Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Vážíme si Vaší důvěry a děkujeme Vám za návštěvu.

Jako vzdělávacímu projektu financovanému pouze ze soukromých zdrojů nám dovolte, abychom Vás požádali o jakýkoliv, i drobný příspěvek na provoz.

Číslo účtu: 260 116 00 17 / 2010

IBAN: CZ2320100000002601160017

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Účet není transparentní. Všem zašleme rádi aktuální výpis z bankovního účtu na vyžádání.

DĚKUJEME VÁM !

Proč je rok 2016 nejdelším v moderní historii ?

Rok 2016 patří mezi nejdelší roky v moderní historii lidstva

Rok 2016 patří mezi nejdelší roky v lidské historii

Atomové hodiny patří mezi nejpřesnější hodiny na světě. 

Ve vakuové komoře atomových hodin se vypařují atomy Cesia a magnet, který se nachází za pecí vychyluje proud atomů tak, žže se do komory dutinového rezonátoru dostanou jen atomy se stavem (+).  v tomto místě jsou atomy donuceny prostřednictvím ozáření magnetickým mikrovlnným polem přejít do stavu (-). Magnetem druhým jsou pak atomy, které zažžily změnu stavu z (+) do (-), vedeny na detektor, kterým je wolframový drát. Počet atomů na detektoru je nejvyšší, pokud je frekvence magnetického mikrovlnného oscilátoru Q na frekvenci fCs. Smyčka zpětné vazby tak udržžuje mikrovlnný oscilátor Q na frekvenci fCs. Dopočítáním 9 192 631 770 period atomu Cesia je pak získáván ze signálu oscilátoru časový interval o jedné sekundě.

Přestupný rok 2016 je delší o jednu sekundu a jeden den

Právě tento interval se však v tomto roce, právě v jeho poslední minutě prodlouží, neboť je třeba, aby veškeré časoměrné přístroje, tedy chronometry byly sladěné s astronomickým časem. Silvestr tak tedy nenastane ve 23:59:59, ale 23:59:60. Znamená to, že právě tento rok, který je delší o jeden den ( 29. únor ) bude delší i o jednu sekundu.

Sekunda navíc se k běžnému času přidává přibližně každých deset let

Sekunda navíc se k běžnému času přidává přibližně každých deset let, avšak pouze výjimečně tato změna připadá na přestupný rok : můžeme se tak těšit, že některé hodiny řízené atomovým časem prostřednictvím družic na Silvestra 2016 ukáží skutečně o sekundu navíc. Nelekejte se a vzpomeňte si : Rok 2016 patří mezi nejdelší dny v moderní historii lidstva.