Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamova proroctví oslavila 510 let od Nostradamova narození

Nostradamus, proslulý autor mnoha splněných proroctví

Nostradamus - Michel de Nostredame, autor proslulých Nostradamových proroctví

Francouzský lékárník, lékař a astrolog, vlastním jménem Michel de Nostredame, je autorem mnoha proroctví. Nostradamus je nejslavnějším prorokem v dějinách. Jejich výkladem se lidé dosud se zájmem věnují, neboť se mnoho z proroctví má týkat událostí nedaleké budoucnosti. V sobotu uplynulo 510 let od jeho narození. Na svět přišel 14. prosince 1503 jako Michele de Nostredame ve francouzském městě Saint Rémy. Vyrůstal pod vlivem svého starého otce - lékaře, který ho zasvětil do tajů léčivých bylinek a přiblížil mu i mnohá tajemství astrologie.

Vzdělání Nostradama, autora Nostradamových proroctví

Studovat začal na univerzitě v Avignonu, po roce však činnost školy přerušil mor, který napadl celou zemi.

Michele de Nostredame se vydal léčit lidi podle znalostí, které získal u svého děda - léčil nemocné bylinkami a používal i větrání a čistou vodu. Nostredame chtěl později pokračovat ve studiu na univerzitě v Montpellier, avšak jako člověk s praxí lékárníka byl ze studia paradoxně vyloučen, neboť některé jeho znalosti přesahovaly znalosti těch, kteří jej měli vyučovat. Přesto se stal vyhledávaným léčitelem a díky svým doslova moderním a reformátorským metodám dokázal na svou dobu doslova zázraky. Oženil se a měl dvě děti, avšak v další morové epidemii mu během putování za nemocnými celá rodina zemřela na nákazu. 

Nostradamus, Michel de Nostredame se začíná věnovat astrologii

Nostredame se opět pustil na cesty, léčil a stále více se věnoval astrologii. Ve městě Salon de Provence na jihu Francie poznal svou druhou manželku, vdovu, s níž zplodil šest dětí. Po návratu z další cesty v Itálii se začal zabývat tvorbou horoskopů, které byly v minulosti velmi populární podobně, jako je tomu v současnosti. Úspěšná byla i jeho kniha o kosmetických přípravcích. V roce 1550 již pod jménem Nostradamus vydal svůj první almanach, v němž zveřejnil různá proroctví, týkající se však spíše jeho současné blízké budoucnosti. V následujících letech vydal další almanachy a úspěch měla i kniha Proroctví ( Les Propheta ) , vydaná v roce 1555. 

Proroctví Nostradama, slavná Nostradamova proroctví jsou psána tajuplným jazykem

Obsahovala proroctví vyjádřené ve čtyřverší, napsané v obrazech a tajuplným jazykem, obsahujícím kromě francouzských i řecká , italská a latinská slova. Naprostá většina Nostradamových proroctví se ve své době pozoruhodně splnila a Nostradamus získává věhlas jako prorok a léčitel. S ohledem však na to, že by snadno mohl být obviněn z čarodějnictví či spojenectví s ďáblem, Nostradamus svou techniku vhlížení do budoucnosti nikdy nikomu neprozradil a starodávné knihy a spisy, ze kterých čerpal vědění před svou smrtí spálil.

Nostradamus si získal mnoho příznivců z nejvyšších kruhů a tak i ochranu i před zuřící inkvizicí. Přesto, že ho mnoho lidí považovalo za ďáblova vyslance, do vězení na velmi krátkou dobu se dostal pouze v roce 1561, a to jen pro chybějící povolení k tisku.

 

Zvýšený zájem o Nostradamova proroctví v 21. století

Nostradamus umírá 2. července 1566 v Salone de Provence ve své pracovně ve věku 62 let. Svou smrt předvídal, předpověděl údajně i den a způsob, jakým odejde z tohoto světa. Jeho přátelé ho ráno našli ležet u psacího stolu.

Zvýšený zájem o Nostradamova proroctví se objevuje po téměř každé velké světové události, avšak v poslední době se lidé k Nostradamovým proroctvím stále více vracejí v souvislosti se stoupající nejistotou ve světě.