Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Mayský kalendář a oživnutí mayských pyramid

Probudily se Mayské pyramidy a jak se projevil mayský kalendář ?

Informace o tom, že se na mnoha místech planety s příchodem roku 2013 děje něco zvláštního v různých modifikacích počínáme slyšet čím dál více častěji. Jedna z těchto informací se rovněž týká zvláštních energetických výbojů na mnoha místech Země, které vznikají v centrech či základech mnoha pyramid – ať již se jedná o pyramidy mayské, aztécké, čínské či evropské. 

V několika minulých týdnech měly doslova vyšlehnout paprsky energetických proudů z mnoha pyramid v Bosně, v Mexiku a podle několika nezávislých zdrojů začala údajně i čínská vláda velmi důkladně monitorovat pyramidu Xianyang. Na australských www je zaznamenán jeden z popisů takto :, „Když se mayská pyramida probudila, turisté křičeli, jiní točili ve spěchu svými mobilními telefony videa. Žádné zemětřesení ale nenásledovalo, místo něho vystřelil do nebe jasný paprsek světla - přihlížející  doslova lapali po dechu a žasli, neboť nechápali co to znamená“ .

Konec Mayského Velkého cyklu je provázen mnoha událostmi včetně nezvyklých projevů mayských pyramid

Z mayských pyramid vyzařuje proud energieJe možné, že NASA zakrývá blížící se kosmickou událost, kterou půjde srovnat s biblickým soudným dnem ? Je to možné, ba mnoho tomu nasvědčuje : nejen, že sluneční soustava vstoupila do oblaku mezihvězdné energie, ale především končí kalendářní časové cykly mnoha pradávných kultur. Ať již budeme počítat s přesností na sekundy a nebo necháme starým Mayům a Aztékům, kteří pravděpodobně rozuměli kosmu citem lépe, než my s nejmodernějšími technologiemi, na vlastní oči a uši se můžeme v mnoha oblastech života přesvědčit o tom, že se skutečně něco nejen na naší matičce Zemi, ale především i nad ní děje. Věnujme však pro tento okamžik pozornost spíše tomu, co se děje blíže k nám, totiž, to co se děje přímo na Zemi. 

Události na Zemi včetně energie z mayských pyramid přímo souvisejí s mayským kalendářem

Rozpočet NASA je omezen pro nedávnou krizi amerického bankovního systému a vládě USA se to jistě hodí : pro omezený rozpočet oficiálně nejsou prostředky na další podrobnější výzkum Měsíce, jehož odvrácenou stranu lidstvo zná pouze černobíle. Odůvodnění, že "Na Měsíci jsme byli a není zde již co zkoumat" pravděpodobně neobstojí : nebo lidstvo vynaložilo tak obří finanční částky pouze na to, aby se dovědělo stáří našeho souputníka ? To by byla poněkud drahá informace.

Změna v chápání mayských pyramid jako nábožernského a rituálního místa

Zpět k pyramidám : mnoho vědců se v poslední době shoduje na tom, že pyramidy pradávných kultur pravděpodobně nesloužily pouze jako obřadní či pohřební komory, jak se vědecká obec po mnoho let domnívala : pyramidy, alespoň jak se zdá, byly schopny absorbovat, shromažďovat a pracovat s proudy základní vesmírné energie, která se projevuje v mnoha různých variacích : jako energie života, energie Země, energie Vesmíru - stále je to tatáž energetická podstata, která se ovšem projevuje různými způsoby. Mayové, Aztékové či staří Egypťané toto věděli : a proto své krále jako jediné vyvolené ukládali do těchto center, aby proudem energie ožili a mohli se setkat s bohy, kteří se podle téměř všech prorockých knih mají navrátit zpět právě v našem čase, v době 21. století a nutno podotknout, že vše tomu  nasvědčuje.

Pyramidy jako rezervoáry zemské energie mohou prostřednictvím energetických sloupů vysílat zprávu o stavu planety Země

V dnešní době můžeme na mnoha místech Země pozorovat, jak pyramidy - přírodní rezervoáry zemské energie a vyspělé energetické kondenzátory navržené pro napojení se na síly magnetického pole planety - vyzařují čistou energii a mezitím, jak se zvyšuje utrpení Země, energie jako posel stoupá k obloze a funguje jako informační kanál pro návrat Bohů. Zatímco se lidstvo pinoží a neví si rady samo se sebou, pyramidy dál vrhají obrovské blesky energie do dalekého Vesmíru.

Transformace pozemských fyzikálních i duchovních sil přímo souvisí s koncem mayského Velkého cyklu

Přímo před našima očima právě probíhá celková reorganizace a transformace pozemských fyzikálních a transendentálních kvalit. Současné "přerovnávání" dosavadního stavu představuje další z procesů z mnoha v dlouhé linii těchto transformačních událostí, které se týkají celé sluneční soustavy, a které jsou způsobeny periodickou modifikací a zesílením celoplanetárních a zejména slunečních procesů. V případě planety Země znamenají tyto změny doslova intenzivní tlak na geofyzikální prostředí a tento tlak pak působí stavy, které je možné  pozorovat v pozemských přírodních procesech.

Soulad s přírodou a chápání Vesmíru jako celku Mayům pomohlo pochopit složité vztahy lidstva a planety Země

Mayové, Aztékové a vůbec mnoho dalších pradávných národů tyto skutečnosti díky souladu s přírodou chápali a je pravděpodobné, že k tomuto poznání nedospěli pouze pozorováním oblohy : jak se na mnoha místech planety můžeme přesvědčit, dávní předkové měli podstatně sofistikovanější a propracovanější kulturu včetně duchovního a technologického poznání, než jsme si dříve mysleli : pyramidy o nichž zdaleka nevíme vše a z nichž tryskají proudy energie jsou toho jasným a hmatatelným důkazem.

Výzkumu mayského kalendáře se věnuje v poslední době stále více odborných autorit

Jedna z mála z fotografií proudu energie z pyramidy v Chichen - ItzaNa výzkumu mayského kalendáře a souvisejících kamenných desek se v poslední době  podílelo mnoho vědců z mnoha zemí a shodují se – zájem o mayský kalendář mezi odbornou i laickou veřejností stále více stoupá. Poté, co byly objeveny další kamenné desky odkazující na datum 21.12.2012, jako na datum konce jedné éry, říká přední vědec Sven Gronemeyer australské univerzity La Trobe: Nehovoří se tu o zániku světa, ale zcela jasně o počátku nové éry. Mayské znaky podle posledního zkoumání popisují návrat záhadného mayského boha zrození a války, jménem Bolon Jokte. Datum 21.12 2012 není datem Apokalypsy. Mayové věřili, že musí naopak připravovat půdu pro návrat boha Bolon Jokte. Ten má podle jejich záznamů až dodnes přežívat ve zdejší svatyni.

Existuje ještě mnoho textů, které se doposud nepodařilo rozluštit, a také byly nalezeny desky, které jsou poškozené, takže zkoumání  textů a tedy i těch, které se vztahují k tomuto datu, dosud zůstává nedokončené “, uvedli archeologové.

Konec Velkého cyklu je podle mayského kalendáře provázen mnoha změnami a návratem boha Bolon Jokte

Podle doposud rozluštěných textů, ukončili tedy Mayové svůj kalendář v rámci konce Velkého cyklu proto, že pro ně  končila éra jednoho - v tomto případě závěrečného cyklu a jiná měla začít právě návratem Boha Bolon Jokte. Je nad slunce jasné, že se Mayové opět nemýlili : čím dál tím častější pozorování jevu UFO s návratem Bohů z nebes zcela jistě souvisí :

Konec mayského kalendáře, je nyní označován jako konec jednoho časového cyklu  proto, že po období, dlouhém 5 125 let SE VRÁTÍ BŮH.

clanker