Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Přinášíme čas přesný i ve světových metropolích

Online přesný čas a přesný čas ve světových metropolích stahujeme online prostřednictvím oficiálních www externího poskytovatele atomového času.

 

Online přesný atomový čas

V současnosti nejpřesnější atomové hliníkové hodiny využívají logické zpracování převzaté z ukládání údajů v atomech při pokusech, které se týkají vývoje kvantových počítačů. Základem těchto rekordních logických atomových optických hliníkových hodin je jediný iont, tedy jediný elektricky nabitý atom hliníku zachycený do elektrických polí. Online atomový čas je však stahován, podobně jako všude na světě ze SNTP serveru atomových cesiových hodin. Standardem pro čas je totiž definice základní jednotky času - 1 s - na základě rezonanční frekvence kmitů atomu Cesia C133 .

 

Přesný čas online i ve světových metropolích

Samotný čas jako pojem je velmi obtížné definovat, neboť čas jako pojem vždy vztahujeme k nějakému pojmu, k jiné vztažné soustavě. Přesný čas pak jako pojem znamená až filosofický problém, odpustíme-li si na chvíli znalost oficiální definice základní jednotky času - tedy jedné sekundy.