Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Mayská proroctví a kruhy v obilí - 2012 - proroctví Mayská a fenomén kruhy v obilí

Kruhy v obilí a Mayská proroctví o roce 2012 spolu zdánlivě nesouvisí. Moderní technologie a využití výpočetní techniky však dávají tušit, že vznik kruhů v obilí a  Mayská proroctví spolu mají mnoho společného. Poselství dávných Mayů a současné kruhy v obilí se zdají být totožné : Více než kdy jindy v dějinách je velmi nutné, abychom změnili naše vědomí. Jedná se o poselství z minulosti, které přináší varování, ale i naději.

Mayská proroctví o roku 2012 a kruhy v obilí spolu mají mnoho společného, neboť bylo zjištěno, že kruhy v obilí obsahují mayské symboly

Je zvláštní, že se nyní děje přesně to, co dříve bylo předpovězeno - změny, které, probíhají - pokud na minulé civilizace pohlížíme jako na méně rozvinuté a tedy nám podřízené, je to špatně - byli stejně inteligentní jako my a možná i více. Po Tsunami v roce 2005 NASA 21, března 2005 zaznamenala s naprostou přesností jarní rovnodennost v Chichen Itza - Čičen Ica - je tedy zřejmé, že moderní věda tento fenomén nejen akceptuje, ale i využívá. Zdá se, že nám Mayové z minulosti nebo kruhy v obilí současnosti snaží sdělit jednu podstatnou myšlenku : BUĎTE PŘIPRAVENI - STANE SE TO !

Cykličnost času v Mayském kalendáři je rozdělena do period trvajících 5125 let a má mnoho společného s kruhy v obilí

Kdysi dávno žily civilizace, které oplývaly značnou modrostí a věděním, civilizace, jejíž vědění nám byla předána z hlubin času, národ, jehož proroctví se začínají obdivuhodně naplňovat. Nebetyčné znalosti této pradávné civilizace, jejíž paměť již dávno pohltil čas, halí závoj tajemna. Mayský kalendář je známý desítkám odborníků - mnozí z nich jsou přesvědčeni, že ukrývá poselství, které se stále nepodařilo zcela rozluštit.

Mayové byli přesvědčeni o cykličnosti času, že se tedy čas stále opakuje - čas je podle Mayů rozvržen do údobí dlouhých 5125 let a poté nastává věk nový, který trvá stejně dlouho dobu. Konec jednoho světa a počátek, vznik, nového světa by měl právě nastat 21.12 2012.

Nejen někteří laici, ale i odborníci se domnívají, že toto datum přinese mnoho změn pro naši planetu, mnoho změn jak pro jednotlivce, tak i pro lidstvo. Na jihu Anglie dochází již několik desetiletí k prapodivnému úkazu, který je fascinující a znepokojující zároveň -  známý jako kruhy v obilí.

V polích se objevují kruhy v obilí s Mayskými symboly a s Mayskými symboly z Mayského kalendáře

V posledních letech se stal tento jev ještě záhadnějším - v polích se začaly objevovat impozantní Mayské obrazce - je tedy možné, že by spolu Mayská proroctví a kruhy v obilí mohly souviset. Kdo nebo co by dokázalo tyto agrosymboly s prvky pojícími minulost, budoucnost a přítomnost vytvořit ? Poselství těchto fascinujících obrazců by mohlo mít pro lidstvo obrovskou cenu - co když je to nějaký způsob komunikace ? Tato myšlenka však naráží na obrovskou vlnu skepticismu, který fenomén kruhů v obilí obklopuje. Jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že agrosymboly jsou dílem člověka, že je vytvářejí skupinky šprýmařů. Pokud je to pravda, nezáleží na tom, jestli tyto často značně rozsáhlé a komplikované agrosymboly objevují přes noc, a nebo ne. Velký objem nashromážděných dat a informací nepřinesl žádné uspokojující výsledky. V roce 2007 se však přihodilo něco naprosto nečekaného a neuvěřitelného - tento úkaz se stal výrazným důkazem toho, že se nejedná o dílo člověka, ale skutečně o formu komunikace mimozemské inteligence. Je skutečně možné, že by se k nám pokoušela promlouvat jiná civilizace ?

Důkaz o tom, že kruhy v obilí jsou mimozemském původu - kruhy v obilí vznikly během jednoho okamžiku

V noci ze 6. - 7. července roku 2007 se právník nadšený tímto fenoménem, tedy fenoménem kruhů v obilí, Gary King vydal s přáteli na místa v Jižní Anglii, která jsou kruhy v obilí známá celosvětově díky jejich velmi častému výskytu. Spolu s nimi byl přítomen kameraman, se kterým rozmístili do okolí několik kamer. Utábořili se na místě, ze kterého je výborný výhled na East Field, jak se tato oblast nazývá. Kamery byly infračervené a schopné zachytit veškeré viditelné světlo. Spolu s tím měl s sebou přístroj na zvětšování obrazu, fotoaparát nastavený na dlouhou expozici a ještě jednu kameru vysoce citlivou na světlo. V 1:35 ráno dle záznamů z kamer se na místech žádné útvary v obilí nenacházely. Ve 03:13 se náhle silně zahřmělo a bílé světlo ozářilo celou planinu. Za dalších 20 minut se roztákla mračna a na poli bylo možné spatřit sotva postřehnutelný stín. Ve 3:45, kdy bylo již jasněji, bylo možné spatřit v obilí pozoruhodnou formaci. Zhruba ve 4:30 kamery zabírají celou skupinku odvážlivcům, jak jako první vstupují do formace. Později byla provedena analýza veškerého materiálu, který natočily dvě kamery, které byly nonstop v provozu zhruba od 23:00 do 05:00. Kamery pokryly celé pole a kdyby se zde nacházel jakýkoliv zdroj světla, zcela jistě by jej zachytily. Dohromady se jednalo zhruba o 16 h materiálu. Některé formace jsou vytvořeny tak, aby kopírovaly terén a tedy aby při pohledu seshora působily jako dokonalý kruh - je to další důkaz o původu nevysvětlitelných obrazců v obilí ?

Překvapivé jsou na kruzích  v obilí a mayských proroctví zejména následující skutečnosti :

1) Kdyby se na poli nacházelo světlo o 1/3  Candely, kamery by ho zachytily a zcela jistě by si ho pozorovatelé všimli z místa, kde měli skutečně velmi dobrý výhled.

2) Logistika spojená s vytvořením těchto obrazců by si vyžadovala nejen počáteční výpočty, pozorování a měření, ale zejména nástroje, které by bylo nutné použít.

3) Kruhy v obilí a symboly v obilí jsou na zemi oválné a teprve při pohledu shora se jeví jako kruhové - znamenalo by to, že v místě by musela proběhnout velmi přesná měření povrchu, která by umožnila, aby byly vytvořeny tyto útvary. Rovněž by bylo k výpočtům nutné znát i výšku porostu, který se v místě nachází.

4) Kamery zachytily zvláštní záblesk světla, který trval 3,5 milisekundy - jednalo se o elektromagnetický impuls velmi podobný blesku a 7 minut na to kamery zachytily první viditelné známky formace. Která z lidských bytostí by dokázala za 7 minut - možná i za dobu kratší takto složitý obrazec vytvořit ?

5) Pokud by byly kruhy v obilí dílem člověka, byli bychom s jistotou svědky opakovaných projevů vandalství vůči majitelům polí. Za způsobenou škodu však nikdo z nich trestní oznámení nepodal. Tento záznam z noci z 6tého na 7mého července 2007 je prvním historicky dochovaným záznamem vzniku kruhů v obilí, kdy byla jednoznačně vyloučena přítomnost či zásah člověka.

 

JEDNÁ SE O NEZVRATNÝ DŮKAZ TOHO, ŽE KRUHY V OBILÍ JSOU MIMOZEMSKÉHO PŮVODU.

 

Noc na 7. 7 2007 ( astrologicky velmi zajímavé datum ) se nesmazatelně zapíše do dějin od zrodu tohoto fenoménu.

Vyjimečnost úkazů, tedy kruhů v obilí a mayských proroctví, chápou jak prostí lidé, tak i odborníci  

I samotní farmáři cítí výjimečnost těchto úkazů - cítí výjimečnost kruhů v obilí. Někdy dojde k poničení i 1 ha obiloviny. Třebaže pohled zespoda přináší většinou zklamání, letecké snímky jsou zpravidla ohormující. plocha byla tak rozsáhlá, že je téměř nemožné, aby takový obrazec dokázal beze stop vytvořit člověk. Některé agrosymboly se nacházejí doslova v těsné blízkosti lidských obydlí a jsou často velmi rozsáhlé - je tedy nemožné, aby si majitel ničeho nevšiml - pokud by se jednalo o dílo člověka. Již několik desetiletí vyvolávají agrosymboly zvýšený zájem, avšak zatím se nepodařilo zodpovědět ani ty nejjednodušší otázky - kdo nebo co vytváří tato nádherná díla a proč ?

Největší piktogram v kruzích v obilí, který byl prokazatelně mimozemského původu, neboť byl vytvořen během jedné velmi jasné noci, pokrýval oblast devadesáti tisíc čtverečních metrů 

Doposud největší piktogram byl vytvořen 409 kruhy  v a pokrýval oblast o velikosti 90 000 m2 a byl vytvořen za jedinou noc. Právě takové události dávají tušit, že agrosymboly nemohou být dílem člověka. Co když se symboly týkají celé lidské rasy ? Charles Mallet je nejen majitelem kavárny, kde se scházejí příznivci fenoménu kruhu v obilí. Je přesvědčen, že kruhy v obilí znamenají přímou interakci s něčím či někým odjinud.

Zprávy v kruzích v obilí obsahují mayské symboly, které nebylo lehké rozluštit

Tyto zprávy se týkají podstatné části obrazců, zejména těch obrazců, které mají mnoho společného se vznikem jihoamerických kultur, tedy zejména mayským obrazcům. vypadá to, že obrazce hovoří spolu s Mayi jednotnou řečí. Zdá se, že vše směřuje k bodu, kdy dojdek zásadnímu přelomu, přerodu či společenskému zlomu. Evoluční skok, to je právě to, co Mayové předpovídali na rok 2012. To, že v pšeničných polích vznikají během jediné noci mayské obrazce může znamenat, že architekti těchto výtvorů nám chtějí ukázat cestu k současnému dění a ke konci tohoto věku.

Kruhy v obilí a Mayská proroctví o roce 2012 hovoří o tom, že aktivita Slunce bude příčinou toho, že se všechy systémy vymknou kontrole

Faktem je, že pojem proroctví a jeho užití v souvislosti mayskou civilizací není zcela správné. Mayové totiž objevili, že se ve Vesmíru pravidelně střídají časové cykly - díky tomu byli schopni předpovědět astrologické události velkého významu, které budou mít dopad na celé lidstvo. Aby tyto cykly mohli vypočítat, vytvořili Mayové složitý systém kalendářů, s jejichž pomocí sladili svůj život s tokem kosmických událostí a energií. Kratší cyklus trval 52 let - k tomuto cyklu dospěli za použití dvou druhů kalendářů - posvátného kalendáře nazývaného Tzolkin a občanského kalendáře nazábaného Haab. Kalendář Tzolkin tvořilo 13 měsíců po 20ti dnech. Celkem tedy obsahoval 260 dnů, což odpovídá průměrné délce lidského těhotenství.

 

Kalendář Haab tvořilo 18 mesíců po dvaceti dnech a celkem tedy 360 dnů. 360 dní může znázorňovat rovněž kruh, 360°. Aby dosáhli průměrné délky slunečního roku, 365,5 dni, přidali Mayové ještě jeden měsíc s pěti dny - UAYEB. Mayové rovněž zjistili, že naše sluneční soustava se kruhovým pohybem přibližuje a vzdaluje od středu galaxie a že tento cyklus trvá 26 625 let. Byl nazván galaktický den a rozdělen do pěti cyklů, z nuchž každý trvá 5125 let. Ty pokládali za jednotlivé éry a nazývali je "věky sluncí". Spolu s tím, jak se Země přiblíží se Sluncem ke středu galaxie, Mayové věřili, že vyrazí proud energie, který bude spojen s neobvyklou aktivitou Slunce, kterou spojovali s rozsáhlými globálními katastrofami zde na Zemi.