Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví Nostradama - Nostradamus a jeho předpovědi - Nostradamus a jeho proroctví o současné době

Nostradamus a stručná životní data Michel de Nostradama, věštce, lékaře i proroka se vztahují k Nostradamovu rodišti. Nostradamus ( 1503 - 1566 ) sepisuje svá Proroctví v posledních dvou letech svého života a k pochopení Nostradamových předpovědí a Nostradamových Proroctví je nutné poznat především Michel de Nostradama jako člověka, Nostradama jako lidskou bytost. 

Pororoctví Michel de Nostradama, Nostradamova Proroctví, se snáze chápou, známe-li Nostradamova životní data

Salon de Provence, prosluněné místo jižní Francie, bylo Nostradamovým rodištěm, rodištěm významného proroka Nostradama. Oblast byla osídlena 600 let před Kristem a jméno Provence má svůj historický základ, neboť tato oblast byla historicky první doloženou římskou provincií. Nejen pro Nostradama byla Provence klidným útočištěm. Provence byla pro již i pro Římany oázou klidu a porozumění, kam se uchylovali bohatší vrstvy k relaxaci a odpočinku, trávili zde čas k odpočinku římští císařové i guvernéři a od počátků zde byla velmi otevřená poklidná a kosmopolitní atmosféra. Před několika stoletími zde byl držen v zajetí i papež a převládalo přesvědčení, že je, třebaže se nejedná o pupek světa, Provence velmi významnou oblastí.

Nostradamus se narodil v době, kdy se svět začal velmi rychle měnit, a to poznamenalo i Nostradamův život

V 16. století se svět, do kterého se Nostradamus narodil, začal rychle měnit. Evropa se v té době nacházela ve velmi nebezpečné situaci, neboť na východě i na západě byla obklíčena tehdejšími nepřáteli a hrozbu představovala i Svatá říše Římská, která byla sužována válčením. Celé středozemské pobřeží bylo napadáno Arabskými piráty, kteří plenili přímořská města i vesnice a hrozba tedy byla všudypřítomná. Hlad, války, mor, nejistota, infekce a nedostatek potravin charakterizovaly život obyvatel Evropy v 16. století - hlad, mor, válka a hladomor byli čtyřmi jezdci Apokalypsy. V těchto časech, kdy si nikdo nemohl být jistý svým životem ani tím, zda dožije rána, lidé kladli otázky a hledali na ně odpovědi, lidé hledali léky na nemoci a obraceli se s nadějí k budoucnosti. Do tohoto světa se narodil člověk, Nostradamus, který právě na některé tyto otázky odpovědi nabízel. Kde však tyto odpovědi Nostradamus nalézal ?

Nostradamus, tedy Michel de Nostredame, patří k jednomu z nejvydávanějších autorů a téma Nostradamových Proroctví patří mezi jedny z nejčastějších tiskem zpracovaných 

V roce 2011 uběhlo více než 500 let od Nostradamova narození a bylo vydáno přibližně stejné množství knih a esejů pojednávajících o jeho Proroctvích. V několika málo pramech, které se o Nostradamovi zachovaly, nalezneme především dva artefakty, jež podle mnohých odborníků zachycují skutečnou Nostradamovu podobu. Prvním je jeho portrét, který namaloval jeho syn Cezare - Nostradamus měl se všemi svými dětmi velmi vřelý a láskyplný vztah. Nostradamův syn Cezare byl velmi nadaným malířem.

Nostradamus a jeho Proroctví lze snadněji pochopit, poznáme-li Nostradama jako člověka

Nostradamus je na synově obraze zpodobněn jako muž s plným a usměvavým, širokým obličejem, který značí, že nezkazí žádný vtip - z portrétu čiší důvěra, klid a vyrovnanost, skoro jako kdyby byl Nostradamus roztomilý oblíbený dědeček, který přišel na návštěvu proto, aby rozveselil. V jeho očích je jiskřička, která jakoby hlásala : "Umím být veselý, ale i vážný ..." Druhý, snad nejlépe skutečnosti odpovídající popis Nostradama zpracoval jeden z jeho blízkých přátel.

Nostradamus píše svá Proroctví v Salone de Provence, v místě, které Nostradama inspirovalo

Nostradamus v Provence nalezl pravděpodobně místo, které ho velmi inspirovalo a které změnilo jeho pohled na minulost i na Nostradamovu současnost, a jenž mu umožnilo díky tomuto uvědomění uvažovat nikoliv jen v měřítkách desítek let či doby jednohoho lidského života, ale Nostradamus zde nalezl cestu, která mu umožňovala přemýšlet v řádech staletí i tisíců let.

Doba, do které se Nostradamus narodil mu umožnila setkat se s nejvýznamnějšími objevy a vynálezy lidského druhu, které do té doby byly považovány za nemyslitelné

Kryštof Kolumbus při své čtvrté a poslední výpravě roku 1504 do Nového Světa překonal Atlantický oceán. Michelangello Buonarotti vytesal z jednoho kusu mramoru své vrcholné dílo, pětimetrovou sochu Davida a Leonardo da Vinci v roce 1513 namaloval neméně slavný portrét Mony Lisy.

Nostradamus, Michelle de Notre-Damme sám sebe nazýval doktorem lékařských věd, třebaže víme, že ze studia medicíny byl vyloučen

V roce 1519 se tehdy 16ctiletý Michelle de Notre-Damme vypravil do starobylého opevněného města Avignon rozkládajícoho se na březích řeky Rhony ve Francii, aby se zde věnoval studiu rétoriky, matematiky, hudby a astrologie. Panuje přesvědčení, že se na Avignonské univerzitě stal Nostradamus vědcem, učencem a lékařem, nicméně vzhledem ke značnému rozšíření moru v této oblasti se Nostradamův další pobyt na Avignonské univerzitě zdá být méně pravděpodobný, než jsme se domnívali doposud.

Nostradamus, prorok Michell de Nostredame, byl svědkem ve svých sedmnácti letech obrovské morové epidemie

V roce 1520, kdy bylo Nostradamovi 17 let, se řeka Rhona vylila z břehů a ulice zaplavila splašky, výkaly a ostatky rozkládajících se těl z místního hřbitova. Velmi brzy poté začal v Avignonu řádit velmi nakažlivý mor. Nostradamus zde strávil přibližně jeden rok a za tuto dobu nemohl studia dokončit, avšak zcela jistě se zde Nostradamus naučil základům tehdy vysoce uznávaných věd - rétoriky, astrologie a astronomie.

Nostradamus byl ve své době, i v době, kdy sepisuje svá Proroctví, Propheties, lékařem s nadčasovým přístupem k léčbě morových epidemií.

Nakažlivý kmen černého moru sice uzavřel město Avignon a jeho okolí na poměrně dlouhou dobu, avšak paradoxně Nostradamovi umožnil získat jiné cenné zkušenosti, které měly pro stovky lidí v budoucnu nezanedbatelný význam. Je totiž pravděpodobné, že tato skutečnost, tedy epidemie moru, umožnila Nostradamovi pochopit význam čisté pitné vody, neboť později jako lékař neochvějně zastával zcela zásadní názor, že základem prevence proti tomuto onemocnění je především čistá voda a čisté ulice.

Proroctví, která napsal Nostradamus pochopíme snáze, uvědomíme-li si, že Nostradamus, Michel de Notre-Damme, byl ve své době uznávaným lékařem, dá se říci specialistou své doby, na morové epidemie

V roce 1521 Nostradamus opouští Avignon a vydává se na francouzský venkov, aby zde hledal bylinky a jiné léčebné prostředky. Nostradamus ve svých receptech na léčiva i léčebné přípravy používal Artyčok, který údajně mohl vyléčit virovou hepatitidu. Virová hepatitida je někdy chybně označována jako žloutenka podle zežloutnutí kůže a bělma, což je však pouze jeden ze symptomů, který hepatitidu může, avšak nemusí provázet. Nažloutlá barva kůže a zežloutnutí očního bělma zároveň může doprovázet celou řadu jiných onemocnění, zejména funkční onemocnění jater, žlučníku a slinivky břišní. Nostradamus používal rovněž bez, jehož větve se používaly ke snižování horečky, granátová jablka, která měla mít posilující účinek i celou řadu kvetoucích rostlin - růže, levandule a šalvěj, jehož použití nebylo příliš jasné. Po osmi letech, která Nostradamus strávil sbíráním léčivých bylin Nostradamus sám napsal :

"Poté, co jsem část svého mládí strávil sbíráním léčivých bylin, vydal jsem se roku 1521 do světa a hledal jsem bezpřestání nové lékařské vědomosti "

Jako 26letý apatykář Nostradamus, Michel de Notre-Damme, se vydal do Montpellieu, aby se zde přihlásil na věhlasnou univerzitu. Z přihlášky, kterou psal vlastní rukou vyplývá, že o studia pravděpodobně neměl vážný zájem. Ačkoliv sám sebe nazývá v pozdějších letech doktorem medicíny, bohužel, žádný záznam o jeho absolutoriu se nenalezl či nedochoval. Záznamy, které se však dochovaly dokazují, že Nostradamovo jméno bylo ze seznamu studentů vyškrtnuto a jako důvod se uvádí, že měl časté nemístné poznámky vůči přednášejícím lékařům a autoritám, čímž tento obor v očích zvučných jmen znevažoval. Bez ohledu na neúspěch, kdy byl Nostradamus z univerzity v Avignonu po svém přijetí záhy vyloučen, byl Nostradamus stále pevně rozhodnutý stát se lékařem.

Michel de Nostre-Damme mění své příjmení na latinsky znějící Nostradamus, což bylo v Nostradamově době velmi módní

V této době rovněž Michel de Notredame, Nostradamus,  změnil své příjmení na latinsky znějící, v té době velmi módní, Nostradamus a jal se následovat slavnou tradici Hippokrata. Tento slavný řecký otec lékařství tvrdil, že lékař má být i cestovatel. Pro Nostradama toto cestování znamenalo cesty za morovou nákazou.