Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Stonehenge a letní slunovrat

Stonehenge patří mezi jednu z nejzáhadnějších staveb na planetě. Stonehenge a jeho stavbu pravděpodobně ovlivnilo pozorování a výpočet letního slunovratu.

 

 

Letní slunovrat jako klíč ke Stonehenge

Na vzdáleném obzoru, nad nímž Slunce o letním slunovratu vychází není nic významného, žádná pozoruhodná hora nebo průsmyk. stavba tedy nebyla orientována ke Slunci na obzoru s nějakým význačným přírodním objektem. Stavba svým pojetím a uspořádáním však nesporně naznačuje, že byla místem uctívání Slunce, zejména o letním slunovratu, neboť je otevřena k východu Slunce právě v tuto dobu. Je otázkou, s jakou přesností a a jakým způsobem tehdy lidé tuto dobu letního slunovratu určili. Na to nám může dát odpověď více či méně přesné natočení stavby a umístění tzv. patního kamene u aleje vycházející ze stavby. Nad tímto kamenem podle některých badatelů vycházelo Slunce o letním slunovratu.

 

Výpočet letního slunovratu nad Stonehege

Je třeba si uvědomit některé základní skutečnosti : V době založení stavby vycházelo Slunce o slunovratu o více než dva sluneční kotouče severněji než v současné době. Známe-li tedy dobu založení, můžeme odchylku přesně spočítat. Podle výzkumů z roku 1955 bylo se stavbou Stonehenge započato cca 2950 let před n.l. V té době byla deklinace Slunce o letním slunovratu D = 24,02366° - v roce 2000 byla 23,43916° což pro zeměpisnou šířku Stonehenge cca 51,129° představuje za 5000 let změnu o více než dvě šířky slunečného kotouče, přesně pak 2,08. Tehdy, tedy před téměř 5000 lety, vycházelo Slunce o slunovratu o dva sluneční kotouče severněji než v současné době. Známe-li tedy dobu založení, můžeme odchylku přesně spočítat. Podle výzkumů z roku 1955 bylo se stavbou Stonehenge započato cca 2950 let před n.l. V té době byla deklinace Slunce o letním slunovratu D = 24,02366° - v roce 2000 - byla 23,43916° což pro zeměpisnou šířku Stonehenge cca 51,129° představuje za 5000 let změnu o více než dvě šířky slunečného kotouče, přesně pak 2,08. Tehdy, tedy před téměř 5000 lety, vycházelo Slunce o slunovratu o dva sluneční kotouče severněji.

 

Patní kámen Stonehenge a letní slunovrat

Vrchol patního kamene je výše, než oko stojícího pozorovatele a výš než vzdálený obzor. K určení mezního, nejsevernějšího východu Slunce bylo nezbytně třeba pozorovat soustavně východy Slunce na vzdáleném obzoru z předem zvoleného místa - středu budoucí stavby. K tomu bylo potřeba dvou kůlů či tyčí - první by vyznačovala střed stavby a druhá místo východu Slunce na obzoru koncem jara až začátkem léta.
 

Východ Slunce nad Stonehenge

Koncem jara vychází Slunce den co den severněji, až nakonec dosáhne mezního, nejsevernějšího postaveni v den letního slunovratu, načež se pozvolna vrací k zeměpisnému východu. Druhý záměrný kůl - vizir ve směru Slunce, musel být od základního vzdálený nejméně 50 metrů. Změny místa východu Slunce jsou s blížícím se slunovratem stále menší, až nakonec jsou o slunovratech téměř nepatrné. Když se pozorovatel odkloní na tu či onu stranu a necelých padesát centimentrů, tak se sluneční kotouč odchýlí od viziru vzdáleného 50m téměř o šířku slunečního kotouče, neboť tg 32` krát 50m = 0,465m. Je otázkou, zda bylo zaměřováno na horní okraj Slunce, tedy první paprsek, střed Slunce, nebo dolní okraj Slunce, tedy celý sluneční kotouč na obzoru. Nejpravděpodobnější zaměřování vědci odhadují na střed slunečního kotouče. O letním slunovratu se za několik minut střed Slunce kryje s hrotem Heel Stone, vysokým bezmála 5m. Poukud se lze tento hrot vidět v poloviční výšce překladu - trilitu - oko pozorovatele se bude nacházet ve stejné výšce.
 

Současná věda a kamenný kalendář Stonehenge

Podle názorů některých současných vědců tedy i v případě objektu Stonehenge byla doba slunovratu, tedy přesný den slunovratu, určen předem podle návratu Slunce na určité místo na obzoru a tím měl být právě návrat slunce přesně nad Heel Stone za určitý počet dnů. V zásadě to znamená, že Stonehenge bylo předem vyprojektováno a spočítáno a teprve poté postaveno, a nebo byly kamenné kvádry dosazeny na současné astronomické postavení až poté, co byly vztahy mezi místem kde Stonehenge stojí a letním slunovratem dodatečně zjištěny...