Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Tatvy a Tatvické hodiny

Tatvy, tatvické hodiny a praktické použití tatev

Pradávno si lidé všimli, že na planetu Zemi dopadá pět druhů kosmických sil, tzv. větrů, které popsali jako tatvy. Následným dlouhodobým pozorováním a vnímáním přirozených kosmických sil následně lidé zjistili, že tatvy se projevují, resp. střídají po dvouhodinových intervalech. Dech tatev počíná východem Slunce, kdy jako první proudí tatva Ákaša, následuje tatva Vayu, potom tatva Tejas, následuje tatva Prithivi a tatva Apas. 

Energie tatev má své specifické vlastnosti, kterými působí na vše živé

Každá tatva má svůj přesný čas, dobu trvající přibližně 24 minut. Další perioda začíná zase Ákašou. Každá z těchto energií má svoje specifické vlastnosti, jimiž působí na přírodu, zvířata i člověka. Pro duchovní vývoj je třeba znát působení tatev, protože ne každá je vhodná pro všechny úkony. V léčitelství se pak tyto vlastnosti mohou užít i pro rychlejší uzdravování, avšak je samozřejmostí, že i v naprosto běžném životě je možné tatvy úspěšně používat a sladit tak své jednání a konání s dechem vesmírných sil. Pro duchovní práci a přírodní zákony je třeba mít na paměti, že den začíná východem Slunce.

Slovo „tatva“ znamená v sanskrtu pravda, podstata, skutečnost všech jevů. 

Význam tatev a tatvických hodin v životě člověka


Tatvické hodiny - tatvy

Každý jednotlivý člověk, jemuž se podaří životní princip, pránu - počátek, základ – zcela zvládnout a jejím prostřednictvím pak i tatvy, stává se pánem svého osudu. Pro takového člověka přestane existovat nemoc, stáří, zármutek i starost. Pozemská hoře od něj odstoupí. Žádný nepřítel nemá nad ním moc. Kdo poznal pránu a tatvy, poznal vše a tajemné síly jsou mu zjeveny. Nemusí se bát nemoci, neboť prána a tatvy ho ochrání. Soustředění prováděné za určité správné tatvy, mu přinese vždy, co potřebuje. Toto poznání mu však dává také schopnost pomoci svým bližním.
Každá z tatev má své vlastnosti. 

Vlastnosti tatev a jejich praktické využití  v běžném životě

První dvě Ákaša a Vayu, jsou nepříznivé, Tejas je obojaká a poslední dvě Prithivi a Apas jsou příznivé. Chceme-li životem proplouvat bezúhonně a šťastně, musíme pro každý druh činnosti zvolit správný okamžik. Tatvické hodiny člověku v každém okamžiku s naprostou jistotou poví, která tatva právě vládne, podobně jako nám hodiny ukazují čas

Co jsou tatvické hodiny a jejich užití pro lepší plánování života

 Tatvické hodiny se skládají ze dvou kotoučů. Zevní je pevný a obsahuje jen rozdělení kruhu podle hodin a minut. Vnitřní kotouč tatvických hodin je otáčecí a obsahuje barevné označení Tatev. Na zadní straně kartičky je kalendář východů a západů slunce pro celý rok. Údaje platí pro Prahu, my však potřebujeme pro své účely čas místní. Slunce proběhne na své celodenní pouti jeden délkový stupeň za 4 minuty. Pohled na mapu Vám ukáže, že mezi Prahou a Brnem je rozdíl 2 stupňů východní délky. Časový rozdíl činí tedy 8 minut. To znamená, že vychází -li Slunce v Praze např. Ve 4 hodiny, vychází v Brně o 8 minut dříve, tedy ve 3 hodiny 52 minuty. Nastavíme si tedy své hodiny podle místního času tak, že šipka znázorněná na barevném kotouči, bude ukazovat na přesný čas východu Slunce.  

Důkazy o existenci tatev a praktické zkoušky tatvických hodin

Každá tatva má svoji barvu, tvar a jiné vlastnosti, kdy o jejich existenci se může každý člověk velmi snadno přesvědčit. V poněkud zatemnělé místnosti zavřeme oči a pozorujeme, jak tma nabývá různých barev. Tyto barvy se pomalu ustálí a převládne barva - Tatva, která právě vládne. Nebo: Nastavíme před sebe chladné zrcadlo, a z dostatečné blízkosti vydechneme nosem. Zamlžení na skle zrcadla bude mít některý z těchto tvarů: Obrazec se čtyřmi úhly (pirithvi), tvar půlměsíce (apas), tvar trojhranný (tejas), tvar oválný (vayu) anebo tvar ucha (akaša). 

 Příklady použití tatev v praktickém životě - tatvy lidem pomáhají pochopit

Užívejte předepsané léky, jste-li nemocní podle rad či nařízení lékaře, avšak snažte, aby tomu tak bylo vždy, když vládne tatva Prithivi : velmi brzo zjistíte, že účinná látka bude lépe zabírat. 

Matky nechť své potomky krmí nebo kojí pouze, pokud proudí tatva Prithivi a užasnou nad výsledkem : podobně tak při žaludečních nevolnostech či zvracení podávejte stravu pouze, pokud vládne tatva Prithivi. Během několika dní nastane skutečné zlepšení, které se projeví postupným odezníváním problémů se zažíváním. 

Obchody, sázky nákupy, či manipulace s penězi provádějte vždy, když proudí tatva Apas, stejně tak společenské akce, zábavy, plesy či seznamovací večírky začínejte vždy, když tatva Apas převezme vládu a jednoznačně se Vám dílo zdaří. Dávejte však pozor na pitky započaté v Apas - ty končívají obžerstvím a většinou tatva Apas způsobí i nějaký problém. 

Pokud sebe či své děti otužujete, je vhodné takto činit pouze když proudí Tedžas, která zabrání podchlazení.

Pokud se potýkáte s nadbytečnými kilogramy, bez odhodlání a pevné vůle to půjde jistě hůře - pokud však budete jíst méně, avšak jen když vládne tatva Tedžas. Bez tělocviku a jakýchkoliv jiných kůr budete štíhlejší a mladší. 

Nepodnikejte závažná rozhodnutí, když proudí tatva Akaša - zejména se snažte nic nezačínat, s velkou pravděpodobností se bude jednat pokaždé o nezdar.
Krize nemocných a umírajících probíhají vždy v Akáši nebo při horečnatých onemocněních - při Tedžas. 

Sebevraždy a sebepoškozování téměř pokaždé probíhají v tatvě Vayu. Také při Vayu mívají lidé obvykle chuť na kyselá a ostrá jídla. Uvažte, že by snad bylo stačilo sebevraha zabavit na pouhých 24 minut a ke katastrofě nemuselo dojít.
Pozorujte a přesvědčete se podle hodin: Když společnost kolem Vás se hlučně baví, jistě probíhá tatva Vayu

Labužnické choutky lidé mívají, pokud proudí tatva Apas.

 Když proudí tatva Vayu, dávejte si velký pozor na podvodníky


TATVA


AKÁŠA

WAYU


TEJAS

PRITHIVI

APAS

Barva


černá      

zelená


červená

žlutá

bílá

Princip


éter
(prána)

sluch


oheň

země

voda

Dech


oboustranný

levý


pravý

pravý

levý

Tvar při
výdechu


ucho

obdélník


trojúhelník

čtverec

srpek měsíce

Světová
strana


střed země

sever


jih

západ

východ

Nebeská
tělesa


Saturn

Merkur


Slunce,
Mars

Jupiter

Měsíc,
Venuše

Smysl


sluch

hmat


zrak

čich

Chuť

Chuť


hořká

kyselá


ostrá

sladká

Svíravá

Vůně


-

ostrá


čpavá

sladká

stahující

Den


sobota

středa


úterý,
neděle

čtvrtek

pondělí,
pátek