Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamus - Proroctví Nostradamova

 

Michel de Nostradame – Nostradamus je dodnes tajuplně fascinující postavou lidských dějin. Jeden z nejznámějších a nejpřesnějších jasnovidců světa až do dnešních dob. Přesnost jeho předpovědí vždy udivovala a dodnes fascinuje i ty, kteří výjimečnosti Nostradama až tak příliš nevěří.

  

Nostradamus, Michel de Nostradame, proroctví Nostradamova a Nostradamus

 Nostradamus, Michel de Nostradame, častěji zvaný jako Nostradamus se narodil 14. prosince 1503 v St. Remy de Provence. Byl to věštec a dobový cestovatel, žijící ve dvou realitách. Byl také znalcem astrologie a astronomie, a současně s tím také jasnovidec. Používal přírodní vědy k tomu aby interpretoval své vize, které během svého studování tajně přijal. Kvůli svým vizím, které zahrnovaly smrt a válku, byl často nazýván  jako „prorok zkázy“.

Proroctví Nostradamova spadají od šestnáctého století až do budoucnosti 22. století

Stoupenci Nostradamovi říkají, že předpovídal Francouzskou revoluci, zrození a nástup Adolfa Hitlera i vraždu J.F. Kennedyho. Jeho věštecké vize, jeho 942 skupin tajných veršů, které jsou zvány „The Centuries“- „Staletí“, jsou vždy v souboru po 100 verších. Jednotlivé verše jsou vždy společně nazvány „čtyřverší“ a 100 čtyřverší tvoří „Centurie“. Jsou nesmírně poutavé a fz gene race na generaci fascinují všechny své čtenáře. Předpověděl některé nejvýznamnější a nejpamátnější historické události, např. Velký oheň v Londýně v roce 1666, a také zničení vesmírného kyvadla.

 

Nostradamus - jeho zaznamenané dětství

J Podpořil Koperníkovu teorii o tom, že je Země kulatá, a že rotuje okolo slunce více, než 100 let před tím, co byl za stejnou víru stíhán Galileo. Neboť to byl věk inkvizice, rodina přestoupila ze židovství ke katolické víře, když bylo Nostradamovi 9 let, jeho rodiče však byli plní úzkosti, neboť bývalí Židé byli nejvíce napadnutelní. V roce 1522 ho tedy poslali studovat medicínu do Montpellier. Nostradamus získal po třech letech se zjevnou lehkostí titul bakaláře. Když získal licenci k provádění medicíny, rozhodl se, že odejde na venkov léčit tamější lid a pomáhat obětem moru.

 

Michel de Nostradame – Nostradamus lékař, učitel a cestovatel

Téměř po čtyřech letech se vrátil do Montpellier dokončit svůj doktorát a na studia se opět zapsal 23. října 1529. Nostradamus měl problém v objasňování svých neortodoxních ošetření a léčebných postupů, které používal na venkově. Nicméně jeho učení ani jeho schopnosti nemohly být zakázány, a tak doktorát nakonec obdržel. Na jeden rok zůstal učit v Montpellier, ale až do konce jeho přítomnosti mu jeho nové teorie, například odmítnutí pouštět svým pacientům žilou, působily problémy, takže se rozhodl, že se pustí do dalšího putování. Během svého praktikování v Toulouse, obdržel dopis od Julia Caesara Scaligera, filozofa. Nostradyamova odpověď zřejmě natolik Scallingera potěšila, že ho pozval na návštěvu do jeho domu v Agenu.

 

Michel de Nostradame – Nostradamus, manželství, morová rána a kacířství

Tento život Nostradamovi obdivuhodně vyhovoval, a kolem roku 1534 se oženil s malou dívkou dosti vysokého postavení, velmi krásnou a obdivuhodnou, jejíž jméno se však do dnešní doby nezachovalo. Měli spolu syna a dceru a jeho život se tak zdál zcela naplněn. Pak však udeřily série tragédií. Do Agenu přišel mor a navzdory veškerému jeho úsilí, mu mor navždy vzal jeho manželku i jeho dvě děti, které za krátko na mor zemřely. Skutečnost, že nebyl schopen vlastní rodinu zachránit, měla pak katastrofální účinek na jeho praxi. Pohádal se se Stallingerem a navždy tak ztratil jeho přátelství. Rodina jeho bývalé manželky se ho pokusila zažalovat o návrat jejího věna a už jako finální maličkost byl navíc v roce 1538 obviněn z kacířství, pouze pro náhodnou poznámku, i když ji pronesl o několik let dříve kterou. K jedné práci dělníka, který vytvořil bronzovou sochu Panny Marie se Nostradamus vyjádřil, že zhotovil ďábla. Jeho námitka či obhajoba, že pouze komentoval základní nedostatek estetického vzhledu sochy byl ignorován a inkvizitoři ho poslali na proces do Toulouse.

 

Nostradamus a církevní inkvizice

Legendy o Nostradamových prorockých tajuplných silách se začínají objevovat právě v této době. V roce 1554 se Nostradamus usadil v Marseilles. V listopadu tohoto roku zakoušela Provence jednu z nejhorších záplav v celé své historii. Mor tak zdvojnásobil svoji prudkou nakažlivost, díky šíření vodou a jedovatými mrtvolami. A Nostradamus horečně a nepřetržitě pracoval.

 

Michel de Nostradame – Nostradamus začíná nový život a píše Proroctví

J V roce 1555 Nostradamus dokončil první část své knihy proroctví, které obsahovaly předpovědi od doby, ve které žil, až do konce světa. Slovo „Century“ - Století, však nemá nic společného se stovkou let. Bylo tak nazváno proto, že v každé knize tohoto díla bylo sto veršů nebo čtyřverší. Verše jsou psány mrzutým, zamotaným a temným a nezřetelným stylem v několikajazyčné slovní zásobě jazyka Francouzského, Provensálského, Italského, Řeckého a Latinského. Za účelem vyhnout se tehdy pravděpodobnému obžalování z čarodějnictví, Nostradamus píše, že vědomě popletl časovou posloupnost Proroctví tak, aby tato tajemství nemohla být nezasvěceným odhalena.

 

Michel de Nostradame – Nostradamus se zpovídá královské rodině

Je mimořádné, jak neuvěřitelně rychlým způsobem se sláva Nostradama rozšiřuje přes Francii po celé Evropě, která se na Proroctví, publikovaná ve své neúplné podobě v roce 1555, spoléhala. Kniha obsahovala pouze první čtyři Století a část čtvrtého. Proroctví způsobila, že zuřil celý dvůr, a královna, Kateřina Medičejská, poslala pro Nostradama, aby před dvůr předstoupil. Nostradamus tedy 14. července 1556 vyrazil do Paříže. 15. srpna si Nostradamus rezervoval místnost v hostinci sv. Michela a již další den pro něho královna poslala. Nejeden by si jistě přál, aby na tamto setkání byl nějaký svědek, který by ho zaznamenal. Nostradamus a královna spolu hovořili po dobu dvou hodin. Královna se ho údajně ptala na čtyřverší, které se týká královské smrti a byla spokojena s jeho odpovědí. Zcela jistě věřila Nostradamovým Předpovědím až do konce svého života.