Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamus a proroctví - proroctví Michel de Nostradama, Nostradamus a tajemství jeho života

Proroctvi Michel de Nostradama, Nostradamova proroctví  a Nostradamus v proroctvích o Evropě a počátek Nostradamových proroctví v životě Michel de Nostradama na základě proroctví o Kateřině Medicejské

Nostradamova proroctví, která Nostradamus vyslovil nedlouho poté, co mu král Henry II.  udělil audienci

Král Henry II. Udělil Nostradamovi jen krátkou audienci a bylo zřejmé, že jím nebyl příliš zaujatý. O dva týdny později pro něho královna poslala podruhé a Nostradamus byl nyní již konfrontován s delikátním a obtížným úkolem, a to sestavením horoskopů sedmi Valoiských dětí, jejichž tragické osudy již odhalil ve svém díle Století. Vše, co Kateřině Medicejské řekl bylo, že všichni její synové budou panovníky, což je pro jednoho z nich, Francoise, mírně nepřesné, neboť ten zemřel ještě před tím, než mohl titul zdědit.

Michel de Nostradame – Nostradamus utíká zpět do Salonu a dokončuje Proroctví - Nostradamovy Propheties

Brzy poté byl Nostradamus varován, že soudcové z Paříže pátrají po jeho magické praxi, a tak se rychle vrátil do Salonu. Od této doby trpěl dnou a artritidou, sestavoval horoskopy pro spoustu svých významných návštěvníků, a také kompletně dopsal svá Proroctví. Zřejmě dovolil, aby bylo několik kopií jeho rukopisů uvedeno do oběhu ještě před publikováním celého díla, neboť mnoho jeho Předpovědí bylo citováno ještě před dokončením knihy a jejím vytištěním v roce 1568, až dva roky po jeho smrti.

Proroctví Michel de Nostradama - Nostradamus dokončuje Propheties, tedy Nostradamova proroctví

Důvodem pro tuto mlčenlivost a diskrétnost na konci jeho života byla pravděpodobně králova smrt v roce 1559. Nostradamus ji předpověděl v části I.35, a tedy zřejmě jasně pociťoval, že zveřejnění by pro jeho pohodlí bylo příliš explicitní, a že je tedy mnohem lepší několik let počkat, dokud se záležitosti nezklidní. Následující rok 1560 král František II. zemřel, a právě tehdy byl Nostradamus otevřeně citovaný.  

Nostradamova proroctví a proroctví Michel de Nostradama na závěr Nostradamova života

Michel de Nostradame – Nostradamus obdržel od královny titul „Řádného lékaře“ V roce 1564 Kateřina, nyní královna regentka, se rozhodla, učinit královský pochod celou Francií. Během této cesty také přijela do Salonu a navštívila Nostradama. Povečeřeli spolu a královna Nostradamovi udělila titul Řádného doktora, který s sebou přinášel také pravidelný plat a další výhody. Ale od té doby se dna, kterou Nostradamus trpěl, obrátila na vodnatelnost a nyní tedy on sám, navíc jako doktor, uvědomil, že se jeho konec přiblížil.

Nostradamus - Michel de Nostredame  předpověděl datum a hodinu vlastní smrti

Dne 17. června roku 1566 sepsal svoji poslední vůli a zanechal po sobě na svoji dobu velikou částku, přesně 3.444 korun, a k tomu navíc ještě další majetek. Dne 1. července dal poslat pro místního kněze, aby mu dal poslední pomazání, a když se s ním Chavigny té noci loučil, řekl mu Nostradamus, že ho již živého neuvidí. A skutečně, jak si sám předpověděl, jeho tělo bylo nalezeno druhého dne ráno. Byl pohřben ve svislé, stojící poloze za jednou ze zdí Františkánského chrámu v Salonu a jeho žena Anna na tomto místě na jeho památku vztyčila skvostnou mramorovou destičku.

Nostradamův šifrovací systém pro budoucí generace nejen v Proroctvích, která Michel de Nostredame sepsal 

Dle pověsti existoval v jeho rakvi velice tajný dokument, který by jeho Proroctví dekódoval.   V roce 1700 byla jeho rakev přesunuta do významné zdi chrámu. Velice opatrně, tak, aby nenarušili jeho tělo, rychle se podívali do odhalujícího amuletu na jeho kostře, na kterém byl vyznačen rok 1700. Jedné noci v roce 1791 během Francouzské revoluce, vojáci z Marseille vnikli do chrámu a pátrali po kořisti. Druhý den ráno byli přepadení roajalisty. Voják, který použil Nostradamovu lebku, jako sklenici na víno, zemřel noc před tím ostřelovací kulkou.