Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

2012 Nostradamus, Nostradamus a jeho proroctví; 2012 Nostradamus proroctvi a Nostradamus a jeho předpovedi

Nostradamus je v legendách i lidových vyprávěních líčen jako rituální mág, který obcuje s duchy, démony a anděly. Pokud však poodhalíme roušku minulosti, získáme podstatně rozdílný obraz Nostradama, obraz Nostradama jako člověka pocházející z průměrné, zámožnější rodiny. Nostradamus se často nacházel v usedlosti, která patřila jeho mladšímu bratru Bertrandovi. 

Nostradamus, Michel de Nostredame, autor slavných Proroctví, získal finanční prostředky na své cesty po Evropě díky mladšímu bratrovi, který byl v Nostradamově rodině bohatým statkářem 

Nostradamus se po část života zdržoval v domě svého mladšího bratra. Ve své době to bylo poměrně okázalé sídlo, které dokazovalo, že Nostradamův bratr byl nejen bohatý statkář, ale i zdatný a uznávaný obchodník, který byl zároveň kapitánem místní domobrany. Zámožnost jeho rodiny zřejmě Nostradamovi umožnila cestovat kamkoliv si zamanul. V roce 1533 se tedy Nostradamus vydává na další cestu po Evropě a jižní Francii. Tyto cesty sám Nostradamus označil za období studia a učení. Jedna z těchto cest jej zavedla i do domu Julia Caesara Scalligeria, uznávaného vědce, umělce a především lékaře, absolventa fakulty univerzity v Montpellieu, tedy stejné univerzity, z níž byl Nostradamus sám vyloučen.

Nostradamus byl zasvěcen do tajů lidské pitvy a anotomie jedním z nejvýznamnějších lékařů tehdejší doby, Juliem Scalligierim

Dnes se mnozí odborníci domnívají, že Nostradamus dodával Scalligerimu léky a ten jej na oplátku zasvětil do tajů lidské anatomie a pitvy, avšak učení musela probíhat v přísné tajnosti, neboť církev považovala takové jednání za přečin proti Bohu. Nostradamus tomuto významnému učenci složil hold a chválil jej jako svého nejvlivnějšího učitele.

" Scalligieri zřejmě zdědil Ciceronovo umění, jasnou mysl a výřečnost, Vergiliovu poetičnost a Gallenův um. Dlužím mu více, něž komukoliv jinému na tomto světě. "

Nostradamův život však rovněž poznamenala i jedna tragedie: Když byl v roce 1534 mimo domov, padly za oběť moru jeho manželka a obě dvě děti. V tomto období svého života byl Nostradamus známý jako léčitel a intetelektuál, avšak od tohoto životního zlomu se Nostradamovi značně přiblížily magie a okultní vědy.

Nostradamus, slavný věštec, prorok a autor předpovědí o Evropě a Proroctví se díky epidemii moru žení podruhé po úmrtí své první ženy

Po ztrátě první ženy a dětí se Nostradamus v 47 letech oženil podruhé. Druhou Nostradamovou manželkou se stala Anne Bonsarre, vdova po vlivném právníkovi. Do manželství s Nostradamem přinesla značné bohatství a porodila Nostradamovi celkem 6 dětí. Nostradamus se se svou ženou usadil ve francouzském Salone de Provence a město se stalo i za středověku stalo oblíbenou turistickou destinací a i dnes je přítomnost věštce a proroka Nostradama stále patrna. Nostradamův dům byl na svoji dobu velký, či spíše rozlehlý. Pro šest dětí, služebnictvo a maželku se může zdát i přesto trochu těsný, tehdy však byl přiměřený postavení lékaře, kterému se dařilo.

Nostradamus sepisuje vyjma svých Proroctví rovněž Nostradamovy zábavné almanachy, které pročítal denně i francouzský král

V roce 1550 započal Nostradamus sepisovat almanachy, v nichž sedláci nalezli užitečné informace o následujícím roce. Nostradamovy almanachy se velmi podobaly "Almanachu ubohého Richarda", jehož autorem je Benjamin Franklin. Nostradamovy almanachy obsahovaly informace o počasí, úrodě a potravinách, doporučení jak vést správný život a co jíst. Tyto Nostradamovy alamanachy rovněž obsahovaly citáty tehdejších známých osobností, a zcela určitě se zde nacházely i astrologické poučky a výpočty. Tyto almanachy vydával Nostradamus zejména proto, aby vydělal více peněz pro svoji početnou rodinu. Almanachy Michel de Nostradama rovněž obsahovaly neurčité předpovědi budoucnosti, předpovědi, které se vyplnily, pokud jste jim věřili. I sám král Jindřich II. Nostradamovy almanachy pročítal denně.

Nostradamus byl vyjma svých proroctví o Evropě uznávaným autorem almanachů a jednou z prvních středověkých literárních hvězd zejména díky Nostradamově pojednání o zkrášlujících přípravcích, lécích a parfémech

Nostradamovy almanachy způsobily ve své době značný rozruch, neboť Nostradamus byl jedním z prvních autorů, kteří se živili psaním celoročních almanachů. Po tomto vydavatelském úspěchu se Nostradamus rozhodl rozšířit okruh svých čtenářů pojednáním o zkrášlujících přípravcích a zavařeninách. V 16. století panoval názor, že urozenost či vyšší postavení si vyžaduje rovněž patřičný vzhled a zásadní bylo, že se na tom mohl podílet i nově se utvářející střední stav prostřednictvím prací Nostradamových.

Nostradamovy práce se staly mezinárodním bestsellerem na poli kosmetiky a léčiv

Každá žena, která si přála mít bělejší zuby, jasnější pleť, výraznější oči nebo si přála změnit barvu vlasů si výtisk jednoduše koupila a řídila se radami, které obsahoval. Nostradamovo vydání o zkrášlujících přípravcích a zavařeninách se stalo absolutním mezinárodním bestsellerem 16. století. Nostradamova praktická příručka obsahovala recepty na výrobu barev na vlasy, parfémů, léků proti kašli, i renesanční obdobu zubní pasty.

Nostradamus nabízel pro výrobu zubní pasty své doby tento recept :

" Pro vybělení zubů, ať jsou jakkoliv zčernalé, rozdrťte po pěti gramech křišťálu, pazourku, bílého mramoru, skla, kamene, soli a šnečích ulit. Tímto práškem zuby pravidelně čistěte a sami uvidíte, že již po pěti dnech budou výrazně bělejší ".

 Nostradamus se začíná zabývat budoucností, svým koníčkem, po výrazném literárním úspěchu, který Nostradamovi zaručil i finanční zabezpečení

Zatímco Evropané hledali v Nostradamových zkrášlujících prostředcích uspokojení své marnivosti, Nostradamus se pustil do hledání budoucnosti. Nostradamus si zřídil pracovnu a možná nechal dokonce přistavět další patro, neboť nesmíme zapomínat, že měl šest dětí a ke své práci potřeboval klid, který mu jeho ratolesti rozhodně nezaručovaly. Většinou tedy pracoval v nejvyšším patře svého domu v noci, kdy všechny jeho děti spaly.