, u nichž není stanoven čas.
 
Jean Paul
 
Promiň mi ten dlouhý dopis, ale neměl jsem čas napsat krátký.

 
Blaise Pascal