Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Lunární kalendář solární védský

Lunární kalendář solární védský je kalendářem lunárním právě takovým, jaký od lunárního kalendáře očekáváme. Podobně však, jako je tomu i v jiných náboženstvích, fáze Měsíce, tedy lunární kalendář, jsou vztahovány k nábožensky významným událostem. Lunární kalendář solární védský je kalendář lunisolární - délku roku určují fáze Měsíce.  

Lunární kalendář

Jak vlastně vznikl lunární kalendář ? Abychom tajemství vzniku lunárního kalendáře správně pochopili, měli bychom si říci několik astronomických a astrologických drobností. Z pohledu pozorovatele na Zemi se Slunce, Měsíc a hvězdy otáčejí kolem Země. Podíváme-li se na noční oblohu, po chvíli si všimneme, že Měsíc, Luna, a hvězdy se pohybují společně směrem na západ. Po několika dnech bychom však zpozorovali, že pohyb Měsíce je oproti hvězdám o něco pomalejší. Toto zjištění je pro výpočet lunárního kalendáře v podstatě klíčové.

 

 Matematický výpočet pravidel pro lunární kalendář

Pro výpočet lunárního kalendáře je tedy důležité si uvědomit, že lunární kalendář je třeba chápat právě z pohledu pozorovatele na Zemi, nikoliv jako na nezávislé, přírodní astronomické děje. Hvězdy opíší kolem planety Země - stále z hlediska nezávislého pozorovatele na Zemi - každých 24 hodin jednu celou kružnici, tedy 360°. Luna, Měsíc,  se však denně zpožďuje oproti pohybu hvězd  cca o 13°. Tato skutečnost je pro výpočet lunárního kalendáře rovněž velmi významná. Z celé kružnice opíše pouze kolem 247°. Pokud budeme polohu Luny zaznamenávat každý den ve stejnou dobu, zjistíme, že tímto obráceným pohybem projde za necelý měsíc všemi znameními zvěrokruhu. Podobný úkaz platí i pro Slunce, ale protože hvězdy září příliš slabě, a během dne jsou okem neviditelné, nemůžeme tento jev prakticky zaregistrovat. Kdybychom však mohli vidět Slunce a hvězdy zároveň, pozorovali bychom podobný posun Slunce ve vztahu k hvězdám podobně, jako u Měsíce.

 

Hinduistický lunární kalendář se odráží i v architektuře

Hinduistický kalendář, hinduistický lunární kalendář, je naplněn různorodými náboženskými a společenskými svátky, neboť právě svátky jsou díky kulturní a náboženské pestrosti Indie velmi rozmanité. V posvátném čase se naplňují prostory chrámů věřícími, kteří přicházejí vykonávat své modlitby a přinášet oběti před sochu některého z mnoha božstev umístěných v chrámu. Tento je z architektonického hlediska je zamýšlen jako odraz celého kosmu i lidského těla. Podobně chápou hinduisté lidské tělo, které má být pouze vnějším obalem, ve kterém sídlí duchovní princip ve formě átman neboli vnitřní podstaty. Hinduistický lunární kalendář je podobně, jako je tomu v Evropě, především kalendářem liturgickým, neboť samo náboženství má v Indii významný podíl na běžném životě. 

 

Lunární kalendář z hlediska astronomie a astrologie

Zpětný pohyb zářícího Slunce oproti tmavému pozadí hvězd je i mnohem pomalejší, přibližně 1° za den. Hvězda Slunce tímto způsobem průběžně prochází všemi znameními zvěrokruhu za 1 kalendářní rok, který se v v podstatě shoduje s rokem lunárním, a tedy i lunárním kalendářem. Dny, měsíce a roky můžeme v lunárním kalendáři definovat dvěma základními způsoby: podle pohybů Měsíce podle pohybů Slunce. Védský solární měsíc určuje dobu, za jakou slunce projde jedním znamením zvěrokruhu. Zvěrokruh, zvířetník, je rozdělen na 12 znaků, z nichž každý vymezuje úhel 30° (12×30° = 360°). Slunce projde se zpětnou rychlostí 1° za den jedním znamením zvěrokruhu za 30,4 dne. Dvanáct takových měsíců v lunárním kalendáři  tvoří jeden solární rok, tedy o něco více než 365 dní. Jinými slovy solární rok vymezuje dobu, za kterou se Slunce vrátí do téhož znamení zvěrokruhu. Takový rok je synchronní s ročními obdobími.

 

Pojmy v lunárním kalendáři 

Pojetí lunárního měsíce a roku je o něco komplikovanější právě v oblasti lunárních kalendářů. Védský kalendář definuje lunární měsíc v terminologii fází Měsíce. Když se Slunce a Měsíc ve zvěrokruhu přibližují, ozářená část Měsíce se od pozorovatele na Zemi odvrací.  Měsíc vidíme v těchto chvílích jako zmenšující se srpek. Naopak když se Slunce a Měsíc nacházejí ve zvěrokruhu proti sobě, můžeme pozorovat Měsíc v úplňku.

 

Védský lunární kalendář

Ve védském lunárním kalendáři měsíce začínají úplňkem a trvají do dalšího úplňku. Jeden takový lunární, resp. solární měsíc je dlouhý zhruba 29,5 dne. 12 takových měsíců (jeden lunární rok) potom trvá 354 dní. Tento lunární rok je o 11 dní kratší než solární rok. Je synchronní s fázemi Měsíce, ale již neodpovídá změnám ročních období, které určuje pohyb Slunce. Další lunární rok začíná o 11 dní dříve. Aby tento lunární  kalendář odpovídal ročním obdobím, přidává se v něm každý třetí rok podle určitých pravidel ještě jeden lunární měsíc.