Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

XIV. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře | Celoplanetární mozek a nejvyšší hermetický zákon Vesmíru

Hermetický zákon a celoplanetární mozek jako teorie o podobnosti všeho živého, jako nejvyššího zákonu Stvoření, který v Mayské kultuře hrál významnou roli. Sama mayská proroctví pak jsou již jen přirozeným pochopením určitých zákonů Vesmíru, na základě jejich znalostí můžeme vědět, co se na Zemi dá očekávat. 

 
Model živého světa, živoucí planety založený na čtyřech světových stranách je ve shodě s tzv. hermetickým zákonem, který praví "Jak dole, tak i nahoře", neboť upozorňuje na existenci řady paralel mezi "globálním mozkem" celé planety a lidským mozkem. Na základě toho si můžeme uědomit, že odlišné funkce obou hemisfér našeho mozku jsou mikrokosmickým zrcadlením východní a západní polokoule naší rodné planety Země.

 

Paralela mezi lidským mozkem a nejvyšší kosmologií Světového stromu o niž se mayská proroctví opírají

 
Dvě polokoule Země jsou v souladu s hermetickým zákonem dle Mayské kultury a mayských proroctví | Přesný čas online.cz Racionální, skutkově orientovaná západní polokoule je tak paralelou levé, spíše "mužské" poloviny mozku s centry pro analytické myšlení, řeč, počítání a logiku. Meditativní východní polokoule je naopak paralelou pravé, intuitivní a celostně orientované "ženské" poloviny mozku, která je vybavena centry pro prostorové a umělecké dovednosti. Znamená to, že rozdílné duševní přístupy, které pokládáme za typické pro obyvatele Východu a Západu jsou ve svém důsledku generovány vibracemi kosmologie Světového stromu.
 

Kosmologie vibrací Světového stromu lze pozorovat na vývoji kultur v odlišných částech planety

 
V této celoplanetární mozkové struktuře postavé kolem právě této kosmologie, tedy kosmologie Světového stromu, představuje oblast Itálie a Německa komplex hypothalamu a hypofýzy, regulační centrum mozku savců. Právě dnes nebudeme těmto zemím přisuzovat tyto ústřední pozice, během renesance a reformace je však zcela jistě zastávaly. Skrze římskou a později římsko-německou říši a skrze papežský stolec dominovala tato oblast alespoň evropské historii po celých 2000 let. 
 

Mayská proroctví o vzniku a vývoji lidstva včetně zániku kultur souvisí se znalostí cykličnosti času a kosmologií Světového stromu 

 

Mayský kalendář a mayská proroctví o vzniku a vývoji lidských kultur | Přesný čas online.cz Severně od těchto zemí podél téhož poledníku představují severské země, zejména dnešní Švédsko epifýzu. Střední Afrika, kolébka lidstva pak zastupuje malý mozek, nejstarší mozkový oddíl, který hraje klíčovou roli v rovnováze, motorice a emočních projevech. Na opačné straně světa leží Havajské ostrovy s mezinárodním střediskem pro sledování vesmíru, jehož teleskopy jsou umístěny na ostrově Maui, tak doslova mohou reprezentovat i zrakové centrum, skrze nějž tento planetární mozek hledí do Vesmíru. Stejným způsobem, jakým lidé používají levou hemisféru při normální funkci mozku, a tato polovina má na starosti vnější interakce, hledal svět alespoň do dneška vůdčí roli především na západě, v USA. 
 

Způsob chápání a prožívání života v odlišných lidských kulturách lze na základě znalostí Mayů snadno pochopit

Zatímco většina obyvatel východní polokoule žije spíše v historickém kontextu, Američané žijí hlavně přítomností a mají k životu převážně účelový přístup. Na základě tohoto schématu lze snadno pozorovat, že mentality různých částí světa jsou výsledkem tvůrčího procesu, který v planetárním kontextu generuje odlišná jin-jangová pole. Lze tedy říci, že v závislosti na tom, kde na planetě žijeme, je naše individuální vědomí podmiňováno příslušnou mentalitou čtyř světových stran. Podle nauk Mayů je pak Světový strom pramenem života, lidské bytosti nevyjímaje, a proto proměnil tuto Zemi v živý, pulzující svět, v němž jsou všechny části vzájemně propojené a na sobě závislé.