Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Významné svátky - přehled významných svátků a dní v roce

Přehled významných dní a státních svátků v kalendářním roce

Státní svátky

1. leden – Den obnovy samostatného českého státu (1993 – vznik samostatné České republiky), od roku 2000

8. květen – Den vítězství (1945 – konec druhé světové války v Evropě), do roku 2004 Den osvobození, do roku 2000 den osvobození od fašismu, do roku 1991 byl svátkem 9. květen

5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863 – příchod křesťanství a vzdělanosti na Velkou Moravu) od roku 1990, v letech 1951 - 1990 památným dnem

6. července – Den upálení mistra Jana Husa (1415), od roku 2000, v letech 1951 - 2000 památným dnem

28. září – Den české státnosti (?929/?935 – zavraždění knížete Václava), od roku 2000

28. října – Den vzniku samostatného československého státu (1918 – vznik Československa) od roku 1988, v letech 1951 - 1975 dnem pracovního klidu jako Den znárodnění, v letech 1975 - 1988 významným dnem

17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii (1939 – uzavření českých vysokých škol nacisty, 1989 – demonstrace vysokoškolských studentů které spustily sametovou revoluci), od roku 2000, v letech 1990 - 2000 významný den

Ostatní svátky

Do roku 2000 byly tyto dny v roce označovány jako ostatní dny pracovního klidu.

1. leden – Nový rok, od roku 1951

Velikonoční pondělí, od roku 1951

1. květen – Svátek práce (1890), od roku 1951

24. prosinec – Štědrý den, od roku 1990

25. prosinec – 1. svátek vánoční, od roku 1951

26. prosinec – 2. svátek vánoční, od roku 1951

Významné dny

27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (1945 – osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau), od roku 2004

8. březen – Mezinárodní den žen (1911), od roku 2004

12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) (1999), od roku 2000

7. duben – Den vzdělanosti (1348 – založení Univerzity Karlovy), od roku 2006

5. květen – Květnové povstání českého lidu (1945), od roku 1994

15. květen – Den rodin (1992), od roku 2006

10. červen – Vyhlazení obce Lidice (1942), od roku 2006

27. červen – Den památky obětí komunistického režimu (1950 – poprava Milady Horákové), od roku 2004

11. listopad – Den válečných veteránů (1918 – konec první světové války), od roku 2004

V letech 1951 - 2000 byl významným dnem také 29. srpen, v letech 1951 - 1990 25. únor, v letech 1951 - 1990 7. listopad, v letech 1990 - 2000 5. květen