Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamus, předpovědi a proroctví, jejichž autorem je Nostradamus

Nostradamus jako autor Proroctví a předpovědí o Evropě do roku 3797 předpověděl podle mnohých odborníků i mnoho vojenských a politických událostí. Nostradamus a jeho předpovědi obsažené v Proroctví o Evropě a v Nostradamových předpovědích o evropských zemích Nostradamus velmi často naráží na vojenské a politické konflikty.

Nostradamus a jeho proroctví a předpovědi o Evropě jsou přehlídkou politických a vojenských konfliktů

Odborníci se shodují na tom, že seriozní zkoumání Nostradamova díla se zaměřují na sérii kontroverzních čtyřverší, jež podle všeho předpovídají jednu z nejhrůznějších událostí světového rozsahu - vzestup Adolfa Hitlera k moci a nástup nacismu v Německu.

" Bestie zdivočelé hladem řeky překročí, proti Histeru většina bitevního pole stojí. Ten největší tažen bude v kleci železné a dítě Německa ničeho si nepovšimne. "

O Hitlerovi a Německu toho Nostradamus napsal hodně, nikdy však Adolfa Hitlera přímo nejmenuje, namísto toho používá starý název Dunaje, tedy Hister, nebo Hyster. Ve 2. centurii 22. čtyřverší Nostradamus napsal, že větší část armády bude proti Histeru a podíváme-li se do historie na všechny národy, které se postavily mocnostem OSY, uvidíme, že proti Hitlerovi stála většina světa, jehož armády nakonec nacisty porazily.

Nostradamus své Proroctví a své věštby věnuje převážně Evropě a Francii, snad možná proto, že sám Nostradamus byl francouzem

Proč by ale Nostradamus použil pro označení německého diktátora jméno Hister ? K označení lidí a věcí používal Nostradamus různé narážky a jednou z nich bylo i slovo Hister. Zdá se být zcela jasné, že slovo Hister je přímou narážkou na Adolfa Hitlera - liší se pouze jediným písmenkem. Dá se tedy říci, že hovoříme o anagramu jména Hitler. Je to snad z toho důvodu, že Hitlerovy projevy byly plné často hysterického řečnění ? 

Michel de Nostredame, Nostradamus, předpověděl nástup nacionálního socialismu a Adolfa Hitlera k moci v novověké Evropě o čtyři sta let dříve, než ke změně politického systému

Hister nebo Hyster je anagram, který je v podstatě dvojsmyslný, a přesně v tom si Nostradamus liboval. Mnozí lidé se domnívají, že slovní spojení "železná klec", je dalším spojením, které Nostradamus použil pro vojenské stroje a techniku ze železa.

Kapitán velkého Německa dav uchvátí výřečností svou a proslovy. Válečníci hranice Dunaje si podrobí, aby víru hlásali ve svůj kříž ze železa pokřivený"

Je velmi zajímavé, že Nostradamus oproti jiným svým Proroctvím uspořádaných do čtyřverší, hovoří v předcházejícím prorockém čtyřverší poměrně jasně a Nostradamova slova jsou srozumitelná, zejména v historickém kontextu. Nacisté měli v čele skutečně člověka, který byl obratným řečníkem a který sám byl autorem nacisitických symbolů. Jakoby Nostradamus viděl, že Adolf Hitler sám navrhl černou svastiku hákového kříže v bílém poli na červeném podkladu. Hitler navrhl vzhled, barvy, velikosti a vzájemný poměr přesně takovým způsobem, jaký nacionální soscialisté a nacistické ozbrojené jednotky užívali od nástupu k moci do května roku 1945. 

Ve III. Centurii 35. čtyřverší Nostradamus uvádí, že někdo svými proslovy uchvátí veliký dav. Podíváme-li se na to z historického hlediska, pak uvidíme, že Adolf Hitler byl skutečně velkým řečníkem a byl označován za ďábla s jazykem ostrým jako břitva. Adolf Hitler svými proslovy skutečně uchvátil obrovské davy lidí a je známo, že některé ženy při jeho plamenných projevech dosahovaly orgasmu.

Předpovědi a Proroctví, jejichž autorem je Nostradamus, Michel de Notre-Damme, byla velmi často využívána různými politiky k uchvácení moci a přesvědčení davů

Nostradamus netušil, že Nostradamova Proroctví a Nostradamovy předpovědi budou v průběhu staletí zneužívána ve prospěch. Nacisté využili snadno zmanipulovatelných Nostradamových čtyřverší ve vlastní prospěch. Samotný Hitler profitoval na Nostradamově věhlasu tím, že v rámci své politické propagandy citoval některá Nostradamova proroctví, jako je následující :

" K Velkému Německu připojí Brabán, Cannes, Rouge, a Boulogne. Na oko uzavře příměří, brzy však velký vévoda napadne Kolín a Vídeň."

Neměli bychom zapomínat, že manželka Hitlerova ministra propagandy Josepha Goebbelse Marta Goebbelsová byla přesvědčená, že Nostradamus předpověděl vítězství nacistů a její přesvědčení přijala celá nacistická partaj. Jestliže však Nostradamus předpověděl Hitlerův triumf, pak také předpověděl obrovské utrpení jeho obětí.

"Jakmile jazyk šílený zvítězí, válku rozpoutá vládce krvežíznivý, své proslovy byť v bitvě pronáší, pražiti se budou maso, jazyky i kosti."

Nostradamova Proroctví obsahují přímé narážky na holocaust v průběhu II. světové války

Ve IV. Centurii 54. čtyřverší se zřejmě objevuje přímá narážka na holocaust. Právě ono pražení masa, kostí i jazyků vyznívá jako popis spalování těl obětí v koncentračních táborech. Mnozí lidé se domnívají, Nostradamus předpověděl i jednu z největších bitev našich dějin 6. června 1944, známou jako Den D ?

"Lidu německému k vůli a pro země sousední vysoko v oblacích se bijí. Mořské kobylky a komáři se hemží, chyby Ženevy na hladinu se vyplaví."

Nostradamus popisuje i letecké bitvy Druhé světové války

Je dnes fascinující, jak se snaží popsat tyto bitevní výjevy jemu známými slovy, neboť nikdy nic podobného nikdy neviděl a vidět samozřejmě ani nemohl. Nepoužívá označení den D, nepoužívá ani slovo "vojáci" ... Namísto toho hovoří o mořských kobylkách a podivných děsivých lodích, které připlouvají ke břehu. Nostradamovy tajuplné verše rovněž údajně předpovídají atomové výbuchy v Japonsku, které ukončily II. sv. válku.

" Dvě města nedaleko přístavu zpustoší dvě pohromy dosud neviděné. Hlad, mor, železo lidi vymrští, volání o pomoc zní. "

Nostradamus v Proroctví o Evropě, nejen o roce 2012 téměř přesně líčí svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945

Zde zřejmě Nostradamus líčí jaderné bomby svržené na Hirošimu a Nagasaki. Pokud se podíváme na fotografie obou zničených měst, všimneme si, že všude, kam oko dohlédne se nachází pokroucené železo. Tato skutečnost pro nás může být přesvědčivým důkazem, že se jedná o Nostradamův popis jaderného výbuchu, k němuž došlo poprvé v historii v roce 1945. Proto se jedná o pohromy dříve nevídané.