Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Unikátní hybridní zatmění Slunce

Svědci unikátního hybridního zatmění Slunce

Úkaz byl pozorovatelný 03. 11 2013 z centrální Afriky, kam se za ním vydalo několik expedic pod vedením Shadii Habbal z Havajské univerzity a profesora Miloslava Druckmüllera z Vysokého učení technického v Brně. Mezinárodní skupiny vědců včetně několika Čechů zamíří do Gabunu, Ugandy a Keni, odkud se budou snažit za nesmírně obtížných podmínek získat skutečně vzácná vědecká data. 

V průběhu hybridního zatmění Slunce se Měsíc bude jevit stejně velký jako Slunce

Hybridní zatmění Slunce 2005 - Foto : Miloslav DruckmüllerMěsíc se v době úkazu bude nacházet ve vzdálenosti, při níž se úhlově bude jevit prakticky stejně veliký jako Slunce. V úzkém pásu, po němž se posune měsíční stín, začne zatmění v Atlantském oceánu jako prstencové. Měsíc se v době prvního dotyku svého stínu se Zemí bude nacházet jen o kousek dál, než aby zakryl Slunce celé. Jak se ovšem stín posune směrem k rovníku, bude se vlivem zakulacení Země vzdálenost mezi zemským povrchem a Měsícem zmenšovat a zatmění začne být záhy pozorovatelné jako úplné. 

Hybridní zatmění Slunce trvalo méně než dvě minuty

Maximální délky dosáhne na moři pod Libérií a potrvá 1 minutu 40 sekund. Ovšem od té chvíle se trvání úplného zatměné začne prudce zkracovat a při prvním dotyku stínu s pevninou – na pobřeží Gabunu – potrvá úkaz už pouhou minutu. V místě, odkud bude pozorovat většina expedic včetně té české, se délka zatmění stáhne na pouhých 20 – 15 sekund. Astronomové se navíc budou muset nacházet uprostřed vypočítaného pásu o šířce méně než 25 kilometrů a Slunce budou mít ve výšce menší jak 17° nad obzorem.

Klady hybridního zatmění Slunce pro vědeckou i laickou veřejnost

Toto nesmírně krátké okénko hybridního zatmění Slunce se však vyznačuje pro vědce i svými klady. S ohledem na to, že Měsíc leží při úkazu právě tak daleko, aby se jevil jen o promile svého úhlového průměru větší jak kotouč Slunce, nevynikne při úkazu jen požadovaná koróna, ale rovněž narůžovělá a relativně chladná chromosféra po obvodu měsíčního kotouče. V naprosté většině případů se totiž tento tenký obal po většinu úkazu skrývá za okrajem Měsíce vyjma počátku a konce úplného zatmění, kdy se objevuje na pár sekund jen u jednoho z okrajů Slunce

" Sluneční zatmění jsou obrovskou výzvou pro výzkum Slunce "


Vědci se snaží tyto vlivy studovat pomocí družicových snímků a různých detekčních metod, ovšem záludné optické hranice jim v tom brání. Ať však již jde o různé difrakční jevy nebo intenzitu jasu sluneční fotosféry, takové přírodní stínítko, kterým je Měsíc, těmito defekty obraz vnitřní koróny a chromosféry nedoprovází. Na pár sekund tak vědcům umožní to, co jen stěží dokázali za dlouhá léta jinými metodami. Jako bonus navíc je hybridní zatmění skutečně vzácným jevem, kdy nastává přibližně dvanáctkrát za sto let.

První hybridní zatmění v digitální době proběhlo 03. 11 2013

Jedná se o první zatmění tohoto typu, které se dokonale svým načasováním  přesně trefilo do maxima jedenáctiletého slunečního cyklu v době, která již byla digitalizována - v době, která nabízí technologii digitální fotografie. Poprvé v historii se tím podaří zachytit téměř všechny doposud známé jevy v rámci maxima sluneční aktivity ve sluneční chromosféře i koróně po celém obvodu Slunce ve vysokém rozlišení. Díky vyvíjejícím se matematickým algoritmům pro zpracování digitálních snímků úplného zatmění Slunce profesora Miloslava Druckmüllera, je vědci očekávání hodnotné vysvědčení celé fáze experimentu. V programu je výzkum nabíjení železných iontů ve sluneční koróně na vysoké energie, ke kterému očividně dochází v tzv. přechodové zóně někde v blízkosti sluneční chromosféry. Pohled na polární oblasti, jenž se doposud nepodařil v kompozici s korónou nikdy zachytit v takovém detailu, bude možná významným klíčem vyřešení mnohaletého vědeckého bádání. S daty získané z družice IRIS se tak možná odpovědí dočkáme již několika blízkých letech. Je tedy možné, že pokud se experiment podaří a vše půjde podle plánu, lidstvo bude mít možnost alespoň z části předpovídat kosmické počasí.

Pozorování hybridního zatmění Slunce si vyžaduje specifický přístup

Cesta za unikátním hybridním zatměním Slunce se však samozřejmě mnohá úskalí a především samotné fotografování tohoto jevu si s ohledem na extrémní podmínky vyžaduje nesmírně specifický přístup. Prvním nešvarem všech expedic je samožejmě samotné místo v centrální Africe, kde se hybridní zatmění Slunce bude odehrávat. Vědecké skupiny jsou rozmístěny ve třech státech, a to v Gabunu, Ugandě a Keni. V ostatních státech, kde se hybridní zatmění odehraje se vyskytují válečné nepokoje a pohyb v těch místech se tedy nedoporučuje. Ve středních státech Afriky rovněž mohou návštěvníci rovněž setkat s problémem závažných nakažlivých tropických onemocnění, jako například s malárií. Z hlediska pozorování hybridního zatmění Slunce se však vědecké týmy setkávají s mnohem méně ovlivnitelným činitelem, a to s ohrožením oblačností. V těchto podnebných pásech se tropické počasí vyznačuje častými tropickými bouřemi a prudkými změnami vlhkosti. Tyto vlhkostní změny mohou bohužel vážně poškodit techniku ještě před pozorováním. 

Pro pozorování hybridního zatmění Slunce byla použita unikátní technologie

Bude-li počasí k vědcům milostivé, bude pro ně úskalím již jen extrémně krátká doba trvání samotného zatmění, v průběhu kterého je nutné získat co největší objem dat. Za tímto účelem profesor Druckmüller připravil a testoval několik programů a jejich částí, díky kterým bude s to matematicky sesadit data z mnoha fotoaparátů v jeden snímek, kdy právě tato technologie samotným vědcům výrazně ušetří práci a drahocenný čas i peníze. Do každého vhodného místa, kde bude možné hybridní sluneční zatmění pozorovat se vydá hned několik vědců s nejlepšími fotoaparáty a s pokud možno stejnými objektivy, které následně budou snímat předurčené trojexpozice. Každý jednotlivý fotoaparát bude pořizovat jinou sadu dat a jejich sloučením pak následně vznikne výsledný snímek. Pro samotný experiment je tedy velmi důležité, aby žádný z fotoaparátů během pořizování své série dat v průběhu těch několika sekund neselhal.