Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proč je rok 2016 nejdelším v moderní historii ?

Rok 2016 patří mezi nejdelší roky v moderní historii lidstva

Rok 2016 patří mezi nejdelší roky v lidské historii

Atomové hodiny patří mezi nejpřesnější hodiny na světě. 

Ve vakuové komoře atomových hodin se vypařují atomy Cesia a magnet, který se nachází za pecí vychyluje proud atomů tak, žže se do komory dutinového rezonátoru dostanou jen atomy se stavem (+).  v tomto místě jsou atomy donuceny prostřednictvím ozáření magnetickým mikrovlnným polem přejít do stavu (-). Magnetem druhým jsou pak atomy, které zažžily změnu stavu z (+) do (-), vedeny na detektor, kterým je wolframový drát. Počet atomů na detektoru je nejvyšší, pokud je frekvence magnetického mikrovlnného oscilátoru Q na frekvenci fCs. Smyčka zpětné vazby tak udržžuje mikrovlnný oscilátor Q na frekvenci fCs. Dopočítáním 9 192 631 770 period atomu Cesia je pak získáván ze signálu oscilátoru časový interval o jedné sekundě.

Přestupný rok 2016 je delší o jednu sekundu a jeden den

Právě tento interval se však v tomto roce, právě v jeho poslední minutě prodlouží, neboť je třeba, aby veškeré časoměrné přístroje, tedy chronometry byly sladěné s astronomickým časem. Silvestr tak tedy nenastane ve 23:59:59, ale 23:59:60. Znamená to, že právě tento rok, který je delší o jeden den ( 29. únor ) bude delší i o jednu sekundu.

Sekunda navíc se k běžnému času přidává přibližně každých deset let

Sekunda navíc se k běžnému času přidává přibližně každých deset let, avšak pouze výjimečně tato změna připadá na přestupný rok : můžeme se tak těšit, že některé hodiny řízené atomovým časem prostřednictvím družic na Silvestra 2016 ukáží skutečně o sekundu navíc. Nelekejte se a vzpomeňte si : Rok 2016 patří mezi nejdelší dny v moderní historii lidstva.