Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Tajemství významu jmen

Tajemství a význam jmen

 

Vlastní lidská jména jsou stará jako lidstvo samo. Dostáváme je do vínku života, jako první věc dříve, než se narodíme. Již některé pravěké kultury jména považovaly za osobní kouzla – změnu jména mohl člověk, a může, změnit svou osobnost a svou budoucnost. Jméno se vždy  před nepřáteli tajilo, neboť pokud je znali, záískávali moc nad jejich nositeli.

 Vzájemné prozrazení vlastních jmen jako významu v mezilidských vztazích

Vzájemné prozrazení vlastních jmen bylo něčím podobným, jako podání ruky – symbol přátelských úmyslů beze zbraně. Dodnes je vyyslovení jména vyjádřením ochoty k pokračování známosti či spolupráce na jakékoliv úrovni. Ať již obchodní, společenské či osobní. Ve společenském styku hraje jméno dokonce důležitou trojroli : představujeme se a jsme představováni, nebo někoho někomu představujeme. A neudělá nám vždy radost radost odpověď : „Rád Vás poznávám“ ( kéž bych to mohl říci také … )

 Denně opuštíme své domovy s vlastním jménem

Denně opouštíme své domovy a vydáváme se tzv. „mezi lidi“ – ať již do zaměstnání, na brigádu, ať již se vydáváme za odpočinkem, kulturou či sportem. Všichni z nás mají své jméno a jsme tedy jmény obklopeni. A nejenom jmény tradičními, ale samozřejmě i jmény převzatými a mnohdy exotickými.

Jméno dostáváme při příchodu na svět včetně jeho významu 

Každá osobnost při příchodu na svět dostává své jméno, každý národ či kultura má svá specifická, a ta o svém nositeli mnoho prozrazují. Jméno tedy není pouhé „označení osoby“ – jméno o nás a o naší povaze i vzhledu mnoho vypovídá. Buďme tedy na svá jména pyšní, važme si jich, neznevažujme je a nezesměšňujme jména ostatních – vždyť naši předkové, rodiče či prarodiče, měli dobré, krásné a hluboké důvody pro to, abychom byli nositeli právě toho jména, kterým na nás od nejútlejšího věku volají.

Za každým lidským jménem a jeho významem se skrývá tajemství 

Za každým jménem se skrývá tajemství, o kterém nemáme v dané chvíli tušení a především má jméno důležitý význam. Jméno je zkrátka něco, co nám bylo dáno a je důležité, abychom svému jménu, a tím svým rodičům, a je velmi důležité, abychom se při jeho vyslovení vždy dívali úpřimně a zpříma.

Jména lidé dávají živým i neživým objektům 

Jména dáváme věcem, výrobkům, zvířatům, ale i planetám, hvězdám či útvarům nejen na naší planetě. Jména dáváme proto, abychom je popsali a zosobnili. Každé jméno, a to samozřejmě i to Vaše, je důležité – beze jména bychom byli jako bez tváře, beze jména jako bychom nežili. Chraňme si každý z nás své jméno a buďme na něj hrdí. Jméno nás provází celým životem, ba dokonce i po smrti : podle jména nás lidé rozeznávají po celou dobu existence nejen na tomto, ale i na onom světě. Nikdy není nic důležitějšího, než aby na nás lidé vzpomínali s láskou.