Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamus - Proroctví Nostradama - Nostradamova proroctví o současnosti

Proroctví Nostradama, proroctví Michel de Nostradama, Nostradamova proroctví, tedy proroctví Michel de Nostradama o Evropě a evropských záležitostech včetně proroctví na rok 2012

Michel de Nostredame, Nostradamus a jeho Proroctví sepsané v díle Centurie obsahuje proroctví o Evropě a moderní době včetně let 2000 - 2050 i roku 2012

Michel de Nostredame, Nostradamus ve svých předpovědách jednoznačně předpověděl tři funkční období pro amerického prezidenta, které můžeme chápat z věty: " Jeden se maže třikrát " říká Nostradamus ve čtyrverší vztahujícím se k roku 2002. Zde je třeba v souvislosti s Nostradamem a Nostradamovými proroctvími podotknout, že může existovat i skutečně jiná paralela mezi Nostradamovými proroctvími a současností - i současný ( 2011 ) prezident USA Barack Obama v podstatě svůj úřad převzal až po celkem třech událostech - přepočítání hlasů a dva prezidentské sliby.

Proroctví Michel de Nostradama, tedy Nostradamova proroctví, se týkají i významných událostí doby a 20 i 21 . století včetně roku 2012

Z jedné mazané ženy vzejdou dva samostatní princové, "píše Nostradamus ve verši pro r.2009. Je to období těsně před třetí světovou válkou, kterou Nostradamus vidí v letech 2011-2014. Pro rok 2017 Nostradamus píše : " Královna bude zvolena - hvězdy vidí její ostrov poškozený. " Na tomto místě tedy můžeme předpokládat, že žádný jiný právoplatný následník trůnu v Anglii nebude.

Proroctví Nostradamova, tedy Proroctví Michel de Nostradama pro léta padesátá v Evropě po roce 2000

Proroctví Michel de Nostradama v X. centurii, verši 48 pro r.2048 obsahuje tato prorocká slova: "Nejzákladnější (techniku) vyučují Španělé. Získají špičku a konec Evropy." Nostradamus a proroctví o penězích Zhruba kolem r.2140 budou učiněny dva pokusy o zrušení peněz. Nostradamus mluví o tom, že peníze se mají stát "nezákonnými". Tyto snahy však budou úspěšné jen několik desítek let - peníze budou zavedeny jako platidlo za zboží a služby i jako prostředek moci. Podle Proroctví Michel de Nostradama se bez nich svět pravděpodobně neobejde.

Nostradamus a Nostradamova proroctví o Evropě a proroctví Nostradama o židovsko-křesťanském sjednocení, které předpovídá i Sibyla Kumanna 

Nostradamus předpovídá Židovsko - křesťanské sjednocení Okolo r.2070 najdou lidé při jedné neobvyklé expedici záznamy, které nejenže potvrdí staré biblické texty, ale též objasní pozadí některých věcí v nich obsažených, jež jsou nám dosud nejasné. Mnohé zprávy o Mojžíšovi budou nečekaně doplněny a vyjasněny. Pod tlakem tohoto nového nálezu a poznatků zkorigují svá dogmata jak křesťané, tak Židé. Od té chvíle už nebude důvod k tomu, aby jedni bojovali proti druhým. Židé a křesťané se sjednotí v jedno náboženství.

Nostradamova proroctví a prorocké Nostradamovy vize o Evropě a klimatických změnách v Evropě

Vše, co by se nám dnes mohlo jevit jako hrůzostrašné, stane se v budoucnu podle Nostradama skutečností. Přispějí k tomu mj. i klimatické změny: Itálie, bašta katolické církve, se prakticky vzdá křesťanství poté, co tam zavládnou extrémní vedra a sucho a stane se neobyvatelnou. Země se bude pozvolna vylidňovat a v r.2064 ji ovládne islám. Ten se v průběhu dalších 500 let rozšíří po celé jižní Evropě, s výjimkou Španělska a Portugalska. Severně od Alp zůstane křesťanství zachováno podle obnovené křesťanské víry a sídlo papeže bude přeloženo do střední Evropy.

Nostradamus prorokuje změnu sídla papeže do Střední Evropy, o kterém Nostradamus prorokuje, že se bude stěhovat pětkrát

Během příštích 500 let se bude stěhovat ještě pětkrát. Jestliže se podíváme blíže na cyklický vývoj náboženství, dojdeme k závěru, že se islám nachází v agresivní fázi, v níž bylo křesťanství ve středověku. Tehdy došlo v důsledku křižáckých tažení k radikalizace davů, k pálení čarodějnic, k povstáním a četným pokusům o reformaci. Lze se domnívat, že za dalších 500 let bude islám tolerantnější. Války Co se větších válečných konfliktů týká, jeden, lokálně ohraničený, bude kolem r.1999/2000 na Blízkém východě a jeden vypukne okolo r.2011 na severní polokouli (III. světová válka - Severní Amerika, Evropa, Asie). Válečný střet znamená údery a protiúdery, které povede anglicky mluvící dvojstátí "Anglie a Amerika" proti světovému společenství všech islámských států, a naopak. Hrůzný přízrak války v r.2011 je reálný, neboť islámské státy by mohly intrikami přetáhnou na svou stranu některé státy SNS. Nakonec válku nikdo nebude chtít. "Mešita je ponížena, papežský stolec povýšen," říká Nostradamus a varuje křesťany, kteří přežili, před odvetnými trestnými akcemi proti muslimům.

Nostradamus ve svých proroctvích varuje před pomstou křesťanů na muslimech

Tato pomsta, která se bohužel přes papežovo varování uskuteční, bude příčinou nesmiřitelného nepřátelství mezi křesťany a muslimy na dalších 500let. Světonázorová hnutí V následujících letech zažijeme celosvětové pacifistické hnutí, které dokáže lidstvu "nezdravou polívčičku uvařit": Odklon zájmu o bezpečí populace směrem k militaristickým záležitostem způsobí ohrožení milionů lidí. Po třetí světové válce má vzniknout v euroasijské oblasti silné náboženské hnutí zbožných křesťanů, zpátečnického, téměř fundamentalistického charakteru, které bude udávat politický tón po celé století. Sto let bude také působit velmi početná, čistě feministická náboženská sekta. Nostradamus ji nazývá "vítězná matka". V této souvislosti se zmiňuje o dvou zakladatelích náboženství. Na oba má pozitivní názor. Jednoho označuje jako "legitimního posla nebe" a druhého charakterizuje slovy: "Dokáže proměnit čtvrtek ve svou oslavu."