Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Očkovací kalendář

Kalendář povinného očkování - očkovací kalendář

4. den až 6. týden

tuberkulóza

BCG vaccine SSI


od 13. týdne
1. dávka


záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B


Infanrix Hexa

za měsíc po 1. dávce

2. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B

Infanrix Hexa


za měsíc po 2. dávce

3. dávka


záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B


Infanrix Hexa

 

nejdříve za 6 měsíců po 3. dávce

4. dávka

(nejpozději do 18 měsíců věku)

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B

Infanrix Hexa


od 15. měsíce
1. dávka


spalničky, příušnice a zarděnky


Trivivac

21. -25. měsíc, event. později

přeočkování

spalničky, příušnice a zarděnky

Trivivac


od dovršení 5. do dovršení 6. roku

přeočkování


záškrt, tetanus a dávivý kašel


Infanrix

od dovršení 10. do dovršení 11. roku

5. dávka - přeočkování

přenosná dětská obrna,záškrt, tetanus, dávivý kašel

Boostrix Polio


od dovršení 12. do dovršení 13. roku


virová hepatitida B - pouze u dětí, které nebyly očkovány       v prvních letech života (3 dávky, schéma 0, 1, 6 měsíců).


Engerix B paed.

od dovršení 14. do dovršení 15. roku

tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech

Alteana dle  vyhlášky č. 537/2006 Sb.,


Od dovršení 25. do dovršení 26. roku


Tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letech


Alteana dle

vyhlášky č.

65/2009 Sb.,