Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamus Proroctví : Proroctví Nostradama o útoku na New York

Nostradamus a Nostradamova proroctví byla zkoumána z pomocí moderních metod za využití výpočetní techniky a bylo zjištěno, že Nostradamus byl jako hvězdář a astrolog velmi nekompetentní. Oč se však lišily horoskopy zpracované Nostradamem oproti realitě, Nostradamova Proroctví jsou o to přesnější.

Úryvek z Nostradamových Proroctví - Proroctví Michel de Nostradama, který se jako prorok ukázal podstatně přesnější nežli astrolog

Na 45. stupni vzplane obloha, Oheň vstoupí do velkého nového města, V okamžiku vyskočí nahoru velký rozptýlený plamen, Když někdo bude žádat důkaz Normanů.

Normany Nostradamus nazývá Američany. New York sice leží na 41. rovnoběžce, zato Boston odkud letadla startovala je zhruba na 43., což je docela přesné a vzhledem k tomu, že v době Nostradama New York neexistoval, jedná se o zcela bezvýznamnou odchylku. Prorok zřejmě viděl hořící budovy v New Yorku a letouny letící k nim z Bostonu. Asi si nedokázal představit, jak by se do budov oheň dostal, pokud by nebyl už v tom co k nim viděl letět. Proto říká, že obloha vzplane již v Bostonu. Třetí verš není třeba vysvětlovat, každý kdo viděl náraz druhého letounu ví, co to znamená. Čtvrtý verš je také jasný. Mezinárodní společenství bude po USA vyžadovat důkazy, než se pustí do válečného konfliktu.

Proroctví Michel de Nostradama o útoku na New York v 11. září 2001 - Nostradamus útok prorokuje

V období studené války byla tato věštba spojována s útokem Sovětského svazu na USA. Po pádu železné opony, kdy se ztratil jasně uchopitelný a definovatelný nepřítel si s touto předpovědí mnozí nevěděli rady a verš tak trochu upadl v zapomnění. Ne však docela. Zapadá do jistého komplexu událostí, které na základě centurií očekáváme. A které většina Nostradamologů umisťuje do dnešní doby, blízké minulosti či blízké budoucnosti. Nostradamus totiž až na vzácné vyjímky neuvádí přesnější časové údaje. A jen málokdy nás obdaruje prozrazením sledu událostí. Proto je obtížné dopředu určit časové údaje a mnohdy i správný výklad.

Čeká lidstvo třetí světová válka podle proroctví Michel de Nostradama - válka v proroctvích Nostradamových

Odpověď na otázku, zda nás čeká 3. světová válka je nejednoznačná. Záleží hlavně na nás, ale je pravda, že věštec něco takového předpověděl. Jeho předpovědi se zřejmě týkají velkého konfliktu v Evropě, kdy proti sobě budou stát na jedné straně USA a Evropa bok po boku s Ruskem a na straně druhé svět Islámu. Má to být doslova konflikt sever proti jihu v Evropě. A myslím, že Nostradamus jasně říká, že válka přijde z Persie.

Tomuto konfliktu má předcházet obnovení Izraele a pád Berlínské zdi. K oběma událostem došlo již v minulém století.

1. Všude po světě bude spousta přírodních katastrof. Na zemi nebude místo, které nebude dotčeno záplavami či jinými přírodními katastrofami. Mám zato, že tohle znamení můžeme považovat za vyplněné.

2. Cena ropy dosáhne maxima a mírně poklesne. Tohle zřejmě bude posledním znamením, které nastane v důsledku krize mezi západními demokraciemi a východem.

3. Katastrofa na ostrovech Rhodos a Pharos. Tyto ostrovy budou pravděpodobně velmi trpět důsledku rozmarům změn podnebí. 

1. Tragedie na ostroveh Rhodos a Pharos. Není přesně jisté jaká, jen že to bude událost srovnatelná s výbuchem atomové bomby.

2. Atentát na papeže.

3. Válka Islámu proti Evropě, USA a Rusku. Ve které bude hrát velkou roli Ital s knírem narozený v roce 1982.

4. Obsazení Itálie.

5. Vítězství Evropy a spojenců. 

6. Zánik katolické církve.

Nostradamus prorokuje konflikty mezi muslimy a křesťany v Proroctvích, které Nostradamus sepsal

O konfliktu s muslimy hovoří Nostradamus vcelku jasně. Zdá se, že také hovoří o tom, že Rusko bude na stejné straně konfliktu s Evropou, což je velmi potěšitelné zjištění. A dáva to severu značné šance na úspěch. Tragedie, která se stala 11.září a kterou z našeho pohledu nelze vůbec pochopit, by nás mohla svádět ke skepsi, že jsme snadno zranitelní. Věřím že to není pravda. Že pokud by k takovému válečnému konfliktu došlo, dokázali bychom najít účinná bezpečnostní opatření.