Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví indiánů kmene Hopi

Proroctví indiánů kmene Hopi aneb přechod do pátého světa

Jiné staré proroctví Hopi upozorňuje, že by na Zemi nemělo být dopraveno nic z Měsíce. Pokud se tak stane, varují Hopi, bude narušena rovnováha přirozených univerzálních zákonů a sil , následovat budou zemětřesení, výrazné změny vzoru počasí a sociální nepokoje. (Všechny tyto věci se dnes dějí, ač přirozeně ne nutně jen kvůli dovezené měsíční hornině.)

Sedmého srpna 1970 došlo ke spektakulárnímu pozorování UFO, dosvědčenému tucty lidí a doloženému fotografiemi, které pořídil Chuck Roberts z Prescott Courier. K události došlo poté, když několik indiánů Hopi "vyvolávalo UFO". Příhoda byla některými Hopi vyložena jako částečné naplnění události Druhého Mesa, jako varování upozornující na přicházející Den očištění, po němž budou věrní Hopi přeneseni na jiné planety v "lodích bez křídel."

Lidé, kteří před tisíciletími přežili Velkou Záplavu, se rozdělili do čtyř skupin, které se rozešly všemi čtyřmi směry. Jen jedna skupina dokončila svou cestu - k severnímu pólu a zpět - pod dozorem zářící "hvězdy", na níž cestoval Velký duch Massau'u. Po přistání jim vydal petroglyf Druhého Mesa, zobrazující dívku sedící v bezkřídlé, kopulovitě profilované lodi. Tento petroglyf označuje příchod Dne Očišťování, když opravdoví Hopi poletí k jiným planetám v "lodích bez křídel."

Hopi rovněž prorokují, že pokud bude vykopáno srdce hopijské země, dojde k velkým poruchám rovnováhy v ostatní přírodě; pro Hopi je jejich posvátná země obrazem mikrokosmu celé planety; jakékoliv porušení přírody v oblasti Four Corners se zesíleně odrazí všude na Zemi.

Martin Gasheseoma nedávno řekl:

"Hopijští starší nám řekli, že až byliny rozkvetou uprostřed zimy, měli bychom jet do Santa Fe varovat každého před utrpením a zkázou, která přijde, jestliže lidé nezmění své způsoby. Vloni, uprostřed zimy, začaly rostliny kvést."

Kolik utrpení a zkázy bude provázet dobu očišťování, a jaký bude konečný výsledek? 

Martin Gasheseoma předpovídá soud před velkým zrcadlem a smrt všech zlých a zkažených, s pouhou hrstkou lidí, přeživších ze všech zámořských národů, kteří pak přijdou na tento kontinent, "jemuž říkáme nebe."

"Veškerá utrpení vstupující do této země s tornády, záplavami, a zemětřeseními vyvolává dech Matky Země, která je v bolestech," říká Roberta Blackgoat, jedna ze starších národa Independent Dineh (Navajo), sídlícího v Big Mountain. Vysvětluje, že oblast Four Corners je obzvlášť posvátná, protože doslova obsahuje vnitřní orgány matky Země - uhlí a uran, který Úřad pro indiánské záležitosti dovolil těžit společnosti Peabody Coal Mine... 

"Zkoušejí jí vzít drahocenné vnitřnosti pro peníze," říká Blackgoat. "Můj dědeček mi říkal, že uhlí je jako játra a uran je obojí - srdce i plíce Matky Země." 

Hopijští a navajští tradicionalisté bojovali proti dolování.

Všechny záležitosti života a smrti budou podle Hopi rozhodnuty až se vrátí Pahana, včetně teorií, které se vyrojily okolo jeho identity. Protože Pahana také byl nazýván Bílým Bratrem, a protože se má vrátit z východu, chtěli Hopi po staletí vědět, zda by mohl být Španěl či Anglosas, a proto vynalezli test pro určení pravého Pahany, včetně znalosti pozdravu bratrství, shod náboženské víry a držení pohřešovaného kusu kamenné tabulky. Mnozí byli zkoušeni, ale nikdo neprošel ke spokojenosti hopijských tradic .

"Konec všech oslav Hopi přijde, když jeden z Kačinů sejme masku během tance na shromaždišti před neiniciovanými dětmi. Nebudou žádné ceremonie, žádná víra. Až bude Oraibi omlazeno, i se svou vírou a obřady, bude to znamenat začátek nového cyklu života Hopi."

"Třetí válku rozpoutají lidé v jiných starých zemích, kteří zradí dávno získané světlo. USA budou zničeny, země i lidé. Jen Hopi a jejich mateřská země bude zachována jako oáza, v níž budou hledat útočiště uprchlíci." 

"Protiletecké kryty jsou k ničemu. Jen materialisté se snaží budovat kryty. Ti, kdo mají mír ve svých srdcích už jsou v tom nejmocnějším útočišti života. Pro zlo není úkrytu."

"Ti, kdo se nepodíleli na dělení světa ideologiemi jsou připraveni pokračovat v životě v jiném světě, at už jsou černé, bílé, rudé, nebo žluté rasy. Všichni jsou bratři."

"Tato válka bude konfliktem ducha s materiální podstatou. Hmotné věci budou zničeny duchovními bytostmi, které zůstanou aby vytvořily jeden svět a jeden národ pod jedinou mocí, mocí Stvořitele."


"Ta doba je blízko. Příjde to, když bude Kačina Saquasohuh (Modrá Hvězda) tančit na shromaždišti a sejme svou masku. On zastupuje velmi vzdálenou a ještě neviditelnou Modrou hvězdu, která se už  brzy objeví. [Někteří mluvčí Hopi tvrdí, že očekávanou Modrou hvězdou byla kometa Hale-Bopp.] Ta doba je předpovězena v písni, zpívané během obřadu Wuvuchim. Ta píseň, která zazněla v roce 1914, chvíli před první světovou válkou a znovu roku 1940 před tou druhou, popisuje rozpolcenost, zkomolení a nenávistí poskvrněné hopijské rituály, následované stejnými zly rozprášenými po celém světě. Tutéž píseň jsme zpívali během obřadu Wuvuchim roku 1961."

"Přechod do budoucího Pátého světa již započal. Přičinili se o to skromní lidé malých národů, kmenů a rasových menšin. Můžete to pozorovat na samotné Zemi. Rostlinné formy předchozích světů začínají klíčit ze semen. Kdyby byli lidé dost moudří, aby to viděli, mohli by začít se studiem nové botaniky. Tytéž druhy semen byly zasety na nebe jako hvězdy. Stejný druh semen byl zasazen do našich srdcí. Všechna jsou stejná, záleží jen na tom, jak se na ně díváte. To je to, co způsobí přechod na příští, pátý svět."

"To je obsahem devíti nejdůležitějších proroctví Hopi, ve spojení se stvořením devíti světů: tří předešlých světů, na nichž jsme žili, současný čtvrtý svět, tři budoucí světy které máme ještě poznat ze zkušenosti, a svět Taiowy, Tvůrce a jeho synovce Sotuknang."

"Čtvrtý svět brzy skončí a pátý svět bude začínat. To všichni starší všude vědí. Znamení se vyplnila už před mnoha lety, a tak málo ještě zbývá."

První znamení proroctví indiánů Hopi: 

"Bylo nám řečeno že přijdou lidé bílé pleti jako Pahana, ale nežijí jako Pahana. Jsou to lidé, kteří berou zemi, která není jejich, a kteří uhodí své nepřátele hromem. (Střelné zbraně)

Druhé znamení: proroctví indiánů Hopi

"Naše země uvidí příchod točících se kol naplněných hlasy." (Kryté vozy)

Třetí znamení proroctví indiánů Hopi: 

"Podivné zvíře, jako buvol ale s velkými dlouhými rohy, vpadne do země ve velkém počtu." (Dlouhorohý dobytek)

Čtvrté znamení proroctví indiánů Hopi: 

"Země bude překřížena železnými hady."

Páté znamení proroctví indiánů Hopi: 

"Zemi křížem krážem překříží obrovská pavučina."

Šesté znamení proroctví indiánů Hopi: 

"Zemi budou křížovat proudy kamene, který dělá obrázky na Slunci. 

Sedmé znamení: 

"Uslyšíte o moři zbarveném na černo, a mnoho žijících věcí kvůli tomu zahyne. 

Osmé znamení: 

"Uvidíte mnoho mladých, kteří nosí své vlasy dlouhé jako náš lid, přijít a připojit se ke kmenovému národu, aby poznali naše způsoby a moudrost." 

Deváté a poslední znamení: 

"Uslyšíte o bydlišti na nebesích, nad zemí, které bude padat s velkým burácením. Bude to vypadat jako modrá hvězda. Velmi brzy nato ceremonie hopijského lidu ustanou."

Toto jsou znamení, že velká zkáza je tady: 

"Země se bude kolébat sem a tam. Bílý člověk bude bojovat s lidmi v ostatních zemích - s těmi, kteří jako první ovládli světlo moudrosti. Bude tam mnoho sloupců dýmu a oheň jako ten, který bílý člověk udělal v poušti nedaleko odtud. Ti, kdož zůstanou a žijí na místech jako náš kmen ( Hopi ) se budou nacházet v bezpečí. Pak bude hodně k obnovení. A velmi brzy nato, se Pahana navrátí. a přinese s sebou úsvit pátého světa. Budeme sít semena jeho moudrosti do svých srdcí. Stejně tak i nyní už byla zaseta semena, která mají uhladit cestu k přechodu do pátého světa."