Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Počátek konce Evropy v proroctvích Sibyliných

Konec Evropy a předpovědi o zániku Evropy, které sepsala Sibyla

Královna Sibyla Kumanna prorokuje o konci evropské civilizace a vlastním konci Evropy. Sibyla hovoří o vraždění vyvolaném nedostatkem základních lidských potřeb pro běžného člověka, který podlehne klamu bohatých vrstev, jenž chtějí vyvolat válečný konflikt 

 konec Evropy, Sibyla věštby, Sibyla předpovědi, předpověď o Evropě

Královna Sibyla prorokuje o devatenáctém a dvacátém století

V té době ( kdy Evropané rozpoutají válku - poz. red. ) přestává býti Evropa zemí mocenskou a silnou. Všechno, co měla, přebytky, které jiným národům ukradla, vložila do vraždění. Ctitelé Mesiášovi nebudou o nic lepšími. Půjdou bezhlavě za těmi, u nichž moc a zlato viděli ! Kristus zůstane pro ně nerozřešenou otázkou minulosti. Celá Evropa bude raněna slepotou.

 

Proroctví Sibylino o sociální situaci v Evropě

 Celá Evropa bude se podobati nahému praotci Adamovi. Jen několik jednotlivců zůstane na stráži a budou zmírati hlady nemohouce práci nalézt a na chléb si vydělati ! Ti, kteří budou mít chléb a zlato, než by se se sousedem svým rozdělili, počnou na všechny strany řváti : Vlast je v nebezpečí ! Je nutno poraziti nepřítele ! Pak pro Vás budeme míti chléb a zlato ! Ne my, ale nepřítel je vinen tomu, že zmíráte hlady ! Přiznáváme, že máme sýpky plné obilí a pokladnice plné zlata, ale to máme připraveno pro Vás, až vlast naše bude napadena ! Lháři ! Lid však, trpící, nemyslící, hladovící bezhlavě uvěří ! Lid uvěří těm lotrům golgatským a půjde za nimi ! "Ano, nepřítele mám poraziti, svou vlast tak zachrániti... Pak budeme mít zase chléb !"  

 

Zoufalá Sibyla z prorockých vizí popisuje své pocity

Och, tenkráte, kdybych já mezi lidmi žila, tu šla bych mezi něho a řekla: Ne, lide, ne, Tvá vlast není ohrožena ! Není pravdou, že Vás chce nepřítel napadnouti. Nikdo nechce nikomu nic ukrásti ! Tam, na druhé straně, tam jsou lidé právě tak trpící a hladovějící jako vy ! nevěřte, že půjdou proti Vám. Ale Váš hlad ohrožuje obilnice Vašich pánů a proto Vás lživě o opaku přesvědčují ! Není pánem, kdo chudáka hladem trpěti nechá !