Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Japonský kalendář a vše o japonském kalendáři

Japonský kalendář patří mezi unikátní astrologické kalendáře přímo spjaté se specifickou východní japonskou kulturou

Japonci, jako specifická historická východní kultura používali před rokem 1873 lunisolární kalendář, resp. původně kalendář lunární, který byl převzat z čínského kalendáře. Od 1. ledna 1873 používají Japonci kalendář Gregoriánský s místními jmény pro měsíce a většinou pevně určenými svátky. Každý rok v Japonském kalendáři je vždy označen kombinací jednoho z dvanácti prvků zvířetníku a jednoho z pěti základních přírodních elementů, tedy : země, voda, oheň, vzduch.

Cesta japonským kalendářem a japonský kalendář

Pojďme se na úvod seznámit s pojmy,které spolu budeme na cestě Japonským kalendářem potkávat, je totiž důležité,abychom si vzájemně porozuměli, ale společně jakoby prožili příběh, který se již stal. Mějte na paměti,že se chceme nejen seznámit s Japonským kalendářem,ale chceme se i společně pobavit, ale vězte, že ve skutečnosti to hra není.

 

Krysa

1960

1972

1984

1996

2008

Buvol

1961

1973

1985

1997

2009

Tygr

1962

1974

1986

1998

2010

Králík

1963

1975

1987

1999

2011

Drak

1964

1976

1988

2000

2012

Had

1965

1977

1989

2001

2013

Kůň

1966

1978

1990

2002

2014

Ovce

1967

1979

1991

2003

2015

Opice

1968

1980

1992

2004

2016

Kohout

1969

1981

1993

2005

2017

Pes

1970

1982

1994

2006

2018

Kanec

1971

1983

1995

2007

2019

Vydejme se společně na úchvatnou cestu na dálný východ, vraťme se v čase do roku 604 a projděme nejen exotickým Japonskem. 

Japonsko a lunární kalendář

Lunární kalendář a Japonsko má k sobě velmi blízko. Právě tento lunární kalendář, který Japonsko v roce 604 převzalo od Číny, totiž chápal každý měsíc tak jako dobu od jednoho úplňku ke druhému, což představovalo 29 a půl dne. Ovšem již tehdy se v něm z praktických důvodů pravidelně střídaly měsíce o 29 a 30 dnech a měsíční fáze připadaly vždy na týž den v měsíci, nov byl prvního, úplněk patnáctého či šestnáctého dne atd… 

Dvanáct lunárních měsíců v japonském kalendáři

Těchto dvanáct lunárních měsíců mělo dohromady pouze 354 dny tady o 11 dnů méně, než má rok v kalendáři solárním,ale o tom si budeme povídat až příště. Vraťme se k tématu dneška a to je Lunární kalendář.
Díky těmto 11 dnům se lunární kalendář za skutečnými ročními obdobími v přírodě opožďovat. Jakmile se ovšem opozdil o 29 až 30 dnů, byl do něho vsunut zvláštní přestupný měsíc zvaný Uruu. 

Japonský kalendář a přestupný kalendářní měsíc

Japonský kalendář

Přestupný měsíc se objevoval každý třetí rok a mohl být do kalendáře zařazen podle potřeby, v kterékoli části roku.

V dnešní moderní Japonštině se měsíce označují číslovkami tak jak je tomu v gregoriánském kalendáři, avšak měsíce starého lunárního kalendáře měly vedle takového označení i poetická jména, která se podobně jako české a některé slovanské názvy měsíců. Stejně jako jména měsíců  v našich zemích, podobně i v Japonsku měla bezprostřední vztah k přírodním jevům charakteristickým pro příslušné období v roce. 

Názvy měsíců v japonském kalendáři

Původní smysl některých z těchto archaických slov je již zapomenut, a je tedy možných více výkladů, my se však seznámíme právě s těmi z roku 604 používanými dodnes v češtině.

První měsíc japonského kalendáře byl měsíc přátelský čili mucuki, druhým byl měsíc teplejšího šatu čili kisagari, třetí v pořadí rašící drobotina čili jajoi, čtvrtý pak lilkových květů čili uzuki, patý mladé rýže čili sacuki, šestým byl bezvodý čili minazuki, sedmý plný čili fumizuki, osmý byl dlouhý čili nagacuki, devátý měsíc japonského kalendáře byl měsícem listí čili hazuki, desátý měsíc bez bohů čili kannazuki, jedenáctý pak jinovatka čili šimocuki a konečně poslední dvanáctý měsíc zní příznačně byl měsícem na konci čili šiwasu. 

Tabulka měsíců v japonském kalendáři :


Jméno měsíce

Rómadži

Význam

Český název

睦月

mucuki

Měsíc harmonie a lásky

Leden

如月

kisaragi

Měsíc oblékání dalších vrstev oblečení

Únor

弥生

jajoi

Měsíc nového života

Březen

卯月

uzuki

Měsíc u-no-hana; u-no-hana je květina, druhu Deutzia

Duben

早月

sacuki

Měsíc sázení sazenic rýže

Květen

水無月

minazuki

Měsíc bez vody

Červen

文月

fumizuki

Měsíc písma

Červenec

葉月

hazuki

Měsíc listí

Srpen

長月

nagacuki

Měsíc dlouhých nocí

Září

神無月

kannazuki

Měsíc bez bohů

Říjen

霜月

šimocuki

Měsíc mrazu

Listopad

師走

šiwasu

Měsíc kněží (kněží jsou zaměstnáni koncem roku modlitbami a požehnáními)

Prosinec

Ve starých dobách, kdy umělé osvětlení neexistovalo, anebo o ně byla nouze, byl měsíční svit cenným darem přírody a lidé měsíční fáze bedlivě sledovali, neboť jejich znalost byla životně důležitá pro rybáře, lovce, ale i poutníky. Avšak při zemědělských pracích bylo příhodnější se řídit cyklem střídající se v ročních obdobích, proto zejména rolníci potřebovali vedle lunárního kalendáře i kalendář solární, který byl v přesném souladu s ročními obdobími v přírodě a pomáhal jim určovat čas setí či sklizně. 

Příště : Japonský kalendář a kalendář solární >