Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamus do svých Proroctví sepsal i předpovědi o roku 2012, Nostradamus sepisuje Proroctví a předpovědi o novověku

Nostramus, prorok Michel de Notre-Damme, řečený Nostradamus ve svých Proroctvích vznesl i tajemné Proroctví a předpovědi o výrazných společenských změnách. Zdá se, že vyjma zkázy, kterou přinesla II. sv. válka, Nostradamus rovněž předpověděl velké společenské změny, které se prohnaly východní Evropou o 500 let později.

Nostradamus své předpovědi a Proroctví věnoval Evropě a Proroctví se týkají i událostí pádu železné opony v zemích bývalého socialistického bloku.

Opozice se obecnému právu postaví, starý řád stále pevně stojí, avšak brzy nový ho nahradí a komunismus navždy zatratí. Zeď východu padne blesky a hromy. "

Nostradamus pravděpodobně tímto předpověděl pás komunismu v řadě čtyřverší hovoří o Rusku a Berlínské zdi, nepoužívá ale slovo Berlín.

Ač je počet jeho přespovědí značný, napsal je Nostradamus ve velmi krátkém časovém období. Celou sbírku čtyřverší dokončil během necelých dvou let. Ve svých vizích však dospěl až do roku 3797. Mohl by snad tento rok být datem konce světa ? Mnozí věří, že Nostradamus předpověděl mnoho pohrom, války a strádání, k nimž dojde mnoho let po jeho smrti. Jsou-li jeho proroctví pravdivá, pak psal o lidech, které si stěží dokázal představit a o místech, která v jeho době ještě zdaleka neexistovala.

Dallas, Texas, 22. 11 1963.

Práce starobylá dokonána bude ze střechy domu, velký muž padne zasažen bleskem zlověstným. Ze smrti jeho nevinného člověka obviní, viník zatím v mlhavém mlází je skrytý. "

V VI. Centurii 37. čtyřverší Nostradamus pravděpodobně zmiňuje atentát na amerického prezidenta J.F.K. Je faktem, že Lee Harvey Oswald se stal obětním beránkem z vlastní vůle ( nebo z vůle CIA ). Čtyřverší pokračuje tím, že viník je v mlhavém mlází skrytý. Pokud si uvědomíme, že slovo mlází znamená nízký porost mladých stromků a keřů, zjistíme, že okolí se skutečně skládá z toho, co je zde popsáno jako "mlází".

Další čtyřverší napsané roku 1556 pravděpodobně popisuje nešťastnou událost, která postihne dalšího amerického prezidenta Richarda Nixona.

" Starý muž bude obelstěn a svého místa zbaven cizincem, jenž k činu sám ho ponouká. "

Tato poměrně nejasná pasáž ovšem může předpovídat hanbu, která postihne dalšího amerického prezidenta, totiž Billa Clintona.

"Počestnost milostná touha zaslepí, o činu cizoložníka však lidé se doví a stane se tak k jeho velké hanbě."

Zastánci Nostradama tvrdí, že toto čtyčverší popisuje skandál v Bílém domě, do kterého byli zapleteni Monika Lewinska a Bill Clinton.

28. čtyřverší II. Centurie údajně předpovídá konec života další slavné osobnosti, totiž smrt princezny Diany 22. srpna 1997

Předposlední slabika příjmení prorokova v jeho den odpočinku Dianu povolá "

První verš údajně zmiňuje Dodiho Al Fayeda, syna majitele obchodního domu Herods, Mohameda al Fayeda, jehož jméno je jménem islámského proroka. Spojení " vjeho den odpočinku" ve druhém verši by mohlo označovat neděli, tedy tradiční den klidu a den její smrti. Spojení "den odpočinku" může rovněž označovat den státního smutku v den Dianina pohřbu. V den, kdy celý svět truchlil nad ztrátou jedné z nejoblíbenějších žen století, v den jejího pohřbu, byly totiž v Británii všechny obchody zavřené.

Skutečně není snadné si představit, že Nostradamova proroctví vznikla v 16. století, v době, která se tolik liší od doby, v níž právě žijeme. Je však neuvěřitelné, že Nostradamus, podobně jako jeho současník Leonardo da Vinci popisoval technologie, které si v jejich době neuměl nikdo ani v nejbujnější fantazii představit.

Až ryby ze země i souše mocná vlna na pláž vyvrhne, tak podivná, hladká a děsivá, z moře až k hradbám na nepřátele dosáhne. "

Je jisté, že Nostradamus předpověděl letadla, ponorky a celou řadu dalších moderních technologií

V noci budou si myslet, že Slunce vidí, spatří muže napůl vzhledu prasečího, hluk, křik, bitvy v nebesích "

Je možné, že moderní dýchací přístroje bojových pilotů v přetlakové helmě Nostradamovi připomínal prase domácí ? Je zřejmé, že Nostradamus, i když mnoho z věcí dneška i z věcí budoucích viděl, nerozuměl jim a zcela jistě je považoval za divy, zejména letadla vnímal jako meč se zdvojeným ostřím. Věděl, že mohou být přínosem, ale věděl taky, že mohou být mocným nástrojem války. Někteří Nostradamovi stoupenci věří, že některé jeho čtyřverší popisují první válku v zálivu s masivními přesuny vojsk, neviditelnými letouny a hořícími naftovými poli.

" Bezmála milion mužů k persii míří, Byzanc a Egypt had napadne. Podlý tyran nechvalné pověsti si Mezopotámii podrobí, v zemi strašlivé a černé. "

Nostradamus samozřejmě používá staré názvy zeměpisných oblastí světa, tedy Libye, Persie, Blízkého východu a obecně pro Islám a Mohamedánství - mluví o mužích v turbanech. Mnozí odborníci mají za to, že jiné čtyřverší líčí válku v zálivu vedenou proti Saddámovi Husajnovi, nebo snad i Muammaru Kaddáfímu mnohem konkrétněji -

" Nebude moci se mořem zaštítit, mezi dvěma řekami před vojenskou rukou se třese, černý a zuřivý litovat jej přinutí "

Je tedy možné, že Nostradamus popisuje ve verši "černý a rozlícený" současného prezidenta Barracka Obamu. Je však možné, že líčí válku v Perském zálivu, neboť Bagdád skutečně leží mezi dvěma řekami Eufrat a Tigris, které jsou dvěma nejstaršími řekami v dějinách lidstva. Tím černým by mohl být Colin Luther Powell, který byl 65.ministrem zahraničních věcí USA, který Saddáma Husajna skutečně donutil litovat.

Jedna věc je jistá - Nostradamus zřídka kdy psal o poklidných časech, většina jeho čtyřverší líčí zkázu a ztráty. Jedno z jeho znamení se podařilo rozluštit - je to kometa.

" Po velkém utrpení ještě větší lidstvo potká, do pohybu se dal velký stroj století, krev, mléko. hlad, železo a mor chrlí, oblohu protkne oheň s chvostem jako stopa jiskřivá. "

Uvědomíme - li si jiskřivou stopu, a podrobnější popis, který Nostradamus věnuje právě jedné události, pravděpodobně nám neunikne havárie raketoplánu. Kometa v Nostradamových proroctvích však nemusí být nutně varováním před hrozící srážkou. Nostradamus hovoří o kometách poměrně často, ale spíše v souvislosti s předzvěstí nějaké události, nikoliv vyloženě v tom smyslu, že by Zemi měla kometa zasáhnout. Někteří lidé se domnívají, že Nostradamus může poukazovat na sled událostí, který se začal odvíjet již před rokem 2011.

" Až kometa zjeví se, tu přijde Mabus, avšak brzy skoná. Na lidi i zvířata snese se zkáza hrozivá, odplaty kruté se jim dostane, krev, ruka, žízeň a hlad "

Když se podíváme na některá čtyřverší, která se očividně vztahují k naší době, musíme hledat anagramy, musíme hledat podobnosti, události a významy, které mohou být, ale nemusí být na první pohled patrný. 62. čtyřverší z II. Centurie popisuje jméno hrozivého vůdce či vůdců - totiž Mabus. Tento Mabus může být anagramem Usámy bin Ládina a George Bushe - UsaMA BUSh. Z částí jejich jmen bez problémů složíme slovo MABUS. Nostradamus tedy pravděpodobně poukazuje na období, kdy nebylo lehké rozlišit, kdo je hodný a kdo je zlý, kdy se dělo spousta podivných věcí, které pak kulminovaly. Je možné, že by se tragické věci popisované Nostradamem v jeho čtyřverší věnované Mabusovi odehrávaly již nyní ?

"Nebe vzplane na 45° - oheň se k novému velkému městu neúprosně blíží. V mžiku velká koule ohnivá vzlétne k nebi, od Normanů důkaz žádají "

V souvislosti s událostmi z 11. září, nalezneme v šesti či sedmi čtyřverších Centurií několik klíčových slov, která zcela jasně na tuto událost poukazují. Jedná se o zmínku o velké ohnivé kouli, která vzlétne k nebi. Odborníci rovněž poukazují na zmínku o velkém novém městě - ono velké nové město je s největší pravděpodobností New York. Největší vystřízlivění vyvolává verš, který popisuje přesné místo události - 45° označuje 45 rovnoběžku, na které právě New York leží. Zdá se však, že Nostradamus popisuje události v zemi, která se ještě nezrodila, vzdálené více než 5000 km.

Nostradamus - autor Proroctví nejen o roce 2012, slavný lékař Michel de Nostredame a význam jeho Proroctví o Evropě

Více než 500 let je Nostradamus považován za jednoho z největších a nejvýznamnějších proroků dějin. Jeho předpovědi však měly být všeobjímající. Je však možné, že Nostradamus jednoduše psal jakýsi pamflet na počínání politických vůdců své doby a tajemný jazyk znali pouze jeho nejbližší. Nostradamus tedy mohl psát kritiku na své tehdejší voládnoucí vrstvy aniž by dával všanc svůj vlastní život. Nostradamus psal v době, kdy myšlenka na svobodu slova či vyjádření odlišného názoru byla prostě nemyslitelná. I přesto se však zdá, že Nostradamus skutečně psal o takoových tragediích, jako byla Hirošima či exploze obou raketoplánů. Nostradamova proroctví však přinášejí mnoha lidem pocit jistoty.