Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamus a jeho předpovědi, které sepsal ve svých Proroctvích, obsahovaly v předmluvě i datum Nostradamovy smrti

Ve své první a nejslavnější předpovědi Nostradamus popisuje smrt krále Jindřicha II. Nostradamovy předpovědi čítají 36 000 slov a těchto 36 000 slov v době, kdy Nostradamovi bylo 62 let, se jeho Almanachy a Nostradamovy Předpovědi prodávaly po celé Evropě v Anglickém, španělském italském a francouzském jazyce. Většinu svých předpovědí sepsal Nostradamus v posledním roce svého života a v roce 1565 dokončil svou poslední, 10tou Centurii.

Nostradamus, Michel de Nostredame v rámci svých proroctví předpověděl den i hodinu vlastní smrti

Jak se blížil 63 rok Nostradamova života, se Nostradamovo zdraví se začalo pomalu, avšak jistě zhoršovat. Nostradamus pravděpodobně trpěl vodnatelností a dnou, což bylo v jeho době poměrně běžné onemocnění. Některé prameny uvádějí, že Nostradamus sepsal svou poslední Centurii v roce 1566. Nostradamova rozsáhlá sbírka mincí a šperků, které shromáždil na svých cestách po Evropě by dnes představovala hodnotu více než 1,5 milionu USD.

Nostradamus psal své předpovědi a Proroctví nejen pro zábavu a zajištění obživy 

Třebaže hlavním zdrojem jeho obživy bylo předpovídání budoucnosti, Nostradamus si nebyl jistý, který z jeho synů přežije, aby zdědil většinu jeho nejcennějšího majetku. Proto svou sbírku knih a šperků odkázal Nostradamus tomu ze svých synů, který jako první dosáhne dospělosti. Svému synovi Cezarovi odkázal Nostradamus svůj mosazný astroláb, který mu daroval jeho děd, a v roce 1566 naposledy požádal, aby jeho postel přenesli do jeho tajné pracovny, kde se rozhodl čekat na svůj konec. Nostradamovu poslední předpověď zapsal jeho tajemník 1. července 1566.

"Mohu potvrdit, že znal den i hodinu své smrti- nechal zapsat " Při východu Slunce již neuzříš mne živého " a byla to pravda - následující den nalezli Nostradama mrtvého ve stoje ( ! )  v jeho pracovně.

Nostradamus vyjevil manželce Anne svá poslední přání před odchodem a Anne Nostradamova přání vyplnila do nejmenšího detailu

Nostradamova manželka následně splnila jeho poslední přání. Nostradamus byl uložen do hrobky ve františkánském kostele v Salone de Provence, kde odpočíval v pokoji po 200 let. Během nepokojů za Velké francouzské revoluce však byla Nostradamova hrobka znesvěcena vykradači. Tato skutečnost dala vznik legendě, že vykradači vyjma Nostradamových kosterních pozůstatků nalezli okolo krku Nostradama rovněž amulet s vyrytým datem, kdy dojde k otevření a znesvěcení jeho hrobu.

Nostradamus, Michel de Notre-Damme byl pohřben po svém skonu vestoje tak, jak byl Nostradamus ve své pracovně nalezen

Původně byl Nostradamus pohřben vestoje tak, jak byl nalezen ono ráno po své smrti. Po vyplenění hrobky však bylo následně nalezeno pouze několik kostí. Nostradamovy ostatky byly pohřbeny v místě, které nese příhodný název "Kaple Matky Boží", tedy Notre - Damme.

Nejčernější z Nostradamových předpovědí varují před Armageddonem.

Slzy, pláč a nářek, teror a kvílení. Nelidské srdce, kruté a černé hrůzu nahání.Nastane hlad po chlebu a sýru. Přijde krveprolití, nemilosrdně a bez slitování. "

Význam Nostradamova díla pro člověka 21. století spočívá především v Nostradamově přístupu k budoucnosti

Nostradamus po sobě zanechal dílo, které nám má říci, že budoucnost není vytesána do kamene, že skutečně leží v našich rukách. Poslední datum, které Nostradamus zmiňuje, je rok 3797. Neříká, že nastane "konec světa", pouze říká, že po tomto datu již další Proroctví jednoduše nejsou ... Možná Nostradamus naznačuje, že za pomoci dávných babylonských metod a astrologických výpočtů dospěl k tajemství cyklického plynutí času a mohl tak snáze předpovědět události, které teprve přijdou.

V předmluvě ke svým posledním proroctvím vydaného v roce 1557 Nostradamus s veškerou vážností předpověděl :

Jak po mé smrti čas poplyne, mé dílo získá větší vážnosti, než za života mého. "

Nikdo nemůže popřít, že v tomto se Nostradamus rozhodně nemýlil ;)