Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamus - Nostradamus a Nostradamova proroctví o Evropě - rozbor Nostradamových proroctví

Nostradamus pravděpodobně patří mezi největší věštce a mezi nejuznávanějšín proroky pravděpodobně proto, že měl tolikrát pravdu. Nostradamus po sobě zanechal jeden z nejvýznamnějších písemných odkazů všech dob. Ať již se jedná o kulturní a uměleckou hodnotu Nostradamova díla nebo o jeho obsah, můžeme říct, že Nostradamus patří k jedněm z nejvýznamnějších autorů středověku.

Nostradamus - Nostradamova proroctví a předpovědi Michel de Nostradama

Nostradamus byl věštec obdařený parapsychologickými schopnostmi, jehož předpovědi budoucnosti měly lidstvu pomoci projít temnotou tohoto světa. Nostradamus, Michel de Nostredame, po sobě zanechal skutečné dílo, které kalí zraky dávným i novodobým badatelům, neboť popisuje události tohoto světa pro příštích 5000 let. Není tomu dlouho, co se Nostradamova proroctví - tedy Nostradamovy předpovědi staly fenoménem. Dokázal však Nostradamus předpovědět všechny velké pohromy, které lidstvo stihly za posledních 500 let ? Nostradamus je velmi tajemnou a záhadnou postavou, Nostradamus je velmi enigmatickým autorem. Pro dobu, 20. a 21. století tkví význam Nostradama především v tom, že věnoval velkou část svého díla právě tomuto období lidských dějin; ovšem pokud si vykládáme Nostradamovo dílo správně.

Předpovědi Michel de Nostradama známého jako Nostradamus jsou plné tajemných prorockých vizí

Mnoho lidí se domnívá, že v Nostradamus verších lze nalézt mnoho "pravdivých" vizí budoucnosti, kde popsal mnoho událostí pro lidstvo nezanedbatelného významu : Francouzskou revoluci, havárii obou raketoplánů, i obě světové války 20. století. I přesto, či možná právě proto, zůstává Nostradamus jednou z nejkontroverznějších postav dějin lidstva, která je zahalena tajemstvím. Mnoho lidí nazvalo Nostradama věštcem, jiní jej ozačují za médium a pro jiné je Nostradamus pouhým podvodníkem.

I přes velikost i význam Nostradamova díla, zůstává postava Nostradama zahalena tajemstvím. V roce 1555 Nostradamus sám o sobě napsal :

" Ten, jehož kdysi nazývali prorokem, je dnes nazýván věštcem. Přesněji řečeno prorokem je ten, jež vidí věci běžně vzdálené přirozenému lidskému vědění."

Předpovědi Michel de Nostradama, zvaného Nostradamus, přetrvaly více než 500 let a Nostradamovo dílo je stále aktuální

Byl tento muž, Nostradamus, skutečně tím, který byl obdařen prorockými vizemi, anebo byl pouhým fantaskním, ve své době nevídaným, básníkem, jehož verše lze akceptovat téměř na cokoliv ? Jsou Nostradamova proroctví, Nostradamovy předpovědi pouze unikátním literárním dílem, nebo skrývá budoucnost lidské civilizace popsanou často do nejpodrobnějších detailů ? Byl Nostradamus opravdu velkým léčitelem, který se nechal inspirovat hvězdami a nebo byl obyčejným šarlatánem, který dokázal profitovat ze situace v Evropě v 15. století ? Tvoří Nostradamovy verše skutečný nástin mapy budoucnosti vývoje lidské kultury v budoucnosti ?

Nostradamus píše slib svým budoucím čtenářům : "Za 500 let se obrátí pozornost k tomu, kdo své doby ozdobou byl. Tu náhle rozbřeskne se a doba nejvhodnější k činu nastane..." Byl to slib, který snad má naznačovat, že nový zájem o jeho dílo nastane v době 500 let po jeho narození ?

Předpovědi a proroctví Nostradama, Nostradamovy prorocké vize budou dle samotného Nostradama oceněny až za pět set let

Sám Nostradamus píše, že jeho předpovědi budou náležitě oceněny až za pět století. Nyní můžeme sledovat hlasy, že Nostradamus předpověděl takové věci, jako je pád komunismu, válu v Perském zálivu či smrt princezny Diany, jedné z nejoblíbenějších ženských postav kultury a politiky 20. století o stovky let dříve, než k nim skutečně došlo.

Michel de Nostredame, Nostradamus, předpověděl nacismus v Německu, Válku v Perském zálivu i pád Světového obchodního centra 

Předpověděl Nostradamus uchvácení moci NSDAP v Německu a nástup Adolfa Hitlera k moci, letecké bitvy II. světové války, či dokonce atentát na J.F. Kennedyho ? I když většina Nostradamových proroctví se týká světových událostí a pohrom, několik z nich je opravdu děsivých a někteří lidé se domnívají, že měl Nostradamus mnoho společného s černou magií a tajemnými magickými rituály.

Michel de Nostredame, Nostradamus, předpověděl podle legendy i vyloupení vlastní, Nostradamovy hrobky

Podle legendy byla původní Nostradamova hrobka vyloupena a ti, kteří spáchali tento neodpustitelný čin prý nalezli na kosterních pozůstatcích Nostradamova těla amulet původně zavěšený na krku, na kterém bylo vyryto datum, kdy bude jeho hrob vypleněn. Nostradamovo dílo, Nostradamovy předpovědi a Nostradamova proroctví je poznamenáno nepřesnými výklady a překlady, smyšlenkami mnoha následujících generací, které si přály uchvátit Nostradamovo dílo ve svůj prospěch. Do Nostradamova díla byly někdy připsány i mnohem pozdější verše, které měly pro tu či onu politickou elitu znamenat, že právě oni jsou těmi vyvolenými, o kterých Nostradamus často ve svých Proroctvích hovoří.