Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamus a proroctví Nostradama na pro 21. století

Od doby, kdy byla publikována v roce 1993 kniha o Nostradamových proroctvích pro 21.století se na světové scéně přihodilo mnohé. Podobně tak se přihodilo mnoho v oblasti pátrání po Nostradamově odkazu a bádání na poli Nostradamových proroctví pro 21. století. Pokud vezmeme v úvahu celý velký mrak nesprávných informací, které obklopovaly Nostradama v minulosti, alespoň ve vztahu k jeho údajnému proroctví na rok 1999, můžeme očekávat úbytek údajných faktů. Jakmile kouř zmizí, je téměř nevyhnutelné, že se na denním světle vynoří nové, spolehlivější a zajímavější skutečnosti. 

Nostradamus