Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Tatvické hodiny a Tatvy

Tatvy jsou nedílnou součástí cyklicky se opakujícího vesmírného dění, Tatvy ovlivňují život člověka ať již se Tatvám brání, vnímá je či ignoruje

Tatvy jsou nedílnou součástí cyklicky se opakujícího vesmírného dění.  Představují vibrující proudění pěti sil : akaša, vayu, tejas, prithivi, apas, přičemž každá z nich má své specifické vlastnosti. Jejich znalost nám pomůže zlepšit život, a tak dosáhnout harmonie a štěstí. Jak je to možné? Není totiž lhostejné, v kterou denní dobu něco začneme - počátek ovlivní výsledek. 

Tatvické hodiny - tatvyKaždý den Slunce vychází a zapadá z pohledu naší Země v jinou dobu, v jiný čas. S výjimkou jarní a podzimní rovnodennosti jsou dny a noci různě dlouhé, a tyto různě dlouhé časové intervaly ovlivňují psychické a biologické procesy v lidském těle. Tatvami pak rozumíme pět časových úseků o délce přesně 24 minut, které se po dobu dvou hodin pravidelně střídají - všech pět tatev začíná svůj cyklus vždy s dalším východem Slunce. 

Pořadí střídání tatev a tatvických minut v celodenním cykluPořadí  střídání tatev je totožné a celý tento cyklus střídání tatev se opakuje až do dalšího východu Slunce, což tedy znamená, že první tatvou je akáša, následuje vayu, tatva tejas, tatva prithivi, nakonec tatva apas. Po ní v cyklu střídání tatev opět následuje akáša, tatva vayu, tatva tejas, prithivi a apas. Takto se tomu s tatvami děje  po celých 24 hodin, přičemž každá tatva trvá zmíněný 24 minutový interval.

Dny v týdnu jsou přiřazeny jednotlivým tatvám, které danému dni vládnou


Všechny dny v kalendářním sedmidenním týdnu jsou přiřazeny určité tatvě a planetě, která danému dnu vládne. Planety se pak po celý den střídají v tzv. planetárních hodinách, střídají se vždy ve stejném pořadí a po dobu jedné hodiny. Vládnoucí planeta, která přísluší pro daný den zahajuje svůj vliv vždy s východem Slunce. Planety se střídají v přesném pořadí: Slunce, Venuše, Merkur, Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars. Začíná-li tedy pátek Venuší, první planetární hodinu po východu Slunce vládne Venuše, pak Merkur, Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars a Slunce. Každá tatva má svou mantru (Ham, Pam, Ram, Lam, Vam)

Vlastnosti tatev - tatvy a jejich vlastnosti : 

Tatva Akáša - černá - sobota - Saturn 

Tatva Akáša se obecně považuje za velmi nepříznivou, jejím vládcem je planeta Saturn. Tatva Akáša začíná vždy s východem Slunce a pak v každé následující dvě hodiny. Například v osm, v deset, ve dvanáct apod. Akášu můžeme označit jako tatvu klidu a rozjímání, rozhodně v ní nezačínejte nic důležitého! Každá činnost započatá v této tatvě je předurčena k neúspěchu. Nezahajujte cestu, nezačínejte jíst ani pít, návštěvu úřadu a počátek jednání či zkoušek odložte na jinou dobu. V této tatvě příliš nefunguje ani výklad karet, nelze stoprocentně počítat ani s numerologickými či astrologickými výpočty. Vhodný je úklid. Lidé narození v této tatvě mají drsný život a jako jediní v této tatvě mohou započínat své činnosti a s úspěchem je dokončit.

Tatva Vayu - modrá - středa - Merkur 

Této tatvě vládne planeta Merkur, která je sice příznivější, než Saturn, přesto však je i tento časový úsek považován za poměrně negativní, protože má přechodný charakter. Není vhodné v tatvě Vayu jíst, pít, koupat se,obecně provádět očistu. V tomto období se daří lžím, pomluvám, podvodům, závisti, lakomství, nenávisti - tedy všemu s negativní energií. Statistika nám pak suše a jednoznačně ukazuje na vyšší četnost kriminálních činů, které byly spáchány právě v této tatvě. Velmi vhodná je však tatva Vayu ale pro začátek jakékoli cesty. Ta pak probíhá většinou bez nehod a nepříjemných událostí.

Tatva Tejas - červená - úterý, neděle - Mars, Slunce 

Vládnoucími planetami Tejasu jsou Mars a Slunce, tatva má výrazně ohnivý charakter. Je prezentována jako neutrální až příznivá. Velmi vhodné jsou sportovní aktivity, dechová cvičení pro zhubnutí, tvůrčí činnosti a otužování.  Jídlo v této tatvě nedává žádný užitek (100% spalování v ohni), takže příjem potravin v tomto intervalu vede k hubnutí. Rizikové činnosti se nedoporučují, lidem v tomto časovém úseku totiž často schází tolik potřebná rozvaha. Případné spory se většinou vyhrocují a nekončí smírem. V tatvě tejau dochází k velkým haváriím či katastrofám obecně, kdy nejznámějším představitelem "oběti" tatvy Tejas je Titanic : Ať již se osudného dne odehrálo na palubě monstrózní lodi cokoliv, rozhodování všech odpovědných měla pod svou mocí právě tatva Tejas.

Prithivi - žlutá - čtvrtek - Jupiter 

Činnost započatá v tatvě Pirithvi je trvalého charakteru, vládnoucí planeta Jupiter zaručuje pozitivní dopady na vše, co v jejím období začneme. Jídlo se využívá při trávení maximálně a proto se nedoporučuje v této tatvě jíst, pokud chcete hubnout. Pokoušíte-li se přibrat, jídlo započaté v prithivi vám pomůže dosáhnout potřebné tělesné hmotnosti. Je to nejvhodnější tatva k léčbě, léky mají největší účinek, stačí pak menší dávky. Ne-moci propuklé v této tatvě mají krátké trvání. V této době je vhodné meditovat, relaxovat, vykládat karty a věnovat se obecně duchovním činnostem. Láska, která nás potká právě v tatvě prithivi, je téměř vždy vztahem na celý život.

Tatva Apas - bílá - pondělí, pátek - Měsíc, Venuše 

Podléhá vládě Venuše a Měsíce, podobně jako prithivi je také velmi pozitivní. Výsledky zde mají dobrý začátek, průběh i konec, ale efekty a cíle v ní dosažené mívají spíše krátkodobý charakter. Tatva je vhodná pro materiální záležitosti, např. nákupy, podání Sportky v Apasu, (tj. v pátek -den zasvěcený Apasu-) a v planetární hodině Venuše) skýtá solidní šanci na případnou výhru. Dobré je začínat psaní literárních děl a také milování v tatvě Apas mívá mimořádnou hloubku a jedinečný prožitek. Lidé narození v tatvě pirithvi jsou výbornými milenci, sex je také nejvhodnější náplní tohoto času.